Přejít k článku

Jak vypadá Ďábel?

Jak vypadá Ďábel?

Co říká Bible

 Ďábel je neviditelná duchovní bytost, což znamená, že nemůžeme popsat jeho vzhled, protože nemá fyzické tělo. (Efezanům 6:11, 12)

 Lidé si Ďábla běžně představují jako rohatou bytost s ocasem a vidlemi. Podle některých názorů má tento popis původ u středověkých umělců, kteří při své tvorbě pravděpodobně zase vycházeli z lidové tradice a starověké mytologie.

 Jak Ďábla popisuje Bible?

 Bible někdy Ďábla připodobňuje k různým tvorům. Takový popis nám má pomoct pochopit ne to, jak Ďábel vypadá, ale co je zač. V Bibli najdeme například tato obrazná pojmenování:

  •   Anděl světla. Předstírá, že lidem nabízí něco dobrého, a svádí je tak k tomu, aby následovali jeho a ne Boha. (2. Korinťanům 11:14)

  •   Řvoucí lev. Nelítostně útočí na ty, kdo uctívají Boha. (1. Petra 5:8)

  •   Velký drak. Je děsivý, mocný a vyžívá se v ničení. (Zjevení 12:9)