Skip to content

Ki Labib i dir lo kontan ou prop lekor?

Ki Labib i dir lo kontan ou prop lekor?

Sa ki Labib i dir

Labib i montre ki i byen e menm neseser pour kontan nou prop lekor dan en fason rezonnab. Kontan nou prop lekor i enplik pran swen avek nou menm, respekte nou lekor e annan en serten lafyerte. (Matye 10:31) Dapre Labib, i napa nanryen mal avek kontan nou prop lekor, me sa i diferan avek mazin zis nou prop lekor.

Lekel ki nou devret pli kontan?

  1. Nou devret kontan Bondye plis ki okenn lezot keksoz. Labib i dir ki pli gran komannman i: “Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker.”​—Mark 12:28-30; Deterononm 6:5.

  2. Dezyenm pli gran komannman i: “Ou devret kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor.”​—Mark 12:31; Levitik 19:18.

  3. Menm si Labib pa mansyonn en komannman spesifik konsernan kontan nou prop lekor, sa komannman pour “kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor” i montre ki i normal e menm bon pour respekte e kontan nou prop lekor dan en fason rezonnab.

Lekel ki Zezi ti pli kontan?

Zezi ti montre ki mannyer nou kapab kontan Bondye, kontan nou prosen e an menm tan kontan nou prop lekor. I ti demann son bann disip pour swiv son prop legzanp.​—Zan 13:34, 35.

  1. Zezi ti premyerman kontan Zeova e i ti dedye son lavi pour fer travay ki I ti’n demann li pour fer. I ti dir: “Pour ki lemonn i konnen ki mon kontan mon Papa, mon pe fer sa ki mon Papa in donn mwan lord pour fer.”​—Zan 14:31.

  2. Zezi ti osi kontan son prosen. I ti montre sa par ed bann ki ti dan bezwen e menm mor pour zot.​—Matye 20:28.

  3. I ti montre ki i ti kontan son prop lekor dan en fason rezonnab par pran letan pour repoze, manze e pas bann bon moman avek son bann zapot ek bann ki ti pe zefor pour vin son disip.​—Mark 6:31, 32; Lik 5:29; Zan 2:1, 2; 12:2.

Si nou kontan lezot plis ki nou kontan nou prop lekor, eski nou pou annan mwens lazwa oubyen respe pour nou lekor?

Non, akoz nou’n ganny kree dan resanblans Bondye e kalite prensipal Bondye se en lanmour ki met lentere lezot avan sa ki pour li. (Zenez 1:27; 1 Zan 4:8) Sa i montre ki nou’n ganny kree pour demontre lanmour anver lezot. I enportan ki nou kontan nou prop lekor, me nou pli ere ler nou pli kontan Bondye ki tou lezot keksoz e ki nou konsantre lo fer bann bon keksoz pour lezot. Parey Labib i dir, “i annan plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.”​—Akt 20:35.

Denozour, dimoun i dir ki nou pou ere si nou pli kontan nou lekor. Pour zot, “kontan ou prop lekor” in ranplas “kontan ou prosen.” Me bokou levidans i montre ki nou lasante pou amelyore e ki nou pou pli zwaye si nou swiv sa konsey Labib: “Fodre pa ki sakenn i rod son prop lentere, me lentere lezot.”​—1 Korentyen 10:24.