Přejít k článku

Jak můžu překonat osamělost?

Jak můžu překonat osamělost?

Co s tím můžeš dělat

 1. Zaměřuj se na své silné stránky. (2. Korinťanům 11:6) I když je dobré vědět o svých chybách, určitě máš taky co nabídnout. Pokud si budeš uvědomovat své silné stránky, získáš větší sebedůvěru, přestaneš se na sebe dívat negativně a překonáš osamělost. Polož si otázku: Jaké jsou moje silné stránky? Přemýšlej o tom, co ti jde nebo které dobré vlastnosti máš.

 2. Upřímně se zajímej o druhé. Začni tím, že zajdeš jen za pár lidmi. Jorge říká: „Už to, když se druhých zeptáš, jak se jim daří nebo jakou mají práci, ti pomůže, abys je líp poznal.“

Propast mezi tebou a tvými vrstevníky můžeš překlenout

 Tip: Neomezuj se jen na lidi ve svém věku. Někteří blízcí přátelé, o kterých se píše v Bibli, mezi sebou měli velký věkový rozdíl. Byli to například Rut a Noemi, David a Jonatan nebo Timoteus a Pavel. (Rut 1:16, 17; 1. Samuelova 18:1; 1. Korinťanům 4:17) Nezapomeň ani na to, že rozhovor je výměna myšlenek, ne monolog. Lidé jsou rádi s někým, kdo jim umí naslouchat. Jestliže tedy máš problémy se stydlivostí, pamatuj na to, že celý rozhovor není jen na tobě.

 3. Ber ohled na pocity druhých. (1. Petra 3:8) I v případě, že s názory nějakého člověka nesouhlasíš, můžeš si ho trpělivě vyslechnout. Zaměřuj se na věci, na kterých se shodnete. Když s něčím prostě souhlasit nemůžeš, řekni to mírně a taktně.

 Tip: Mluv s druhými tak, jak chceš, aby oni mluvili s tebou. Když se s lidmi zbytečně dohaduješ, posmíváš se jim, urážíš je nebo je samospravedlivě kritizuješ, jen je tím od sebe odháníš. Druzí tě budou mít mnohem radši, když tvoje řeč bude „vždy laskavá“. (Kolosanům 4:6, Nová smlouva)