Přejít k článku

Je Bible proti tomu, aby lidé měli ze sexu potěšení?

Je Bible proti tomu, aby lidé měli ze sexu potěšení?

Co říká Bible

 Bible není proti tomu, aby lidé měli ze sexu potěšení. Naopak ukazuje, že sex je darem, který Bůh dal lidem v manželství. Bůh lidi stvořil „jako muže a ženu“ a považoval to za „velmi dobré“. (1. Mojžíšova 1:27, 31) Když prvního muže a první ženu spojil v manželství, řekl, že se „stanou ... jedním tělem“. (1. Mojžíšova 2:24) K tomuto poutu mělo patřit potěšení z intimního života a také citová blízkost.

 Potěšení, které v manželství nacházejí muži, popisuje Bible těmito slovy: „Raduj se s manželkou svého mládí... Její vlastní prsa ať tě opájejí v každé době. Její láska kéž tě stále vzrušuje.“ (Přísloví 5:18, 19) Bůh si přeje, aby sex těšil i manželky. Bible říká: „Manželé a manželky by měli uspokojovat sexuální potřeby jeden druhého.“ (1. Korinťanům 7:3, God’s Word Bible)

Potěšení ze sexu má své hranice

 Bůh vyhradil sexuální život jen pro manželské partnery. Je to vidět z Hebrejcům 13:4: „Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky.“ Manželé a manželky si musí být věrní a zachovávat si pevné vzájemné pouto. To, co jim působí největší radost, není sobecká snaha o vlastní uspokojení, ale uplatňování biblické zásady, která zní: „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)