Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

“I ti paret konmsi mon ti annan tou sa ki mon ti anvi”

“I ti paret konmsi mon ti annan tou sa ki mon ti anvi”
  • NE: 1962

  • PEI NATAL: Kanada

  • LEPASE: Lavi imoral

MON LAVI DAN LEPASE

 Mon ti ne Montreal, pli gran lavil dan provens Quebec, Kanada. Mon ti reste Rosemont ansanm avek mon paran ek mon trwa frer ek ser. Mon paran ti vreman kontan nou e nou lavi fanmir ti trankil e gou.

 Depi byen pti, mon ti anvi konnen ki Labib i dir. Ler mon ti annan 12 an, mon ti lir konsernan lavi Zezi dan Nouvo Testaman e mon ti vreman kontan sa. Mon ti vreman apresye sa lanmour ek konpasyon ki Zezi ti annan pour dimoun e mon ti anvi vin parey li. Malerezman, mon ti perdi sa lentere anmezir ki mon ti grandi akoz mon ti annan bann move zanmi.

 Mon papa ti zwe saksofonn. I ti donn mwan son saksofonn e i ti osi devlop dan mwan sa lanmour pour lanmizik. Lanmizik ti vin vreman enportan pour mwan. Mon ti sitan kontan lanmizik ki mon pa ti tarde pour aprann zwe gitar. Pli tar, mon ti form en benn ansanm avek detrwa zanmi e nou ti fer plizyer konser. Serten dimoun popiler dan lendistri lanmizik ti menm apros mwan pour mwan siny en kontra avek zot. Finalman, mon ti siny en kontra avek en gro lakonpannyen ki rikord lanmizik. Avek letan, mon bann sanson ti vin popiler e i ti ganny zwe souvan lo radyo Quebec.

 I ti paret konmsi mon ti annan tou sa ki mon ti anvi. Mon ti zenn, popiler e mon ti ganny bokou larzan pe fer en keksoz ki mon ti kontan. Dan lazournen, mon ti al dan gym, siny bann otograf, fer bann entervyou e mon ti pas lo televizyon. Aswar, mon ti fer bann konser e al bann parti. Mon ti konmans servi lalkol byen zenn pour mwan ganny laganm dan mon bann konser e avek mon bann fann. Avek letan mon ti konmans servi drog. Mon ti osi vin imoral e mon pa ti pran kont nanryen.

 Serten ti zalou mwan akoz i ti paret ki mon ti ere. Me mon pa ti ere, mon ti santi konmsi i annan en vid anndan mwan sirtou ler mon ti tousel. Mon ti enkyet e mon ti ganny depresyon. Malerezman, ler mon ti pe fer bokou sikse, de parmi mon bann prodikter ti mor avek Sida. Mon ti soke! Menm si mon ti kontan lanmizik, sa kalite lavi ti degout mwan.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 Menm si mon ti pe fer bokou sikse, mon ti vwar ki i ti annan bokou move keksoz dan lemonn. Mon ti demann mon lekor akoz i ti annan sitan bokou lenzistis e akoz Bondye pa ti pe aranz tousala. Anfet, mon ti souvan priy Bondye pour demann li akoz. Ler mon ti dan vakans, mon ti rekonmans lir Labib. Menm si mon pa ti konpran tou sa ki mon ti pe lir, mon ti realize ki lafen sa lemonn ti bezwen pros.

 Pandan ki mon ti pe lir Labib, mon ti dekouver ki en fwa ler Zezi ti dan dezer, i pa ti manze pour 40 zour. (Matye 4:1, 2) Mon ti mazinen ki si mwan osi mon fer parey petet, Bondye i pou koz avek mwan. Alors mon ti swazir en dat pour mwan konmans aret manze. De semenn avan ki mon ti konmanse, de Temwen Zeova ti tap mon laport e mon ti envit zot anndan konmsi lontan mon ti pe esper zot. Enn ant zot ti apel Jacques e mon ti get li drwat dan son lizye e demann li, “Ki mannyer nou kapab konnen ki nou pe viv dan bann dernyen zour sa lemonn?” Pour reponn mwan, i ti ouver son Labib e lir 2 Timote 3:1-5. Mon ti demann zot bokou lezot kestyon e mon ti vreman enpresyonnen ki zot ti donn mwan bann larepons ki ti kler e fasil pour konpran. Zot bann larepons ti toultan baze lo sa ki Labib i dir. Apre detrwa vizit, mon ti realize ki i pa ti neseser pour mwan pa manze pour Bondye koz avek mwan.

 Mon ti konmans etidye Labib regilyerman avek Temwen Zeova. Avek letan, mon ti koup mon gran seve e mon ti konmans asiste tou bann renyon kot Lasal Rwayonm. Sa zoli lakey ki mon ti gannyen ti fer mwan asire ki mon ti’n trouv laverite.

 Byensir, mon ti bezwen fer bann gran sanzman pour kapab aplik sa ki mon ti pe aprann dan Labib. Premyerman, mon ti bezwen aret servi drog e osi aret viv en lavi imoral. Mon ti osi bezwen aret mazin zis mon lekor e demontre lentere dan lezot. Konman en paran tousel, mon ti bezwen aprann ki mannyer pour pran swen avek bezwen emosyonnel e spirityel mon de zanfan. Pour mwan kapab fer sa bann sanzman, mon ti aret mon karyer konman en mizisyen e rod en louvraz dan en lizin kot mon pa ti ganny bokou larzan.

 I pa ti fasil pour fer sa bann sanzman. Anmezir ki mon ti esey aret servi drog, mon ti malad e enn de fwa mon ti rekonmans servi drog. (Romen 7:19, 21-24) I ti osi vreman difisil pour mwan aret viv en lavi imoral. Mon travay ti fer mwan fatige e sa pti gin larzan ki mon ti pe gannyen ti dekourazan. Mon ti bezwen travay pour trwa mwan pour mwan kapab ganny sa menm kantite larzan ki mon ti gannyen dan de-z-erdtan ler mon ti en mizisyen.

 Lapriyer ti ed mwan kontinyen fer sa bann sanzman difisil. Mon ti vwar ki lir Labib toulezour ti ed mwan osi. I ti annan bann verse spesifik ki ti ankouraz mwan. Parey 2 Korentyen 7:1 ki ankouraz bann Kretyen pour “pirifye [zot] avek tou sa ki sali lekor ek lespri.” En lot verse ki ti reasir mwan ki mon ti pou kapab aret mon bann move labitid ti Filipyen 4:13 ki dir: “Parski dan tou sirkonstans, mon annan lafors gras a sa enn ki donn mwan son pwisans.” Zeova ti ekout mon lapriyer e i ti ed mwan konpran Labib e aplik bann prensip Labib. Sa ti fer mwan dedye mon lavi avek li. (1 Pyer 4:1, 2) Mon ti batize konman en Temwen Zeova an 1997.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Mon asire si mon ti’n kontinyen viv sa kalite lavi ki mon ti annan avan, mon ti pou’n fini mor ozordi. Konmela, mon vreman ere. Mon madanm, Elvie, in ed mwan en kantite. Ansanm nou kontan ansenny dimoun lo Labib dan servis a plen tan e sa i fer mwan vreman zwaye e satisfe. Mon vreman rekonesan ki Zeova in atir mwan ver Li.​—Zan 6:44.