Přejít k článku

Starověké záznamy potvrzují biblickou zprávu o izraelském kmeni

Když Izraelité dobyli Zaslíbenou zemi, rozdělili ji mezi jednotlivé kmeny. Podle Bible dostalo deset rodů z kmene Manasse území západně od Jordánu, tedy jinde než zbytek kmene. (Jozue 17:1-6) Existují pro to archeologické důkazy?

V roce 1910 archeologové objevili v Samaří množství popsaných hliněných střepů, kterým se říká ostraka. Obsahovaly hebrejsky psané záznamy o dodávkách luxusního zboží, například vína nebo kosmetického oleje, do královského paláce v hlavním městě. Celkem se našlo 102 ostrak datovaných do 8. století př. n. l., ale nápisy jsou dobře čitelné pouze na 63. Na těchto 63 střepech jsou jména rodů, data a také informace o tom, kdo zboží kupoval a prodával.

Je zajímavé, že všechny rody, které jsou na střepech zmíněny, pocházely z kmene Manasse. Podle NIV Archaeological Study Bible jsou rodová jména zachovaná na samařských ostrakách „mimobiblickým pojítkem mezi rody kmene Manasse a územím, na němž se podle biblické zprávy usadily“.

Na tomto střepu je zmíněna žena jménem Noa, která patřila mezi potomky Manasseho.

Záznamy na samařských ostrakách také potvrzují přesnost biblické knihy Amos. Amos o bohatých lidech tehdejší doby napsal, že popíjejí „víno z velkých pohárů“ a potírají se „nejlepšími oleji“. (Amos 6:1, 6) Ostraka nalezená v Samaří dokládají, že zboží tohoto druhu bylo na území osídlené deseti rody kmene Manasse skutečně přiváženo.