Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

“Mon ti annan en move lakoler”

“Mon ti annan en move lakoler”
  • Ne: 1975

  • Pei natal: Meksik

  • Lepase: Vyolan, prizonnyen

MON LAVI DAN LEPASE

 Mon ti ne dan en pti lavil ki apel San Juan Chancalaito, ki dan leta Chiapas, Meksik. Mon fanmir i sorti dan en group etnik ki apel Chol ki desandans tribi Maya. Mon paran ti annan 12 zanfan, mwan mon ti senkyenm. Ler mon ti ankor ptipti, mwan ek mon bann frer ek ser ti etidye Labib avek Temwen Zeova. Me malerezman, mon pa ti aplik konsey Labib dan mon zenn tan.

 A laz 13 an, mon ti deza pe servi drog e vole. Sa laz, mon ti kit lakour mon paran e reste partou partou. Ler mon ti ganny 16 an, mon ti konmans travay dan en plantasyon kanabis. Mon ti pe travay laba pour apepre enn an e en zour swar ler nou ti pe transport en gro kargezon kanabis par bato, en group zonm byen arme ti atak nou. Zot ti sorti dan en lot group ki fer biznes drog. Mon ti plann dan larivyer pour mwan pa ganny fiziye e les larivyer trenn mwan byen lwen. Apre sa ki ti’n arive, mon ti sove e al Leta-z-ini.

 Laba, mon ti kontinyen fer trafik drog e tonm dan plis problenm ankor. A laz 19 an, mon ti ganny arete pour vole e pour esey touy en dimoun e mon ti ganny met dan prizon. Dan prizon, mon ti vin manm en geng e fer plis keksoz vyolan. Alor, lotorite ti transfer mwan dan en lot prizon avek maksimonm sekirite ki dan lavil Lewisburg, Pennsylvania.

 Dan prizon Lewisburg, olye amelyore, mon kondwit ti vin pli pir. Vi ki mon ti deza annan tatou ki ti montre ki geng mon ti ladan, i ti fasil pour mwan vin en manm sa menm geng dan sa prizon. Mon ti vin pli vyolan e tou lazournen mon ti pe lager. En zour bann geng ti lager avek kanmarad dan lakour prizon. Sa ti en lager feros, nou ti servi bann bat baseball ek bann pwa feray. Bann gard prizon ti bezwen servi gas fer plere pour tir lager. Apre sa, lotorite prizon ti met mwan dan en younit pour bann prizonnyen danzere. Mon ti annan en move lakoler e koz brit avek dimoun. I pa ti kout mwan nanryen pour bat dimoun. Anfet, i ti en plezir pour mwan fer li. Mon ti napa en sou regre pour mon bann aksyon.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 Dan sa younit, preski lazournen antye mon ti bezwen reste dan mon kaso, alor mon ti konmans lir Labib pour fer letan pase. Pli tar, en gard ti donn mwan en kopi sa liv You Can Live Forever in Paradise on Earth. a Anmezir mon ti lir sa liv, mon ti rapel en kantite bann keksoz mon ti’n aprann ler mon ti etidye Labib avek Temwen Zeova konman en zanfan. Apre sa, mon ti reflesi lo ki kantite mon ti’n gat mon lavi e lo tou bann move keksoz ki mon ti’n fer akoz mon move lakoler. Mon ti osi mazin mon fanmir. Vi ki de parmi mon bann ser ti’n vin Temwen Zeova, mon ti mazinen, ‘Zot pou viv pour touzour.’ Alor, mon ti demann mon lekor, ‘Akoz mwan mon pa kapab?’ I ti a sa moman ki mon ti determinen pour sanze.

