Skip to content

Bann map Labib

Bann map Labib

“See the Good Land” i en liv avek bann map Labib detaye ki ou kapab servi pour annan en letid Labib o profon. Labib i koz lo en kantite rezyon, lavil ek pei. Ler ou servi sa bann map, sa pou fer ou lektir Labib ek ou letid Labib vin pli enteresan. “See the Good Land” pou ed ou imazin e vwar kote bann levennman ki Labib i koz lo la ti deroule. Ler nou konpran ki mannyer sa bann landrwa ti ete, sa i ed nou konpran pli byen bann resi dan Labib.

“See the Good Land” i annan en kantite map ek latab an kouler ki montre bann diferan landrwa ki Labib i koz lo la. Sa bann map Labib i osi annan bann latab, portre ki’n ganny fer lo konpiter ek en kantite lezot keksoz ki kapab ed ou dan ou letid personnel.

Sa bann map Labib pou ed ou:

  • konpran tou bann vwayaz Abraam, Izaak ek Zakob

  • vwar semen kot bann Izraelit ti pase ler zot ti kit Lezip pour al Later Promiz

  • vwar kote bann Izraelit ti reste e kot son bann lennmi ti reste

  • vwar bann landrwa kot Zezi ti pase pour prese

  • konpran grander bann lanpir ki Labib i koz lo la, enkli Babilonn, Lagres ek Ronm

Ou kapab ganny akse avek sa pti liv ki annan bann map Labib lo Enternet an Angle. Sa pti liv i gratwit.