Přejít k článku

Co Bible říká o pornografii? Je něco špatného na kybersexu?

Co Bible říká o pornografii? Je něco špatného na kybersexu?

Co říká Bible

 O pornografii, kybersexu a podobných aktivitách nejsou v Bibli přímé zmínky. Ale velmi jasně z ní vyplývá, jak se Bůh dívá na činnosti, které propagují sex mimo manželství nebo v kterých se odráží zkreslený pohled na sex. Uvažujte o těchto biblických verších:

  •   „Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky.“ (Kolosanům 3:5) Sledování pornografie nepomáhá nesprávné touhy umrtvovat, ale naopak je rozněcuje. Způsobuje, že je člověk v Božích očích nečistý.

  •   „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Matouš 5:28) Zobrazení sexuální nemravnosti vyvolává špatné myšlenky, které vedou ke špatným skutkům.

  •   „Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti.“ (Efezanům 5:3) O sexuální nemravnosti bychom se pro zábavu neměli ani zmiňovat, natož se na ni dívat nebo o ní číst.

  •   „Skutky těla jsou zjevné, totiž smilstvo, nečistota ... a podobné věci. Pokud jde o tyto věci, předem vás varuji, stejně jako jsem vás předem varoval, že ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království.“ (Galaťanům 5:19–21) Lidé, kteří vyhledávají pornografii, kybersex nebo sex po telefonu anebo sextují, nejsou v Božích očích morálně čistí. Pokud bychom si zvykli takové věci dělat, mohli bychom o Boží přízeň úplně přijít.