Skip to content

LED POUR FANMIR

Koz avek ou zanfan lo lalkol

Koz avek ou zanfan lo lalkol

“Premye fwa nou ti koz avek nou zanfan lo lalkol, i ler i ti annan 6 an. Nou ti reste ebete ki i ti konn bokou plis ki sa ki nou ti pe ekspekte.”​—Alexander.

 Ki ou devret konnen?

I enportan pour koz avek ou zanfan lo lalkol. Pa bezwen esper ziska ki ou zanfan i vin en adolesan. Khamit, ki sorti Larisi i dir: “Plito nou ti’n koz avek nou garson lo sa bon fason pour servi lalkol depi ki i ti ankor pti. Mon’n konpran son lenportans tro tar. Mon ti dekouver ki mon garson ti’n ganny en labitid bwar depi ki i ti annan 13 an.”

Akoz sa i enportan?

  • Kanmarad lekol, piblisite lo medya ek televizyon i kapab enfliyans pwennvi ou zanfan lo lalkol.

  • Dapre Centers for Disease Control and Prevention Leta-z-ini, 11 poursan dimoun ki servi lalkol Lanmerik i bann zanfan anba laz.

I pa drol alor ki bann zofisye lasante i ankouraz bann paran pour edik zot zanfan depi byen zenn lo danze pour servi lalkol. Ki mannyer ou kapab fer sa?

 Ki ou kapab fer?

Mazinen ki kestyon ou zanfan i kapab demann ou. Bann pti zanfan i anvi konn tou keksoz e bann ki pli gran i pli anvi konnen ankor. Alor, i byen pour met ou pare pour konnen ki mannyer pour reponn. Par egzanp:

  • Si ou zanfan i anvi konnen ki gou lalkol i gannyen, ou kapab dir li ki diven i ganny gou en pe parey dyous ki eg e ki labyer i anmer.

  • Si ou zanfan i dir ou ki i anvi gout lalkol, ou kapab dir li ki i tro for pour zanfan. Ou osi kapab mansyonn bann lefe, par egzanp: Lalkol i fer en dimoun santi li relaks, me tro bokou lalkol i kapab fer en dimoun ganny soulezon, fer bann keksoz bet oubyen dir bann keksoz ki i pou regrete apre.​—Proverb 23:29-35.

Rod plis lenformasyon lo lalkol. Labib i dir: “Sa enn ki pridan i reflesir avan azir.” (Proverb 13:16) Rod lenformasyon lo konsonmasyon lalkol, lalwa ek laz servi lalkol dan ou pei. Koumsa ou pou pli byen pare pour ed ou zanfan.

Pran linisyativ pour koz lo sa size. Mark, en papa Langleter i dir: “I annan serten zanfan ki pa konn tro bokou lo lalkol. Mon ti demann mon garson wit an si i krwar i byen oubyen mal pour servi lalkol. Mon ti fer sa dan en latmosfer kalm e enformel e sa ti ed li pour santi li alez pour dir mwan sa ki i panse.”

Ou zanfan pou pli mazin sa ki ou dir si ou koz lo sa size plizyer fwa. Depandan lo laz ou zanfan, ler zot pe konverse koz lo lezot size tel ki sekirite lo semen ek sèks.

Vin en legzanp. Zanfan i parey leponz, zot abzorb sa ki zot vwar otour zot e resers i montre ki se paran ki annan pli gran lenfliyans lo zanfan. Sa i vedir ki si ou servi lalkol pour tir ou stres, ou pe montre ou zanfan ki pour tir stres i bezwen servi lalkol. Alor vin en bon legzanp pour ou zanfan. Fer sir ki ou servi lalkol dan en fason responsab.

Ou zanfan pou imit ou legzanp lo lafason ki ou servi lalkol