Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Co když mi rodiče stanovují pravidla?

Co když mi rodiče stanovují pravidla?

Někteří tvoji vrstevníci pravděpodobně můžou být venku, jak dlouho chtějí, nosit, co je napadne, a jít s kamarády, kdykoli a kamkoli se jim zachce. Jejich rodiče jsou možná tak zaměstnaní, že nemají čas starat se o to, co jejich děti dělají.

Bible ale ukazuje, že takový způsob výchovy nevede k dobrým výsledkům. (Přísloví 29:15) To, že ve světě kolem nás schází láska, je hlavně kvůli sobeckým lidem, z nichž mnozí vyrostli právě v rodině, kde žádná pravidla neplatila. (2. Timoteovi 3:1–5)

A tak mladým, kteří si můžou dělat, co chtějí, nezáviď. Spíš se snaž v domácích pravidlech vidět důkaz toho, že tě rodiče mají rádi a že jim na tobě záleží. Když ti stanovují rozumné hranice, napodobují tím Jehovu Boha, který svému lidu řekl:

„Způsobím, abys měl pochopení, a budu tě poučovat o cestě, po níž bys měl jít. Budu radit s okem upřeným na tebe.“ (Žalm 32:8)