Přejít k článku

Co znamená přikázání „cti svého otce a svou matku“?

Co znamená přikázání „cti svého otce a svou matku“?

Co říká Bible

 Příkaz „cti svého otce a svou matku“ se v Bibli objevuje mnohokrát. (2. Mojžíšova 20:12; 5. Mojžíšova 5:16; Matouš 15:4; Efezanům 6:2, 3) Zahrnuje čtyři základní věci.

  1.   Vážit si jich. Ctít otce a matku můžete tak, že jim budete vděční za všechno, co pro vás udělali. Dávejte najevo, že si vážíte jejich rad. (Přísloví 7:1, 2; 23:26) Bible vás nabádá, abyste se na rodiče dívali jako na svou „slávu“ neboli abyste na ně byli hrdí. (Přísloví 17:6, Písmo, Šrámek)

  2.   Uznávat jejich autoritu. Zvlášť v mladém věku ctíte otce a matku tak, že uznáváte jejich autoritu, kterou dostali od Boha. Bible mladé lidi vybízí: „Poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.“ (Kolosanům 3:20, Bible21) Dokonce i dokonalý Ježíš v mládí ochotně poslouchal rodiče. (Lukáš 2:51)

  3.   Projevovat jim úctu. (3. Mojžíšova 19:3; Hebrejcům 12:9) To se často týká toho, co říkáte a jak to říkáte. Je pravda, že někteří rodiče se občas chovají tak, že není úplně snadné mít k nim úctu. Když s nimi děti i přesto mluví a jednají uctivě, ukazují, že své rodiče ctí. (Přísloví 30:17) V Bibli se píše, že když někdo nadává otci nebo matce, je to velmi závažná věc. (Matouš 15:4)

  4.   Starat se o ně. Když vaši rodiče zestárnou, možná budou potřebovat praktickou pomoc. Ctít je můžete tak, že budete dělat maximum, aby měli, co potřebují. (1. Timoteovi 5:4, 8) Například Ježíš krátce před svou smrtí zařídil, aby bylo dobře postaráno o jeho matku. (Jan 19:25–27)

Rozšířené mýty o tom, co znamená ctít svého otce a matku

 Mýtus: Ctít svého otce a matku znamená, že je necháte řídit vaše manželství.

 Fakt: Bible říká, že manželský svazek je důležitější než jiné vztahy v rodině. V 1. Mojžíšově 2:24 se píše: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky.“ (Matouš 19:4, 5) Manželé samozřejmě můžou čerpat z rad svých rodičů. (Přísloví 23:22) Mají ale také právo stanovit, do jaké míry můžou příbuzní zasahovat do jejich manželství. (Matouš 19:6)

 Mýtus: Slovo vašeho otce a matky má největší váhu.

 Fakt: I když Bůh dal rodičům v rámci rodiny určitou autoritu, odjakživa platí, že největší autoritu má Bůh. Když například nejvyšší soud přikázal Ježíšovým učedníkům, aby neposlechli Boha, odpověděli: „Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (Skutky 5:27–29) Podobně děti mají poslouchat rodiče „ve spojení s Pánem“, což znamená, že je poslechnou ve všem, co není v rozporu s Božími zákony. (Efezanům 6:1)

 Mýtus: Ctít otce a matku znamená, že musíte přijmout jejich náboženské názory.

 Fakt: Bible říká, že když nás někdo něco učí, měli bychom si ověřit, jestli je to pravda. (Skutky 17:11; 1. Jana 4:1) Ten, kdo to udělá, se možná rozhodne, že bude věřit něčemu jinému než jeho rodiče. V Bibli se mluví o věrných Božích služebnících, kteří nepřejali náboženství svých rodičů, třeba o Abrahamovi, Rut a apoštolu Pavlovi. (Jozue 24:2, 14, 15; Rut 1:15, 16; Galaťanům 1:14–16, 22–24)

 Mýtus: Ctít otce a matku znamená, že se musíte účastnit tradičních obřadů spojených s uctíváním předků.

 Fakt: Bible říká: „Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“ (Lukáš 4:8) Bohu se nelíbí, když někdo uctívá své předky. V Bibli se navíc píše, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“. Nejsou si vědomi toho, že jim někdo projevuje úctu, a nemůžou živým nijak pomoct ani ublížit. (Kazatel 9:5, 10; Izajáš 8:19)