Sa led pour etidye i baze lo sapit 18 dan sa liv Ki Labib i dir?

Akoz en kretyen i bezwen batize? Kwa ki devret motiv en kretyen pour batize? Egzamin sa ki Labib i dir.