Přejít k článku

Biblická videa: Základní nauky

Tato krátká videa odpovídají na otázky, které se týkají základních biblických nauk. Dozvíte se například: Proč Bůh stvořil zemi? Co se s člověkem stane, když zemře? nebo Proč Bůh připouští utrpení?

Jak vznikl vesmír?

To, co se v Bibli píše o stvoření, lidé často špatně chápou nebo to považují za mýtus. Dá se tomu, co Bible říká, věřit?

Existuje Bůh?

Prozkoumejte logické důvody, proč věřit v Boha.

Má Bůh nějaké jméno?

Bůh má mnoho titulů, například Všemohoucí, Stvořitel a Pán. V Bibli se ale také vyskytuje Boží jméno, a to víc než 7 000krát.

Můžete se spřátelit s Bohem?

Už celá staletí se lidé ve všech kulturách snaží poznat svého stvořitele. Bible nám může pomoct spřátelit se s Bohem. Toto přátelství začíná tím, že zjistíme, jak se Bůh jmenuje.

Kdo je autorem Bible?

Jestli ji napsali lidé, dá se jí vůbec říkat Boží Slovo? Čí myšlenky obsahuje?

Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha?

Pokud je autorem Bible Bůh, měla by být oproti jiným knihám naprosto výjimečná.

Proč Bůh stvořil zemi?

Náš svět je plný nádherných věcí. Země je ve správné vzdálenosti od Slunce, je nakloněná ve správném úhlu a otáčí se správnou rychlostí. Proč si dal Bůh s naší planetou takovou práci?

Co je smyslem života?

Podívejte se, co je klíčem k opravdovému štěstí a smyslu života.

Kde hledat odpovědi na zásadní životní otázky?

Máte otázky, které se týkají života, smrti nebo budoucnosti? Smysluplné odpovědi na takové i další otázky se dají najít! Ale kde?

Co se s člověkem stane, když zemře?

Bible slibuje, že přijde doba, kdy bude hodně lidí podobně jako Lazar vzkříšeno.

Existuje ohnivé peklo?

Bible říká, že „Bůh je láska“. Nikdy by proto lidi nemučil za chyby, které dřív udělali.

Je Ježíš Kristus Bůh?

Jsou Ježíš Kristus a všemohoucí Bůh jedna a ta samá osoba, nebo je to jinak?

Proč Ježíš zemřel?

Možná jste slyšeli, že zemřel za naše hříchy. Je ale možné, aby jedna oběť zachránila miliony lidí?

Co je Boží království?

Když byl Ježíš na zemi, učil o Božím království víc než o čemkoli jiném. Jeho následovníci se už celá staletí modlí, aby přišlo.

Boží království začalo vládnout v roce 1914

Před víc než 2 600 lety Bůh způsobil, že se jednomu mocnému králi zdál sen. Ten sen obsahoval proroctví, které se plní v dnešní době.

Svět se po roce 1914 změnil

Z toho, jak to ve světě od roku 1914 vypadá, a z toho, jak se lidé chovají, je vidět, že se splňují biblická proroctví o posledních dnech.

Může za přírodní katastrofy Bůh?

Dvě ženy, které zažily přírodní katastrofu, vypráví, co se dozvěděly z Bible.

Proč Bůh připouští utrpení?

Bible poskytuje uspokojivou odpověď, která nám dává naději.

Schvaluje Bůh všechna náboženství?

Hodně lidí si myslí, že nezáleží na tom, k jakému náboženství člověk patří.

Líbí se Bohu, když ho lidé uctívají pomocí obrazů a soch?

Jak můžeme mít blízko k Bohu, když ho nemůžeme vidět? Mohly by nám v tom pomoct obrazy a sochy?

Naslouchá Bůh všem modlitbám?

Co když se někdo modlí ze sobeckých důvodů? Co když se manžel chová ke své ženě hrubě a pak prosí Boha o přízeň?

Jak se Bůh dívá na manželství?

Bůh chce, aby spolu manželé byli šťastní. V Bibli jsou dobré rady, které pomohly už mnoha párům.

Je pornografie hřích proti Bohu?

Objevuje se slovo „pornografie“ v Bibli? Jak můžeme zjistit, co si o ní Bůh myslí?