Přejít k článku

Co to znamená narodit se znovu?

Co říká Bible

 To, že se někdo narodí znovu, znamená, že mezi ním a Bohem vzniká nový vztah. (Jan 3:3, 7) Bůh takového člověka přijímá za své dítě. (Římanům 8:15, 16; Galaťanům 4:5; 1. Jana 3:1) Podobně jako někdo adoptovaný i znovuzrozený člověk získává nové postavení, protože se stává členem Boží rodiny. (2. Korinťanům 6:18)

Jaký je účel znovuzrození?

 Ježíš řekl: „Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.“ (Jan 3:3) Znovuzrození tedy dotyčného připravuje na to, že bude s Kristem vládnout v Božím království. Tato vláda sídlí v nebi, a proto Bible říká, že při „novém zrození“ je pro člověka „vyhrazeno [dědictví] v nebesích“. (1. Petra 1:3, 4) Znovuzrozeným lidem Bůh dává jistotu, že budou vládnout s Kristem jako králové. (2. Korinťanům 1:21, 22; 2. Timoteovi 2:12)

Jak ke znovuzrození dochází?

 Když Ježíš o tomto námětu mluvil, řekl, že ke znovuzrození je zapotřebí narodit se „z vody a ducha“. (Jan 3:5) To znamená, že člověk musí být pokřtěn ve vodě a potom pokřtěn svatým duchem. (Skutky 1:5; 2:1–4)

 Prvním člověkem, který se narodil znovu, byl právě Ježíš. Nechal se pokřtít v řece Jordán a potom ho Bůh pomazal (pokřtil) svatým duchem. Tak se Ježíš působením svatého ducha narodil znovu, a to jako Boží syn, který má naději, že se vrátí k životu v nebi. (Marek 1:9–11) Tato naděje se stala skutečností, když Bůh Ježíše vzkřísil jako duchovní osobu. (Skutky 13:33)

 I další lidé, kteří se narodí znovu, jsou nejdřív pokřtěni ve vodě a pak dostanou svatého ducha. a (Skutky 2:38, 41) Od té chvíle mají zaručenou naději na život v nebi, která se při jejich vzkříšení stane skutečností. (1. Korinťanům 15:42–49)

Rozšířené mýty o znovuzrození

 Mýtus: Aby byl člověk spasen nebo se mohl nazývat křesťanem, musí se znovu narodit.

 Fakt: Díky Kristově oběti můžou být spaseni nejenom ti, kdo se znovu narodili a mají v nebi vládnout s Kristem, ale i ti, kdo budou pod vládou Božího království žít na zemi. (1. Jana 2:1, 2; Zjevení 5:9, 10) Tato druhá skupina křesťanů má možnost žít na zemi věčně v rajských podmínkách. (Žalm 37:29; Matouš 6:9, 10; Zjevení 21:1–5)

 Mýtus: Člověk se může sám rozhodnout, jestli se znovu narodí.

 Fakt: Mít blízký vztah s Bohem a být spaseni můžou všichni lidé. (1. Timoteovi 2:3, 4; Jakub 4:8) O tom, kdo se narodí znovu, neboli bude pomazán svatým duchem, ale rozhoduje Bůh. Podle Bible znovuzrození „nezáleží na tom, kdo si přeje, ... ale na Bohu“. (Římanům 9:16) Výraz „znovu se narodit“ se dá přeložit také jako „být vytvořen shora“. Z toho vyplývá, že rozhodnutí o tom, kdo se znovu narodí, pochází „shora“, tedy od Boha. (Jan 3:3; poznámka pod čarou)

a Výjimkou byl Kornélius a lidé, kteří dostali svatého ducha spolu s ním. (Skutky 10:44–48)