Skip to content

Polisi konsernan lenformasyon personnel ek bann cookies

Polisi konsernan lenformasyon personnel ek bann cookies

Lorganizasyon Temwen Zeova i respekte drwa ki sak endividi i annan konsernan zot lenformasyon personnel. Pour konn plis lo polisi lorganizasyon konsernan proteksyon lenformasyon, silvouple klik isi.

Sa polisi konsernan proteksyon lenformasyon i eksplike ki mannyer lorganizasyon Temwen Zeova i servi bann lenformasyon personnel. I osi annan bann lareg spesifik ki aplikab pour sa sit Enternet e sa bann lareg in ganny mete par anba.

Sa sit Enternet i propriyete Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), i en lorganizasyon ki pa fer profi ki baze New York, Leta-z-ini. Watchtower i siport bann aktivite ki Temwen Zeova i fer ki enkli sa travay pour ansenny dimoun lo Labib. Serten bann servers ki host sa sit Enternet i baze Leta-z-ini Lanmerik.

Lenformasyon personnel

Ou bann lenformasyon personnel ki ou met lo sa sit Enternet i ganny servi selman pour sa bi ki’n ganny ekrir kan ou ti donn ou lenformasyon.

Nou pa partaz ou lenformasyon personnel avek okenn dimoun amwen ki i neseser pour nou kapab donn ou sa servis ki ou’n demande, ki nou’n demann ou permisyon avan, pour bann rezon sekirite ouswa problenm teknik oubyen ki nou vwar li neseser dapre lalwa ek lezot regilasyon ki detekte ouswa anpes annan frod. Par servi sa sit Enternet, ou donn nou permisyon pour donn ou lenformasyon personnel lezot dimoun dapre sa bann rezon ki nou’n mansyonnen par lao. Dan okenn sirkonstans, lenformasyon personnel en dimoun pa pou ganny vann, fer lesanz ouswa lwe.

Third-Party Vendors. Parfwa nou sit Enternet pour annan bann ladres elektronik ki anvoy ou lo sit Enternet bann third-party vendors ki pran ka avek serten servis pour nou, par egzanp bann sit Enternet ki ede kan i annan pour fer avek ranpli bann form lo Enternet. Ou pou kapab konnen ki ou lo sa bann lezot sit Enternet akoz zot pou diferan avek pour nou e zot ladres dan landrwa kot i met ladres elektronik pou diferan. Avan ki nou swazir bann third-party vendors e osi en pe letan apre ki nou’n fini swazir, nou fer sir ki nou lir zot bann polisi konsernan proteksyon bann lenformasyon personnel e ki sa bann polisi i lo sa menm standar avek sa ki pour nou. Si ou annan okenn kestyon konsernan polisi bann third-party vendors, silvouple vwar lalis polisi lo zot sit Enternet respektif.

Sekirite

Nou fer sir ki ou bann lenformasyon personnel i reste konfidansyel. Pour ki ou bann lenformasyon personnel i ganny proteze e i reste konfidansyel nou servi Transport Layer Security (TLS). Pour fer sir ki bann lenformasyon ki nou gannyen i reste konfidansyel e prive, nou servi bann sistenm konpiter ki annan bann bon mezir sekirite, ki swa fizik, elektronik ek bann prosedir ofisyel e ki dimoun pa kapab ganny akse avek.

Accounts

Sa ladres imel ki ou donnen kan ou kree en account lo sa sit Enternet pou ganny servi pour kontakte ou konsernan ou account. Par egzanp, si ou’n oubliy ou non ek password e ou’n demann lasistans pour konnekte, en imel pou ganny anvoye lo sa ladres imel ki ou’n donnen dan ou profil avek lenformasyon ki pou kapab ed ou.

Donasyon

Si ou fer en donasyon larzan lo Enternet, nou pran ou non avek ou kontakt. Pour kapab aksepte bann donasyon ki ganny fer atraver kart kredi, nou servi bann lorganizasyon legal ki annan lotorite pour fer sir ki sa larzan i ariv kot i devret ale. Sa bann lorganizasyon i annan bann polisi ki fer sir ki bann lenformasyon i reste konfidansyel e an sekirite. Nou pa ganny akse oubyen gard bann lenformasyon lo ou kart kredi, ou kont labank oubyen okenn lezot lenformasyon ki ou’n donnen. Nou gard rikord finansyel konsernan sa bann donasyon pour en minimonm di-z-an, sa i enkli dat ki sa donasyon ti ganny fer, lakantite ki ou ti donnen e lafason ki sa donasyon ti ganny donnen. Sa pou ed nou pour soumet avek bann standar kontabilite e dan ka ki ou annan okenn kestyon pandan sa peryod letan. Nou pa pou kontakte ou pour demann okenn lenformasyon adisyonnel.

