Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Matouš 6:33 | „Hledejte nejprve Boží království“

Matouš 6:33 | „Hledejte nejprve Boží království“

 „Dávejte tedy na první místo Království a to, co Bůh považuje za správné, a on vám dá to všechno ostatní.“ (Matouš 6:33, Překlad nového světa)

 „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33, Bible21)

Co znamená Matouš 6:33

 Boží království je nebeská vláda, která zařídí, aby se na zemi děla Boží vůle. (Matouš 6:9, 10) Hledat nejprve Boží království znamená dávat ho ve svém životě na první místo. a To zahrnuje nejen dobře poznat, co Boží království je, ale také říkat ostatním, co dobrého pro lidi udělá. (Matouš 24:14) Člověk, který má Boží království na prvním místě, se také modlí o to, aby přišlo. (Lukáš 11:2)

 Člověk, který má na prvním místě to, co Bůh považuje za správné, tedy Boží spravedlnost, se v životě řídí Božími měřítky toho, co je správné a co nesprávné. (Žalm 119:172) To znamená poslouchat Boží zákony, které jsou vždy k našemu dobru. (Izajáš 48:17)

 Věta „on vám dá to všechno ostatní“ je slibem, že Bůh se postará o ty, kdo jeho Království a zákony dávají v životě na první místo. (Matouš 6:31, 32)

Kontext Matouše 6:33

 Tato slova jsou součástí takzvaného Kázání na hoře, které pronesl Ježíš a které je zaznamenané v 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia. Mezi těmi, kdo Ježíšovo kázání poslouchali, bylo nepochybně mnoho chudých lidí. Mohli si říkat, že na to, aby dávali Boží království na první místo, jim nezbývá čas, protože mají co dělat, aby se uživili. Ježíš je ale vybídl, aby si všímali, jak se Bůh stará o rostliny a zvířata. Bůh slibuje, že stejně se bude starat o ty, kdo dávají ve svém životě jeho Království na první místo. (Matouš 6:25–30)

Mylné názory o Matoušovi 6:33

 Mylný názor: Člověk, který dává Boží království na první místo, bude bohatý.

 Fakt: Ježíš řekl, že ti, kdo dávají Boží království na první místo, budou mít to, co k životu potřebují, například jídlo a oblečení. (Matouš 6:25, 31, 32) Nesliboval ale, že budou žít v luxusu, ani neučil, že když je někdo bohatý, je to důkaz Božího požehnání. Své posluchače dokonce varoval, aby se nehonili za bohatstvím, protože to by jim mohlo bránit dávat na první místo Boží království. (Matouš 6:19, 20, 24) Apoštol Pavel neúnavně pracoval pro zájmy Božího království, a přesto měl někdy po materiální stránce nedostatek. Stejně jako Ježíš ostatní varoval, že snažit se zbohatnout může být nebezpečné. (Filipanům 4:11, 12; 1. Timoteovi 6:6–10)

 Mylný názor: Křesťané nemusí pracovat, aby se uživili.

 Fakt: Bible říká, že křesťané by měli pracovat, aby uživili sebe i svoji rodinu. (1. Tesaloničanům 4:11, 12; 2. Tesaloničanům 3:10; 1. Timoteovi 5:8) Ježíš neřekl, že by jeho následovníci neměli dělat nic jiného než hledat Boží království, ale řekl, že ho mají dávat na první místo.

 Ti, kdo dávají Boží království v životě na první místo a jsou pracovití, se můžou spolehnout, že Bůh jim pomůže, aby měli to, co k životu potřebují. (1. Timoteovi 6:17–19)

a Výrazy „hledejte nejprve“ nebo „dávejte ... na první místo“ jsou přeložené z řeckého slovesa, které vyjadřuje pokračující činnost. Pro křesťany má být tedy Boží království prioritou celý život, nemá to být jen nějaký chvilkový zájem.