Přejít k článku

Jdou zvířata po smrti do nebe?

Jdou zvířata po smrti do nebe?

Co říká Bible

 Bible říká, že ze všech tvorů, kteří žijí na zemi, půjde do nebe jen omezený počet lidí. (Zjevení 14:1, 3) Budou tam proto, aby společně s Ježíšem vládli jako králové a kněží. (Lukáš 22:28–30; Zjevení 5:9, 10) Naprostá většina lidí bude vzkříšena k životu v ráji na zemi. (Žalm 37:11, 29)

 V Bibli není žádná zmínka, že by existovalo nebe pro domácí mazlíčky nebo třeba psí nebe. A má to opodstatněný důvod. „Nebeské povolání“ neboli možnost žít v nebi je dostupné jen těm, kdo splňují určité požadavky. (Hebrejcům 3:1) K nim patří učit se o Bohu, mít víru a poslouchat Boží příkazy. (Matouš 19:17; Jan 3:16; 17:3) Možnost žít věčně dostali při stvoření pouze lidé. (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:22, 23)

 Pokud ten, kdo žije na zemi, má jít po smrti do nebe, musí být vzkříšen. (1. Korinťanům 15:42) V Bibli se píše o několika případech, kdy ke vzkříšení došlo. (1. Královská 17:17–24; 2. Královská 4:32–37; 13:20, 21; Lukáš 7:11–15; 8:41, 42, 49–56; Jan 11:38–44; Skutky 9:36–42; 20:7–12) Vždy byl ale vzkříšen člověk, nikdy žádné zvíře.

 Mají zvířata duši?

 Ne. V Bibli se píše, že zvířata i lidé jsou duše. (4. Mojžíšova 31:28) Když byl stvořen první člověk Adam, nedostal duši, ale podle Bible „se stal živou duší“. (1. Mojžíšova 2:7) Duše je tvořena „prachem zemské půdy“ a „dechem života“.

 Může duše zemřít?

 Ano. Bible říká, že duše může zemřít. (3. Mojžíšova 21:11; Ezekiel 18:20) Zvířata i lidé se po smrti „vracejí do prachu“. (Kazatel 3:19, 20) Jinými slovy přestávají existovat. a

 Můžou zvířata zhřešit?

 Ne. Zhřešit znamená porušit Boží normy – ať už tím, co si myslíme, co cítíme, nebo co děláme. Aby někdo mohl zhřešit, musí být schopný uvědomovat si morální rozměr svých rozhodnutí. To ale zvířata nedokážou. Během svého života, který má omezenou délku, se většinou řídí instinktem. (2. Petra 2:12) Nakonec umírají, a to i když nehřeší.

 Je kruté zacházení se zvířaty v pořádku?

 Ne. Bůh dal lidem pravomoc nad zvířaty, ale nedal jim právo je týrat. (1. Mojžíšova 1:28; Žalm 8:6–8) Bohu záleží na každém zvířeti, dokonce i na malých ptáčcích. (Jonáš 4:11; Matouš 10:29) Svým služebníkům přikázal, aby byli ke zvířatům ohleduplní. (2. Mojžíšova 23:12; 5. Mojžíšova 25:4; Přísloví 12:10)

a Víc informací najdete v 6. kapitole knihy Co se můžeme naučit z Bible?