Lezot lenformasyon

Ou kapab donn ou bann lenformasyon personnel, parey ou non, ladres ek nimero telefonn pour lezot rezon ankor, tel parey pour demann en letid Labib gratwit. Ou bann lenformasyon i ganny servi pour zis sa rezon akoz ou’n donn li e pour zis en serten peryod letan.

Cookies ek bann lezot teknolozi

Nou kolekte serten lenformasyon otomatikman letan ou vizit nou sit Enternet. Nou kolekte sa bann lenformasyon par servi “cookies,” “web beacons,” ek lezot teknolozi. Sa mo “cookies” dan nou polisi i en term zeneral ki kapab osi vedir “local storage.”

Cookies. Parey i leka avek bokou sit Enternet ki ou vizite, en serten kantite lenformasyon ki ganny apele “cookie” i ganny stoke lo ou telefonn, tablet ouswa konpiter. I annan diferan kalite “cookies” ki annan diferan fonksyon e ki amelyor fason ou servi en sit Enternet. Nou servi cookies pour konnen si ou’n deza vizit nou sit Enternet avan e pour osi rapel bann preferans ki ou ti swazir. Par egzanp, sa langaz ki ou ti swazir oparavan i ganny mete konman en cookie e kan ou retourn lo nou sit Enternet sa menm langaz i ganny swazir. Nou pa servi cookies pour fer piblisite.

Bann diferan kalite cookies ki nou servi i kapab ganny klasifye dan enn parmi trwa kategori:

  1. Bann cookies ki vreman neseser​—Sa bann i neseser akoz i permet ou ranpli bann form elektronik lo nou sit Enternet, konnekte ek lezot keksoz ankor. Si i ti napa sa bann cookies serten servis parey fer donasyon pa ti pou kapab ganny fer. Bann cookies ki neseser i osi ed nou pour donn serten servis ki ou’n demande letan ou ti vizit nou sit. Sa bann cookies pa ganny servi pour anmas lenformasyon lo ou ki kapab ganny servi apre pour rezon komers e i pa gard lenformasyon konsernan lezot sit Enternet ki ou’n vizite.

  2. Bann cookies ki pa enportan me ki i annan bann fonksyon spesifik​—Sa bann cookies i permet en sit Enternet pour rapel bann swa ki ou ti’n deza fer oparavan tel parey ou non ki ou ti servi pour anrezistre, langaz ek rezyon kot ou reste. I osi amelyor lafason ki ou servi en sit Enternet.

  3. Bann cookies ki analiz bann lenformasyon​—Sa bann cookies i ranmas lenformasyon lo ki mannyer en sit Enternet i ganny servi, par egzanp, lakantite fwa oubyen kantite letan ki sa sit i ganny servi. Sa lenformasyon i selman ganny servi pour amelyor ki mannyer sa sit Enternet i fonksyonnen.

Serten cookies ki apel first-party cookies i ganny mete dan ou konpiter par nou sit Enternet. Lezot i ganny apele bann third-party cookies ki ganny mete par lezot sit Enternet. Nou servi selman bann first-party cookies eksepte bann third-party cookies ki annan pour fer avek Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA i ede pour fer diferans ant dimoun oubyen bann konpiter ki otomatikman anvoy bann mesaz piblisiter. Silvouple vwar polisi Google konsernan proteksyon bann lenformasyon lo https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacons. Serten paz lo nou sit Enternet i kapab annan bann pti fayl elektronik ki apel web beacons, ki annan pour bi rikord bann aktivite tel parey kan en dimoun i al lo en paz spesifik. Web beacons i ganny servi pour rikorde ki mannyer nou sit Enternet i ganny servi.

