En apersi liv Danyel, en profesi ki met lanfaz lo bann pouvwar mondyal ki ti pou dominen ek bann ki ti pou perdi zot pouvwar depi letan lanpir Babilonn ziska dan bann dernyen zour kot Rwayonm Bondye i dominen.