Přejít k článku

Archeologický nález dokládá, že král David skutečně žil

Podle Bible žil izraelský král David v 11. století př. n. l. a jeho potomci vládli další stovky let. Někteří kritici ale tvrdili, že David je mytická postava z židovských legend, kterou si lidé vymysleli až mnohem později. Jak to tedy je? Skutečně král David existoval?

V roce 1993 archeolog Avraham Biran a jeho tým objevili v lokalitě Tel Dan na severu Izraele část kamene, na které je vyrytý text zmiňující „Davidův dům“ neboli Davidovu dynastii. Text psaný starověkým semitským písmem se datuje do 9. století př. n. l. Kámen zřejmě pochází z památníku, který postavili Aramejci na počest svého vítězství nad Izraelity.

Článek uveřejněný v Bible History Daily uvádí: „Někteří odborníci byli ohledně nápisu ‚Davidův dům‘ skeptičtí... Nicméně většina znalců Bible a archeologů se shodla, že stéla z Tel Danu je prvním hmatatelným důkazem existence krále Davida, o kterém se píše v Bibli. Jde tedy o jeden z nejvýznamnějších nálezů biblické archeologie, o kterém informoval BAR [časopis Biblical Archaeology Review].“