Bann IP address. En IP address i en kod nimerik ki idantifye ou konpiter letan ou pe servi Enternet. Nou servi ou IP address ek sa aplikasyon ki ou servi pour al lo Enternet pour ed nou analiz lafason ki ou servi nou sit Enternet, pour amelyor kalite servis ki nou donn ou e pour rezourd bann problenm ki ou gannyen letan ou servi nou sit Enternet.

Swa ki ou fer. Laplipar aplikasyon ki dimoun i servi pour al lo Enternet i donn ou swa pour pa aksepte bann cookies oubyen i les ou konnen avan ki en cookie i ganny mete lo ou lekipman elektronik. Silvouple lir bann lenstriksyon ki vin avek sa aplikasyon pour konnen ki mannyer pour fer sa. I bon pour note ki san bann cookies ou pa pou kapab benefisye avek tou sa ki nou sit Enternet i ofer.

Active Scripting oubyen JavaScript

Scripting i ganny servi pour amelyor bann fonksyon lo en sit Enternet. Sa teknolozi i ed sa sit pour donn ou bann lenformasyon pli vit. Nou pa zanmen servi Scripting pour enstal bann progranm lo ou konpiter oubyen pour kolekte bann lenformasyon ki ou pa’n otorize.

Active Scripting oubyen JavaScript i bezwen aktif dan aplikasyon Enternet pour ki serten parti nou sit i mars korekteman. Laplipar aplikasyon Enternet i kapab swa gard Active Scripting oubyen JavaScript aktif oubyen tennyen depandan lo sa sit Enternet spesifik. Vwar lenformasyon dan bann dokiman konsernan sa aplikasyon Enternet pour aprann plis lo konman ou kapab fer scripting aktif lo serten sit Enternet.

Ou bann dwa

Ou pa bezwen peye pour ou servi nou sit Enternet, sa i enkli letan ou download bann piblikasyon, video oubyen bann lanrezistreman odyo. Ou osi pa oblize anrezistre, fer en donasyon ouswa donn okenn lenformasyon personnel pour ou kapab servi nou sit Enternet. Me si ou volonterman anrezistre, fer en donasyon, demann en letid Labib oubyen okenn lezot keksoz ki ou bezwen donn ou bann lenformasyon personnel, i vedir ki ou dakor avek nou polisi konsernan lenformasyon personnel ek bann cookies. I osi vedir ki ou donn ou konsantman pour ki ou bann lenformasyon i ganny mete lo nou bann servers ki sitye Leta-z-ini Lanmerik. Ou osi agree ki ou bann lenformasyon i ganny kolekte, transfer e anmase par Watchtower ek lezot lorganizasyon ki siport travay ki Temwen Zeova i fer, pour nou kapab donn ou sa servis ki ou’n demande. Lorganizasyon ki nou servi pour anmas lenformasyon i kapab varye depandan lo sa servis ki ou’n demande. Par egzanp, si ou pe fer en donasyon dan en pei, ou pou bezwen donn ou non ek ou kontakt avek sa lorganizasyon parey ou ganny demande pour fer letan ou pe fer sa donasyon. En lot legzanp i si ou pe demann en letid Labib, alor ou non ek ou kontakt pour bezwen ganny donnen avek en biro brans Temwen Zeova pour ou kapab ganny ou letid Labib.

Si ou pa donn sa bann lenformasyon personnel ki neseser pour anrezistre, fer en donasyon oubyen okenn lezot servis ki nou sit Enternet i ofer, nou pa pou kapab donn ou sa servis.

Si zanmen nou vwar li neseser pour sanz nou polisi lo lenformasyon personnel ek bann cookies, nou pou met sa bann sanzman lo sa paz pour ki ou toultan okouran ki lenformasyon ki nou kolekte e dan ki fason i ganny servi.

Ou kapab osi annan lezot drwa, dapre lalwa. Sa i kapab enkli sa drwa pour ganny akse avek bann lenformasyon personnel ki ou’n donn nou, ou kapab osi koriz oubyen efas ou bann lenformasyon. Si sa i leka dan ou pei e ou anvi akse avek ou bann lenformasyon, ou kapab vwar bann kontakt pour serten pei isi. Si lenformasyon ki oule ganny akse avek i konsernan en donasyon ki ou ti fer, silvouple kontakte sa destinasyon kot ou donasyon in ale. Lenformasyon konsernan lekel ki’n ganny sa donasyon i ganny trouve lo resi ki ou ti gannyen letan ou ti pe fer sa donasyon.