 Par kont, mon ti konnen ki mon bezwen led pour fer sanzman dan mon lavi. Alor, mon ti premyerman priy Zeova e sipliy li pour ed mwan. Apre, mon ti ekri biro brans Temwen Zeova Leta-z-ini e demann en letid Labib. Biro brans ti fer laranzman pour ki en kongregasyon pros avek prizon i kontakte mwan. Sa letan, zis mon fanmir ki ti ganny drwa vizit mwan. Alor, en Temwen dan sa kongregasyon ti konmans anvoy mwan bann let ankourazan ek bann piblikasyon baze lo Labib. Sa ti fer mwan pli anvi sanze.

 Mon ti fer en pa enportan ler mon ti deside pour kit sa geng ki mon ti ladan pour plizyer lannen. Lider sa geng osi ti dan sa menm younit, alor pandan enn nou bann moman rekreasyonnel, mon ti apros li e dir li ki mon ti anvi vin en Temwen Zeova. Mon pa ti ekspekte ki i ti pou dir mwan: “Si ou serye, fer li. Mon pa kapab enterfer avek Bondye. Me si ou zis anvi kite dan nou geng, ou konnen ki pou arive.”

 Dan sa de-z-an ki ti swiv, bann staf prizon ti remark bann sanzman dan mon personnalite. Sa ti fer zot demontre plis konsiderasyon anver mwan. Par egzanp, bann gard ti aret met mwan dan minot ler zot ti tir mwan dan kaso pour eskort mwan lasanmben. En gard ti menm apros mwan e ankouraz mwan pour kontinyen fer sanzman. Anfet, pour mon dernyen lannen prizon, lotorite prizon ti transfer mwan dan en younit avek minimonm sekirite ki pre avek prizon prensipal. An 2004, apre ki mon ti’n fer di-z-an dan prizon, mon ti ganny large e deporte. Zot ti anmenn mwan Meksik dan en bis prizon.

 Zis apre ki mon ti’n ariv Meksik, mon ti rode kote Lasal Rwayonm Temwen Zeova ti ete. Mon ti asiste mon premye renyon dan mon lenz prizon parski i ti sa pli bon lenz ki mon ti annan. Malgre mon laparans, mon ti ganny byen akeyir avek bann Temwen. Zot ti telman zantiy, mon ti santi ki mon ti parmi bann vre Kretyen. (Zan 13:35) Apre renyon, bann ansyen ti fer laranzman pour mwan ganny en letid Labib. Enn an pli tar, le 3 Septanm 2005, mon ti batize konman en Temwen Zeova.

 An Zanvye 2007, mon ti konmans servi konman en minis relizye a plen tan, kot mon pas 70 erdtan sak mwan pour ansenny dimoun lo Labib. An 2011, mon ti konplet Lekol pour frer selibater (ki aprezan apel Lekol pour bann Predikater Rwayonm). Sa lekol in vreman ed mwan pour desarz mon bann responsabilite dan kongregasyon.

Aprezan mon kontan ansenny dimoun pour viv anpe

 An 2013, mon ti marye avek Pilar. Avek en pti sourir, i dir ki i pa oule krwar sa bann forfe ki mon dir li mon’n fer dan lepase. Mon pa’n zanmen revin sa kalite dimoun ki mon ti ete avan. Mwan ek mon madanm nou krwar ki sa dimoun ki mon ete ozordi i laprev ki Labib i kapab transform lavi dimoun.​—Romen 12:2.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Mon santi ki parol Zezi dan Lik 19:10 i aplik pour mwan. Dan sa verse i ti dir: “[Mon’n] vin rod e sov sa bann ki’n perdi.” Mon nepli santi ki mon lavi napa en bi. E mon nepli fer ditor lezot. Gras a Labib, mon annan sa pli bon lobzektif dan lavi, mon viv anpe avek lezot e pli enportan, mon annan en bon relasyon avek mon Kreater Zeova.

[NOT]

a Sa liv ti ganny pibliye par Temwen Zeova, me i nepli ganny enprimen. Aprezan zot liv prensipal pour etidye Labib i Viv ere pour touzour!