Skip to content

Pa zanmen perdi lespwar!

Pa zanmen perdi lespwar!

Doris ti demann son lekor akoz Bondye i permet soufrans. Ou pou sirprann pour konnen kote i’n trouv larepons.