Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Žalm 23:4 | „I kdybych měl jít údolím stínu smrti“

Žalm 23:4 | „I kdybych měl jít údolím stínu smrti“

 „I když procházím údolím hluboké tmy, nebojím se ničeho zlého, protože jsi se mnou. Tvůj prut a tvá hůl mi dodávají klid.“ (Žalm 23:4, Překlad nového světa)

 „I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.“ (Žalm 23:4, Bible21)

Co znamená Žalm 23:4 a

 Bůh chrání ty, kdo ho uctívají, a stará se o ně, i když zažívají náročné situace. V tomto verši je Boží péče přirovnaná k tomu, jak se pastýř stará o své ovečky. b Lidé, o které se Bůh stará, si nemusí připadat opuštění, i když řeší nějaké vážné problémy, které jsou v tomto verši přirovnány k hluboké tmě a hrozbě smrti. Cítí se v bezpečí, jako by byl Bůh přímo s nimi.

 V biblických dobách používal pastýř prut nebo hůl, aby chránil ovce před divokými zvířaty. Hůl, což byla obvykle dlouhá, na jednom konci zahnutá tyč, používal také k tomu, aby ovce vedl správným směrem nebo aby je odtáhl z místa, kde jim hrozilo nějaké nebezpečí. Bůh Jehova je jako takový láskyplný pastýř, který chrání a vede ty, kdo mu slouží. Dokonce i v těch nejtěžších chvílích jim Jehova různými způsoby pomáhá.

Kontext Žalmu 23:4

 Žalm 23 napsal David, který byl v mládí pastýřem a později se stal králem starověkého Izraele. (1. Samuelova 17:34, 35; 2. Samuelova 7:8) Na začátku žalmu je Jehova přirovnaný k pastýři, který vede, sytí a občerstvuje své služebníky, stejně jako to dělá doslovný pastýř pro své ovce. (Žalm 23:1–3)

 V Žalmu 23:4 mluví David o tom, jak ho Bůh chrání. Už o něm nemluví ve třetí osobě (on), ale obrací se přímo na něj (ty). Tenhle drobný detail ukazuje, jak důvěrný vztah David s Jehovou měl. Věděl, že Jehovovi na něm záleží a že ví, jaké těžkosti prožívá. Díky tomu se David ničeho nebál.

 V následujících dvou verších 23. žalmu, ve verších 5 a 6, se přirovnání o pastýři mění na přirovnání o hostiteli. Jehova se o Davida stará jako štědrý hostitel o váženého hosta. O Boží péči nedokážou Davida připravit ani jeho nepřátelé. Na konci žalmu David vyjadřuje přesvědčení, že Bůh k němu bude dobrý a že ho bude milovat až do konce života.

 Přirovnání použitá v 23. žalmu popisují, jak se Bůh s láskou stará o všechny, kdo mu slouží. (1. Petra 2:25)

a V některých Biblích je tento žalm pod číslem 22. V Bibli je celkem 150 žalmů. Některé překlady je číslují podle hebrejského masoretského textu, ale jiné používají číslování z řecké Septuaginty, překladu hebrejského textu dokončeného v 2. století před naším letopočtem.

b Bůh Jehova je v Bibli často popisovaný jako láskyplný pastýř. Lidé, kteří mu slouží, jsou přirovnáni k ovcím, které Bůh chrání a pečuje o ně. (Žalm 100:3; Izajáš 40:10, 11; Jeremjáš 31:10; Ezekiel 34:11–16)