Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

1. Mojžíšova 1:1 | „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“

 „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1, Překlad nového světa)

 „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1, Český studijní překlad)

Co znamená 1. Mojžíšova 1:1

 Z těchto úvodních slov Bible se dozvídáme dvě důležité věci. Za prvé, nebe a země neboli hmotný vesmír měly počátek. Za druhé, stvořil je Bůh. (Zjevení 4:11)

 Bible neříká, před jakou dobou Bůh vesmír vytvořil ani jak to udělal. Dozvídáme se z ní ale, že vesmír vznikl „díky jeho obrovské síle a ohromující moci“. (Izajáš 40:26)

 Hebrejské sloveso, které je v tomto verši přeložené jako „stvořil“, se používá pouze v souvislosti s Bohem. * V Bibli není jako stvořitel označený nikdo jiný než Bůh Jehova. * (Izajáš 42:5; 45:18)

Kontext 1. Mojžíšovy 1:1

 Tímto veršem začíná zpráva o stvoření, která je v 1. Mojžíšově v 1. a 2. kapitole. V pasáži od 1. Mojžíšovy 1:1 do 2:4 se stručně popisuje, jak Bůh postupně tvořil zemi a všechno živé na ní, včetně prvního muže a ženy. V dalších verších se o stvoření prvních lidí dozvídáme podrobnější informace. (1. Mojžíšova 2:7–25)

 První Mojžíšova říká, že Bůh všechno stvořil za šest dnů. Nebyly to doslovné dny o 24 hodinách, ale časová období, u kterých není uvedeno, jak byla dlouhá. Slovo den se dá použít i na jiný časový úsek než 24 hodin. Například 1. Mojžíšova 2:4 používá slova „den“ a „doba“ ve stejném významu. Navíc o tom, co Bůh stvořil během předchozích šesti dní, se zmiňuje, jako kdyby to udělal za jeden den.

Mylné názory o 1. Mojžíšově 1:1

 Mylný názor: Bůh stvořil vesmír jen před několika tisíci lety.

 Fakt: Bible neříká, kdy byl vesmír stvořen. To, co se píše v 1. Mojžíšově 1:1, není v rozporu se současnými odhady, které říkají, že vesmír je starý miliardy let. *

 Mylný názor: Z 1. Mojžíšovy 1:1 vyplývá, že Bůh je Trojice, protože hebrejské slovo „Bůh“ je v tomto verši v množném čísle.

 Fakt: Titulem Bůh se překládá hebrejské slovo Elohim, které je v množném čísle, a to poukazuje na vznešenost a majestát, ne na počet osob. Dílo New Catholic Encyclopedia uznává, že množné číslo slova Elohim, které je například v 1. Mojžíšově 1:1, „se vždy váže se slovesem v jednotném čísle a podobně jako výraz ‚my král‘ označuje vznešenost, a ne počet“. (Druhé vydání, 6. svazek, str. 272)

Přečtěte si 1. kapitolu 1. Mojžíšovy včetně poznámek pod čarou a křížových odkazů.

^ O tomto slovu se v jednom díle uvádí: „Hebrejské sloveso bara v činném rodě, které znamená stvořit, se nikdy nepoužívá v případě, kdy je původcem děje člověk. Sloveso bara tedy popisuje výhradně Boží činnost.“ (HCSB Study Bible, str. 7)

^ Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)

^ O hebrejském výrazu přeloženém jako „na počátku“ se v díle The Expositor’s Bible Commentary píše: „Tento výraz nic neříká o délce tohoto období.“ (Revidované vydání, 1. svazek, str. 51)