Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

Sa pli gro pri ki mon’n gannyen

Sa pli gro pri ki mon’n gannyen
  • NE: 1967

  • PEI NATAL: FINLAND

  • LEPASE: Zwer tenis profesyonnel

MON LAVI DAN LEPASE

 Mon ti grandi dan en landrwa trankil an deor lavil Tampere, Finland. Mon fanmir pa ti vreman relizye, me zot ti apresye valer ledikasyon ek lapolites. Mon manman i Alman e ler mon ti ankor pti, tanzantan mon ti pas letan dan was Lalmanny kot mon bann granparan ti reste.

 Depi pti pti, mon ti kontan sport. Anmezir ki mon ti pe grandi, mon ti fer tou sort kalite sport, me ler mon ti ganny 14 an, mon ti deside pour konsantre lo zwe tenis. Ler mon ti ariv 16 an, mon ti pe deza antrenn de ou trwa fwa par zour. Mon ti annan de sesyon lantrennman profesyonnel e tar dan apremidi mon ti antrenn lo mwan menm. Mon ti enpresyonnen avek bann diferan laspe sa sport e pour mwan, zwe tenis ti en fason kot mon ti teste mon lekor mantalman e fizikman. Menm si mon ti kontan pas letan avek mon bann zanmi pour pran en labyer tanzantan, mon pa ti zanmen dan problenm akoz drog ek lalkol. Mon ti viv mon lavi zis pour tenis e sa ti mon priyorite.

 Mon ti konmans partisip dan bann konpetisyon ATP ler mon ti annan 17 an. a Apre ki mon ti’n ganny serten sa bann konpetisyon, mon ti vin popiler o nivo nasyonal. A laz 22 an, mon ti parmi sa 50 pli bon zwer tenis dan lemonn.

 Pour plizyer lannen, mon ti vwayaz partou dan lemonn pour zwe tenis profesyonnel. Menm si mon ti vwar bann landrwa ekstraordiner, mon ti vin okouran konsernan bann problenm ki egziste dan sa lemonn, parey krim, labi drog ek bann problenm lanvironnman. Par egzanp, ler nou ti Leta-z-ini, nou ti ganny dir pour pa vizit serten landrwa akoz i ti annan en kantite krim dan sa bann landrwa. Tousala ti fatig mwan. Deplis, menm si mon ti pe fer en keksoz ki mon ti kontan, a lafen dizour, mon pa ti santi okenn satisfaksyon.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 Mon girlfriend ki apel Sanna ti’n konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. I ti fer mwan riye ler mon ti vwar ki i ti en dimoun relizye, me mon pa ti anpes li etidye. An 1990 nou ti marye e son lannen apre, Sanna ti batize konman en Temwen Zeova. Mwan, mon pa ti konsider mwan konman en dimoun relizye, me mon ti krwar ki i annan en Bondye. Mon ti rapel ki mon granmanman ki reste Lalmanny ti kontan lir Labib e i ti menm montre mwan ki mannyer pour fer lapriyer.

 En zour, nou de Sanna nou ti vizit en koup Temwen Zeova. Msye sa madanm ki apel Kari, ti montre mwan sa profesi konsernan “bann dernyen zour.” (2 Timote 3:1-5) Sa ti enpresyonn mwan parski i ti fer mwan konpran akoz keksoz i sitan mal dan lemonn. Sa zour, nou pa ti kontinyen koz plis lo larelizyon. Par kont, depi sa moman, mon ti konmans annan bann konversasyon lo Labib avek Kari e tou sa ki mon ti aprann ti fer sans. Vi ki mon ti toultan bizi e pe souvan vwayaze, i ti difisil pour nou zwenn regilyerman, me Kari pa ti bes lebra. I ti ekri bann let pour reponn bann kestyon ki mon ti’n demande pandan letid. Labib ti donn mwan bann larepons lozik pour bann kestyon pli o profon dan lavi e ptitapti mon ti konmans konpran son mesaz, setadir, ki Rwayonm Bondye ki pou akonpli plan Bondye. Ler mon ti aprann ki non Bondye i Zeova e konpran sa ki i’n fer pour nou, sa ti fer en gran lefe lo mwan. (Psonm 83:18, NWT) Sa ki ti enpresyonn mwan plis ti sa ranson ki pa ti zis en formalite, me en fason ki Bondye in demontre son lanmour pour nou. (Zan 3:16) Mon ti osi aprann ki mon annan sa posibilite pour vin zanmi Bondye e pour viv pour touzour dan en paradi kot pou annan lape. (Zak 4:8) Mon ti konmans demann mon lekor, “Ki mannyer mon kapab montre ki mon rekonesan?”

