Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Jeremjáš 29:11 | „Chci vám dát budoucnost a naději“

Jeremjáš 29:11 | „Chci vám dát budoucnost a naději“

 „‚Vždyť já dobře vím, co pro vás chci udělat,‘ prohlašuje Jehova. a ‚Chci pro vás pokoj, a ne neštěstí, chci vám dát budoucnost a naději.‘“ (Jeremjáš 29:11, Překlad nového světa)

 „Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“ (Jeremjáš 29:11, Bible21)

Co znamená Jeremjáš 29:11

 Bůh Jehova slíbil lidem, kteří ho uctívají, že jim zajistí krásnou budoucnost. I když tato slova byla původně určena lidem ve starověku, platí i dnes. Jehova je „Bůh, který dává naději“. (Římanům 15:13) Své sliby nechal zapsat do Bible, abychom i my měli naději na lepší budoucnost. (Římanům 15:4)

Kontext Jeremjáše 29:11

 Tato slova byla součástí dopisu pro Izraelity, kteří byli z Jeruzaléma odvedeni do vyhnanství v Babyloně. b (Jeremjáš 29:1) Bůh vyhnancům řekl, že v zajetí zůstanou dlouhou dobu a že si tam mají postavit domy, vysázet zahrady a založit rodiny. (Jeremjáš 29:4–9) Pak ale dodal: „Až se naplní 70 let v Babyloně, obrátím k vám svou pozornost. Splním svůj slib a přivedu vás zpátky [do Jeruzaléma].“ (Jeremjáš 29:10) Bůh je ujistil, že na ně nezapomene a že se určitě vrátí domů. (Jeremjáš 31:16, 17)

 Bůh slib, který dal Izraelitům, dodržel. Přesně jak předpověděl, Babylon dobyl perský král Kýros. (Izajáš 45:1, 2; Jeremjáš 51:30–32) Kýros pak Židům dovolil, aby se vrátili do své vlasti. Po 70 letech ve vyhnanství byli zpátky v Jeruzalémě. (2. Paralipomenon 36:20–23; Ezra 3:1)

 To, že se splnila slova z Jeremjáše 29:11, dává lidem jistotu, že se splní i další Boží sliby. Bůh slibuje, že pod vládou jeho Království, ve kterém bude králem Ježíš Kristus, bude na celém světě pokoj a mír. (Žalm 37:10, 11, 29; Izajáš 55:11; Matouš 6:10)

Přečtěte si 29. kapitolu Jeremjáše včetně poznámek pod čarou a křížových odkazů.

a Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)

b V díle The Expositor’s Bible Commentary se k Jeremjášovi 29:11 píše: „Těžko bychom v Písmu hledali jiný slib, který by tak nádherně vyjadřoval něžný soucit, který měl Jahve [Jehova] s vyhnanci. Tento slib jim dával skutečnou naději a důvod k optimismu.“ (7. svazek, str. 360)