Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Izajáš 41:10 | „Neboj se, vždyť jsem s tebou“

 „Neboj se, vždyť jsem s tebou. Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti. Budu tě pevně držet svou spravedlivou pravicí.“ (Izajáš 41:10, Překlad nového světa)

 „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Izajáš 41:10, Český ekumenický překlad)

Co znamená Izajáš 41:10

 Bůh Jehova * ujišťuje lidi, kteří mu věrně slouží, že je bude za všech okolností podporovat.

 „Jsem s tebou.“ Jehova lidem, kteří mu slouží, vysvětluje, proč se nemusí bát – nikdy nejsou sami. Protože Jehova vidí, s čím se potýkají, a slyší jejich modlitby, je to, jako by byl přímo vedle nich. (Žalm 34:15; 1. Petra 3:12)

 „Jsem tvůj Bůh.“ Jehova věřící lidi uklidňuje. Připomíná jim, že je stále jejich Bohem a že na ně nezanevřel. Můžou mít jistotu, že Bohu nic nezabrání v tom, aby jim pomáhal. (Žalm 118:6; Římanům 8:32; Hebrejcům 13:6)

 „Posílím tě, pomůžu ti. Budu tě pevně držet svou spravedlivou pravicí.“ Jehova vlastně třikrát opakuje stejnou myšlenku, aby zdůraznil, že se na něj lidé, kteří mu slouží, můžou spolehnout. Jak Jehova reaguje, když někdo z nich obrazně řečeno upadne? Jehova jakoby natáhne svou pravou ruku a zvedne ho. (Izajáš 41:13)

 Jak Bůh lidem pomáhá? Hlavním zdrojem pomoci a povzbuzení je pro věřící lidi Boží Slovo, Bible. (Jozue 1:8; Hebrejcům 4:12) V Bibli jsou třeba praktické rady pro lidi, kteří zažívají nějakou náročnou situaci, například mají málo peněz, jsou nemocní nebo jim někdo umřel. (Přísloví 2:6, 7) Bůh také může použít svou sílu, svatého ducha, aby svým služebníkům pomohl zachovat si chladnou hlavu a nezhroutit se, když řeší nějaké vážné problémy. (Izajáš 40:29; Lukáš 11:13)

Kontext Izajáše 41:10

 Tato slova měla povzbudit věrné Židy, kteří byli později odvedeni do zajetí v Babylonu. Jehova předpověděl, že Židé se z vyhnanství vrátí a že až se ta doba bude blížit, objeví se zprávy o dobyvateli, který zničí okolní národy a bude ohrožovat i Babylon. (Izajáš 41:2–4; 44:1–4) Tyto zprávy obyvatele Babylonu a okolních národů vyděsí, ale Židé se nebudou muset ničeho bát, protože Jehova je ochrání. Třikrát jim řekl: „Neboj se.“ (Izajáš 41:5, 6, 10, 13, 14)

 I když slova z Izajáše 41:10 byla původně určena věrným Židům ve vyhnanství v Babylonu, Bůh je nechal zapsat pro všechny lidi, kteří mu dnes slouží. (Izajáš 40:8; Římanům 15:4) Pomáhá jim stejně, jako pomáhal svým služebníkům v minulosti.

Přečtěte si 41. kapitolu Izajáše včetně poznámek pod čarou a křížových odkazů.

^ Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)