 Mon ti konmans reflesi seryezman lo ki mannyer mon ti pe viv mon lavi. Mon ti pe aprann dan Labib ki ou ganny bokou lazwa ler ou donnen e mon ti santi sa dezir pour partaz mon krwayans avek lezot. (Akt 20:35) Konman en atlet profesyonnel, mon pa ti dan lakour pour apepre 200 zour par an akoz mon ti pe partisip dan bann konpetisyon. Mon ti pe konsantre zis lo mwan, mon progranm lantrennman ek mon karyer dan plas nou lavi fanmir. Mon ti realize ki mon ti bezwen fer en sanzman.

 Mon ti konnen ki aret en bon karyer dan sport pour bann rezon relizye ti pou en desizyon ki bokou dimoun pa ti pou konpran. Me loportinite pour konn Zeova pli byen e pour ganny lavi eternel ti en keksoz ki annan plis valer ki nenport ki pri ki mon ti pou kapab gannyen dan zwe tenis. Alor, i ti fasil pour deside ki mon bezwen fer. Mon ti deside pour pa fatig mwan avek sa ki dimoun i kapab dir, sa ti en desizyon ki mwan mon ti bezwen fer. En verse Labib ki espesyalman ankouraz mwan pour reziste sa kalite presyon ti Psonm 118:6: “Si [Zeova] i lo mon kote, mon pa per nanryen. Ki en zonm i kapab fer mwan?”

 Apepre sa menm letan, serten sponnser ti ofer mwan en kontra pour zwe tenis kot mon ti pou ganny byen peye e san okenn traka pour plizyer lannen. Me, mon ti’n fini fer mon desizyon, alor mon pa ti aksepte sa kontra e finalman mon ti aret zwe tenis dan bann konpetisyon ATP. Mon ti kontinyen etidye Labib e le 2 Zilyet 1994, mon ti batize konman en Temwen Zeova.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Dan mon ka, i pa ti en sityasyon trazik dan mon lavi ki ti fer mwan mazin Bondye. Osi, mon pa ti konsider mwan konman en dimoun ki ti pe rod laverite. Mon ti santi ki mon ti annan en bon lavi e ki mon pa ti pe ekspekte plis ki sa. Me, san ekspekte, ou ti a krwar ki laverite ki dan Labib ti pe esper mwan pour trouv li, mon ti vwar ki i ti annan bann keksoz pli enportan dan lavi e mon lavi in vin bokou pli meyer ki mon ti’n kapab imazinen! Nou fanmir i pli solid e pli ini ki oparavan. Mon vreman ere ki mon trwa garson in swiv dan mon lepa, pa konman bann sportmen me konman bann Kretyen.

 Mon ankor kontan zwe tenis. Pandan tou sa bann lannen mon’n kapab ganny mon lavi par fer bann travay ki annan pour fer avek tenis, par egzanp, konman en lantrener ek manedyer. Me mon nepli depan lo sport. Avan, mon ti pe pas en kantite letan antrennen pour vin en sanpyon dan tenis. Aprezan, mon dan servis a plen tan, mon kontan pour servi mon letan pour ed lezot aprann e aplik sa bann prensip Labib ki ti sanz mon lavi. Mon ganny sa pli gran lazwa par fer mon relasyon avek Zeova mon priyorite e pour partaz avek lezot sa lespwar pour en meyer lavenir.​—1 Timote 6:19.

a ATP i vedir Association of Tennis Professionals. Sa lasosyasyon ti responsab pour organiz bann tour pour bann zwer profesyonnel zonm. Tour ki ATP i organize i enkli plizyer konpetisyon profesyonnel kot en zwer ki ganny en konpetisyon i ganny bann pwen ek pri larzan. Lakantite pwen ki en zwer i gannyen dan bann konpetisyon i determin son plas dan lalis bann pli bon zwer dan lemonn.