Skip to content

APRANN ATRAVER BANN VIDEO

Video lo Labib​—Leson enportan

Sa bann pti video i reponn bann kestyon enportan ki baze lo Labib. Serten video i relye avek bann leson dan sa brosir Bon nouvel sorti kot Bondye!

Eski Bondye i annan en non?

Bondye i annan bokou tit, enkli Tou Pwisan, Kreater ek Senyer. Me non Bondye i ganny servi plis ki 7000 fwa dan Labib.

Lekel loter Labib?

Si i’n ganny ekrir par zonm, eski i byen pour dir ki i Parol Bondye? Panse lekel ki ganny trouve dan Labib?

Ki mannyer nou kapab asire ki Labib i vre?

Si loter Labib i Bondye, i pa devret parey lezot liv ki’n deza ganny ekri.

Akoz Bondye in kree later?

Nou later i ranpli avek bann zoli keksoz. Son zistans avek soley i zis bon, i kabann lo kote e i vir lo en vites ki zis bon pour lavi agreab. Akoz Bondye in fer sa kantite zefor pour kree later?

Kote bann mor i ete?

Labib i promet ki en zour en kantite dimoun pou resisite oubyen, parey Lazar, pou leve dan lanmor.

Akoz Zezi ti mor?

Petet ou’n tande ki Zezi in mor pour nou pese. Me eski sakrifis en sel dimoun i vreman kapab benefisye plizyer milyon dimoun?

Kisisa Rwayonm Bondye?

Ler Zezi ti lo later, i ti koz lo Rwayonm Bondye plis ki lezot size. Pour plizyer syek, son bann disip in priye pour ki sa Rwayonm i vini.

Akoz Bondye i permet soufrans?

Labib i donn en larepons satisfezan e rekonfortan.

Eski Bondye i aksepte tou larelizyon?

Bokou dimoun i krwar ki i pa enportan larelizyon ki zot swazir.

Eski Bondye i ekout tou lapriyer?

Eski Bondye pou ekout en dimoun ki priye pour bann keksoz egois? Eski Bondye pou ekout en msye ki maltret son madanm kot lakour e son lannmen i demann Bondye pour beni li?