Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Přísloví 3:5, 6 | „Nespoléhej se na svůj úsudek“

Přísloví 3:5, 6 | „Nespoléhej se na svůj úsudek“

 „Důvěřuj Jehovovi celým svým srdcem a nespoléhej se na svůj úsudek. Všímej si ho na všech svých cestách, a on sám tvé stezky urovná.“ (Přísloví 3:5, 6, Překlad nového světa)

 „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6, Český ekumenický překlad)

Co znamenají Přísloví 3:5, 6

 Když děláme nějaké důležité rozhodnutí, neměli bychom se spoléhat sami na sebe, ale měli bychom hledat pomoc u Boha Jehovy. a

 „Důvěřuj Jehovovi celým svým srdcem.“ Když Bohu důvěřujeme, děláme věci tak, jak si přeje on. Musíme mu důvěřovat naprosto ve všem, celým svým srdcem. Slovo „srdce“ v Bibli obvykle označuje něčí osobnost, například jeho emoce, pohnutky, myšlenky a postoje. Důvěřovat Bohu celým srdcem tedy není jen otázka pocitů. Je to vědomé rozhodnutí. Důvěřujeme mu, protože jsme naprosto přesvědčení, že náš Stvořitel ví, co je pro nás nejlepší. (Římanům 12:1)

 „Nespoléhej se na svůj úsudek.“ Musíme se spoléhat na Boha, protože jsme nedokonalí, a tak náš úsudek nemusí být vždycky správný. Pokud bychom se spoléhali výhradně sami na sebe nebo se řídili jenom svými pocity, mohli bychom se rozhodnout pro něco, co na první pohled vypadá dobře, ale nakonec se ukáže, že to byla špatná volba. (Přísloví 14:12; Jeremjáš 17:9) Bůh je daleko moudřejší než my. (Izajáš 55:8, 9) Když se budeme řídit jeho radami, budeme v životě spokojení. (Žalm 1:1–3; Přísloví 2:6–9; 16:20)

 „Všímej si ho na všech svých cestách.“ Pokaždé když v životě řešíme nějakou podstatnou věc nebo stojíme před důležitým rozhodnutím, mělo by nás zajímat, jak se na to dívá Bůh. Jak to zjistíme? Musíme Boha prosit, aby nás vedl, a řídit se tím, co čteme v jeho Slově, Bibli. (Žalm 25:4; 2. Timoteovi 3:16, 17)

 „On sám tvé stezky urovná.“ Bůh urovnává naše stezky tak, že nám pomáhá řídit se jeho měřítky pro to, co je dobré a špatné. (Přísloví 11:5) Díky tomu se vyhneme zbytečným problémům a jsme mnohem šťastnější. (Žalm 19:7, 8; Izajáš 48:17, 18)

Kontext Přísloví 3:5, 6

 Biblická kniha Přísloví obsahuje zásady, které nám pomáhají, abychom byli v životě spokojení a dělali radost Bohu. Prvních devět kapitol má formu poučení, které dává otec svému milovanému synovi. Třetí kapitola ukazuje, co člověk získá, když si cení Božích moudrých rad a řídí se jimi. (Přísloví 3:13–26)

a Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)