Přejít k článku

Jaký je biblický pohled na tetování?

Jaký je biblický pohled na tetování?

Co říká Bible

 V Bibli je o tetování jen jedna zmínka, a to ve 3. Mojžíšově 19:28, kde se říká: „Nebudete si na sobě dělat tetování.“ Bůh dal tento zákaz Izraelitům a tím je odlišil od okolních národů, které měly ve zvyku si na kůži tetovat jména nebo symboly svých bohů. (5. Mojžíšova 14:2) Zákon, který dostal Izrael, sice není pro křesťany závazný, ale zásada, na které je tento zákaz založen, stojí za pozornost.

Je vhodné, aby si křesťan dal udělat tetování?

 Tuto otázku vám pomohou posoudit následující verše:

  •   „Ženy ať se ... zdobí skromně.“ (1. Timoteovi 2:9, Jeruzalémská bible) Tato zásada platí jak na ženy, tak na muže. Měli bychom respektovat pocity druhých a nepoutat na sebe nepatřičnou pozornost.

  •   Někteří chtějí tetováním vyjádřit svou identitu nebo dát najevo nezávislost a jiní se nechají tetovat, aby si dokázali, že si se svým tělem mohou dělat, co chtějí. Bible však křesťany vybízí: „[Předkládejte] svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu.“ (Římanům 12:1) Svou „sílu rozumu“ použijte k tomu, abyste si uvědomili, proč vlastně o tetování stojíte. Pokud je to kvůli tomu, že je to v módě, nebo chcete ukázat, že patříte k určité skupině lidí, pak pamatujte na to, že vaše pocity nemusí být tak trvalé, jako je tetování. Když prozkoumáte své pohnutky, pomůže vám to rozhodnout se moudře. (Přísloví 4:7)

  •   „Plány pilného jistě vedou k výhodě, ale každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi.“ (Přísloví 21:5) Rozhodnutí nechat si udělat tetování bývá často ukvapené, a přitom může mít dlouhodobý dopad na vztahy a možnost zaměstnání. Navíc odstranit tetování může být drahé a bolestivé. Průzkumy a také rostoucí zájem o služby těch, kdo tetování odstraňují, ukazují, že velký počet těch, kdo si ho nechali udělat, toho později lituje.