Sa led pour etidye i baze lo sapit 16 dan sa liv Ki Labib i dir?

Eski Bondye i kontan ler dimoun i servi zidol pour ador li? Ki son pwennvi lo selebrasyon lanniverser nesans ek lezot lafet relizye? Egzamin sa ki Labib i dir.