Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

Mon lavi ti anba lao.

Mon lavi ti anba lao.
  • Ne: 1971

  • Pei natal: Tonga

  • Lepase: Abiz drog, al dan prizon

MON LAVI DAN LEPASE

 Mon fanmir i sorti Tonga, en pei ki annan 170 zil, ki dan sid was Losean Pasifik. Laba Tonga, nou ti viv en lavi senp. Nou ti napa elektrisite ni en loto. Me kot lakaz nou ti ganny delo e nou ti annan detrwa poul. Pandan vakans lekol, mwan ek mon de frer ti ed nou papa dan nou plantasyon, kot nou ti plant bannann, kanbar, lerouy ek mayok. Mon papa ti siport nou fanmir par vann sa ki nou ti plante e fer lezot pti travay. Parey lezot dimoun ki viv lo bann zil pasifik, nou fanmir ti annan en gran respe pour Labib e nou ti al legliz regilyerman. Kantmenm sa, nou ti krwar ki sel fason pour viv en pli bon lavi ti pour al viv dan en pei pli ris.

 Ler mon ti annan 16 an, mon tonton ti fer nou fanmir al reste Kaliforni, Leta-z-ini. I ti vreman difisil pour nou abitye avek sa nouvo kiltir! Menm si nou ti annan plis larzan, nou ti viv dan en landrwa pov kot i ti annan krim ek drog partou kote. Souvan nou ti tann tapaz fizi e laplipar nou bann vwazen ti per bann group bandi. Bokou dimoun ti mars avek fizi pour protez zot lekor oubyen pour rezourd problenm. Mon ankor annan en boulet fizi dan mon lestoman akoz en bagar.

 Dan lekol pos segonder, mon ti anvi vin parey lezot zenn. Mon ti konmans al pli souvan dan bann parti san kontrol, kot i ti annan bokou bwar, drog ek vyolans. Avek letan, mon ti vin adikt avek kokain. Mon ti konmans vole pour aste drog. Menm si mon fanmir ti kontan al legliz, mon pa ti zanmen ganny konsey pour ed mwan reziste presyon lezot pour fer sa ki mal. Plizyer fwa, gard ti aret mwan akoz mon ti vyolan. Mon lavi ti anba lao. Finalman mon ti al prizon.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 En zour an 1997, ler mon ti dan prizon, en lot prizonnyen ti remarke ki mon ti pe tyonbo en Labib. I ti zour Nwel, en letan kot bann dimoun Tonga i vwar konman vreman sen. I ti demann mwan si mon ti konnen ki Labib i vreman dir lo nesans Kris, me mon pa ti konnen. I ti montre mwan sa resi lo nesans Zezi e mon ti vwar ki bokou tradisyon ki ganny fer zour Nwel pa ti ganny mansyonnen. (Matye 2:1-12; Lik 2:5-14) Mon ti soke e mon ti demann mon lekor kwa ankor ki Labib i dir ki mon pa konnen. Sa zonm ti pe asiste renyon ki bann Temwen Zeova ti fer tou le semenn dan prizon e mon ti deside al asiste mwan osi. Laba zot ti pe etidye liv Revelasyon. Menm si mon pa ti tro tro konpran sa ki ti pe ganny diskite, tou sa ki zot ti pe dir ti sorti dan Labib.

 Ler bann Temwen ti ofer mwan en letid Labib, mon ti byen kontan. Pour premye fwa, mon ti aprann konsernan bann promes dan Labib konsernan en paradi lo later. (Izai 35:5-8) I ti kler pour mwan ki pour fer plezir Bondye, mon ti bezwen fer bann gran sanzman dan mon lavi. Mon ti realize ki Zeova pa ti pou les mwan viv dan Paradi avek mon bann move labitid. (1 Korentyen 6:9, 10) Alor mon ti determinen pour kontrol mon move lakoler, aret fimen e pa zanmen tonm ankor dan labi drog ek lalkol.

 An 1999, avan mon fini mon santans, bann lotorite ti transfer mwan dan en prizon pour bann etranze. Pour plis ki en an, mon ti napa okenn kontak avek bann Temwen. Me mon ti determinen pour kontinyen fer sanzman. Lannen 2000, gouvernman ti anpes mwan reste Leta-z-ini e mon ti ganny deporte Tonga.

 Laba Tonga, mon ti rod bann Temwen Zeova e rekonmans mon letid Labib. Mon ti kontan sa ki mon ti pe aprann e mon ti enpresyonnen pour vwar ki tou sa ki bann Temwen lo sa zil ti pe ansennyen, ti baze lo Labib, zis parey bann Temwen Leta-z-ini.

 Dimoun dan kominote ti konn byen mon papa akoz i ti annan en pozisyon enportan dan son legliz. Alor, ler mon ti konmans asosye avek Temwen Zeova, mon fanmir ti vwar sa drol e zot pa ti kontan. Me pli tar, mon paran ti kontan pour vwar ki bann prensip Labib ti pe ed mwan pour sanz mon fason viv.

Parey bokou zonm Tonga, mon ti pas bokou letan tou le semenn pour bwar kava

 Enn bann sanzman pli difisil ki mon ti bezwen fer ti konsernan en labwason ki ganny servi tro bokou dan nou kiltir. Bann zonm Tonga i pas bokou letan sak semenn pour bwar kava, en labwason ki ganny fer avek rasin en plant ki fer en dimoun relaks. La ki mon ti’n retourn dan mon pei, mwan osi mon ti konmans al dan en klib kava preski tou le swar. Mon ti bwar ziska ki mon ti perdi konnesans. Mon problenm ti mon frekantasyon avek zanmi ki pa ti enterese avek bann prensip Labib. Pli tar, mon ti konpran ki mon bann labitid ti pe ofans Bondye. Mon ti fer bann sanzman pour ki mon ganny benediksyon Bondye ek son laprouvasyon.

 Mon ti konmans asiste tou renyon Temwen Zeova. Frekant bann ki anvi fer plezir Bondye ti ed mwan pour reziste tantasyon. Mon ti batize an 2002 konman en Temwen Zeova.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Mon’n benefisye avek pasyans Bondye parey Labib i dir: “Zeova . . . i pasyan avek zot akoz i pa oule ki personn i ganny detrir, me i oule ki zot tou zot arive repantir.” (2 Pyer 3:9) Sirman i ti’n kapab met en lafen avek sa lemonn koronpi depi lontan, me i ankor pe les letan pase pour ki dimoun parey mwan i kapab devlop en lanmitye avek li. Mon kontan mazinen ki i kapab servi mwan pour ed lezot fer menm keksoz.

 Avek led Zeova, mon’n sanze e mon lavi i nepli anba lao. Mon nepli vol dimoun pour soutenir mon adiksyon. Mon plito ed mon prosen pour vin zanmi avek Zeova zot osi. Par asosye avek Temwen Zeova, mon’n zwenn mon bon madanm, Tea. Ansanm avek nou garson, nou lavi fanmir i vreman gou. Avek mon fanmir, nou ansenny lezot sa ki Labib i dir konsernan sa lespwar pour viv pour touzour dan Paradi.