Skip to content

LED POUR FANMIR

Ed ou zanfan ganny bann pli bon rezilta dan lekol

Ed ou zanfan ganny bann pli bon rezilta dan lekol

Ou ganny lenpresyon ki ou zanfan pa enterese avek lekol e i pa oule fer son devwar lakour, ni etidye. Alor ki pou arive? Son bann rezilta dan lekol pou vin pli ba e son konportman pou vin pli grav. Ki mannyer ou kapab ed ou zanfan ganny bann pli bon rezilta dan lekol?

 Ki ou devret konnen?

Presyon i fer sa problenm pli pir. Si ou met presyon lo ou zanfan, sa pou fer li trakase kot lekol e osi kot lakour! Pour tir sa stres, petet i pou koz manti, kasyet son move rezilta, siny son rapor li menm e fer krwar ou ki’n fer oubyen i pa pou al son bann laklas. Sa problenm pou zis vin pli pir.

Donn rekonpans i kapab refoul lo ou. En papa ki apel Andrew i dir: “Pour motiv nou fiy, nou ti esey donn li bann rekonpans ler i ganny bann bon rezilta, me sa ti fer li konsantre lo sa rekonpans. Ler i ti ganny en move rezilta, i ti pli dezapwente ki i pa ti’n ganny sa rekonpans ki lo lefet ki i ti’n ganny en move rezilta.”

Blanm bann ansenyan pa pou abouti dan nanryen. Ou zanfan i kapab krwar ki i pa bezwen fer zefor pour ganny bann bon rezilta. I osi kapab aprann pour blanm lezot pour son bann fot e ekspekte ki lezot dimoun i rezourd son bann problenm. An gro, i kapab arive ki ou zanfan pa pou aprann pour aksepte responsabilite pour son bann aksyon. Sa i en skil enportan ki i pou bezwen ler i vin en adilt.

 Ki ou kapab fer?

Kontrol ou santiman. Si ou ankoler, espere avan ou diskit avek ou zanfan lo son rezilta. En papa ki apel Brett i dir: “Nou de mon madanm nou’n ganny bann pli bon rezilta ler nou kalm e esey konpran santiman nou zanfan.”

Prensip Labib: “Pare pour ekoute, me . . . pran letan avan koze e avan pran lakoler.”​—Zak 1:19.

Rode kwa egzakteman ki en problenm. Laplipar ditan bann zanfan i ganny bann move rezilta swa akoz zot pe ganny bouli, akoz zot in sanz lekol, zot annan en gro lafreyer avan oubyen pandan legzanmen, zot annan bann problenm fanmir, zot pa pe dormi ase, zot napa en progranm oubyen akoz zot pa kapab konsantre. Pa bezwen zis krwar ki ou zanfan i pares.

Prensip Labib: “Sa enn ki montre bon zizman dan en sityasyon pou reisi.”​—Proverb 16:20, NWT.

Kree en lanvironnman ki pou ed ou zanfan aprann. Fer en progranm pour devwar lekol ek letid. Annan en landrwa kot ou zanfan i kapab fer son devwar lakour san okenn distraksyon (enkli televizyon ek mobayl). Olye ki ou zanfan i fer son devwar lakour en sel tre, separ sa letan ki i fer son devwar lakour, koumsa i kapab pli byen konsantre. En papa sorti Lalmanny ki apel Hector i dir: “Si nou zanfan i annan en tes pour fer, nou fer en ptigin revizyon toulezour olye esper ziska dernyen minit.”

Prensip Labib: “I annan en letan pour tou keksoz.”​—Eklezyast 3:1.

Ankouraz ou zanfan pour aprann. Ler ou zanfan i pli byen konpran ki mannyer lekol pou ed li la konmela, i pou pli anvi aprann. Par egzanp, matematik i kapab ed li aprann ki mannyer pour fer bidze avek larzan ki i gannyen pour al lekol.

Prensip Labib: “Rod lasazes, rod disernman. . . . Ser lasazes dan ou lebra.”​—Proverb 4:5, 8.

Led: Ed ou zanfan avek son devwar lakour, me pa fer son devwar pour li. Andrew i admet, “Nou fiy ti aret servi son lespri e depan lo nou.” Ed ou zanfan aprann ki mannyer pour fer son devwar lo li menm.