Skip to content

Ki Labib i dir lo bann dezas natirel?

Ki Labib i dir lo bann dezas natirel?

Sa ki Labib i dir

I pa Bondye ki fer bann dezas natirel arive e i sagren ler i vwar dimoun ganny afekte avek sa bann dezas. Dezas natirel i enn parmi bann keksoz ki Rwayonm Bondye pou met en lafen avek. Me antretan, Bondye i rekonfort bann ki ganny afekte avek dezas natirel.​—2 Korentyen 1:3.

 Akoz nou kapab asire ki dezas natirel pa en pinisyon sorti kot Bondye?

Labib i montre ki dan lepase, Bondye ti servi bann lafors natirel pour anmenn zizman. Me lafason ki i ti fer sa, i vreman diferan avek ler en dezas natirel i arive.

  • Nenport ki dimoun i kapab ganny afekte oubyen menm touye par en dezas natirel. Par kont, Labib i montre ki ler Bondye ti anmenn son zizman, zis bann move dimoun ki ti ganny detrir. Par egzanp, ler Bondye ti detri lavil Sodonm ek Gomor, i ti sov lavi Lot ek son de fiy. (Zenez 19:29, 30) Sa letan, Bondye ti lir dan leker bann dimoun e zis bann ki ti ganny konsidere konman move ki ti ganny detrir.​—Zenez 18:23-32; 1 Samyel 16:7.

  • Souvan dezas natirel i arive san okenn lavertisman. De lot kote, Bondye ti averti bann move dimoun avan servi bann lafors natirel pour detri zot. Bann dimoun ki ti ekout son lavertisman ti ganny sans sov zot lavi.​—Zenez 7:1-5; Matye 24:38, 39.

  • A en serten degre, imen in kontribye anver bann dezas. Dan ki fason? Par gat lanvironnman e fer konstriksyon dan bann landrwa kot i fasil pour annan tranblemandter, linondasyon oubyen siklonn. (Revelasyon 11:18) Bondye pa responsab pour sa bann desizyon ki imen in pran.​—Proverb 19:3.

 Eski bann dezas natirel i en siny ki nou pe viv dan bann dernyen zour?

Wi, bann profesi Labib i montre ki i pou annan bann dezas pandan “bann dernyen zour” oubyen “lafen sa lemonn.” (Matye 24:3; 2 Timote 3:1) Par egzanp, Zezi ti dir sa konsernan nou letan: “I pou annan mankman manze ek tranblemandter dan en landrwa apre lot.” (Matye 24:7) Byento, Bondye pou retir tou keksoz ki fer dimoun soufer, enkli bann dezas natirel.​—Revelasyon 21:3, 4.

 Ki mannyer Bondye i ed bann viktim dezas natirel?

  • Bondye i rekonfort bann viktim atraver son Parol, Labib. Labib i asir nou ki Bondye i enterese avek nou e ki i santi nou soufrans. (Izai 63:9; 1 Pyer 5:6, 7) I’n osi promet nou ki en zour bann dezas natirel pa pou egziste.​—Vwar “Bann verse Labib ki kapab rekonfort bann ki’n ganny afekte avek dezas natirel.”

  • Bondye i servi son bann adorater pour ed bann viktim. Bondye i servi son bann adorater lo later pour imit legzanp ki Zezi in kite. I ti ganny predir ki Zezi ti pou rekonfort “bann leker brize” ek bann ki “dan sagren.” (Izai 61:1, 2) Bann adorater Bondye i esey fer parey.​—Zan 13:15.

    Bondye i osi servi son bann adorater pour ofer led pratik bann ki’n ganny afekte avek dezas natirel.​—Akt 11:28-30; Galat 6:10.

Temwen Zeova pe ed bann ki’n ganny afekte avek en siklonn, Puerto Rico

 Eski Labib i kapab ede prepar nou pour bann dezas natirel?

Wi. Menm si Labib pa’n ganny ekrir pour prepar nou pour dezas, i annan bann konsey ki kapab ed nou. Par egzanp:

  • Fer plan davans an ka i annan en dezas. Labib i dir: “Ler maler i vini, en zonm pridan i war e i al kasyet.” (Proverb 22:3) I byen si nou plàn davans sa ki nou pou fer dan en ka irzan. Petet ou kapab prepar en sak ki ou pou zis pran dan en sityasyon irzan. Ou kapab osi deside avek ou fanmir kote zot tou pou zwenn an ka i annan en dezas.

  • Lavi i pli enportan ki keksoz materyel. Labib i dir: “Nou pa’n vin avek nanryen dan sa lemonn e nou pa kapab al avek nanryen osi.” (1 Timote 6:7, 8) Nou bezwen pare pour kit nou lakaz ek keksoz materyel pour kapab sov en dezas natirel. I byen pour toultan rapel ki lavi i pli enportan ki keksoz materyel.​—Matye 6:25.