Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

Art ek Zanna Capers: Avek led Bondye, keksoz ti aranze dan nou maryaz

Art ek Zanna Capers: Avek led Bondye, keksoz ti aranze dan nou maryaz

Ler zot ti rod gidans sorti dan Labib, en koup ki ti’n divorse ti aprann ki mannyer pour sirmont bann problenm ki ti kas zot premye maryaz. Aprezan zot in remarye e zot annan en lavi maryaz ki ere.