Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer  |  No. 1 2016

 IMIT ZOT LAFWA | TIMOTE

“Mon Garson byenneme e fidel dan Senyer”

“Mon Garson byenneme e fidel dan Senyer”

TIMOTE ti mars vitman lo semen ki ti elwanny li avek son lakour, son lizye ti fikse lo sa ki devan li. Son bann konpanyon ti par devan anmezir ki zot travers sa laplenn ki Timote ti konn tre byen. Ptitapti lavil Lis ki ti anler lo latet en pti montanny dan en vale, ti disparet deryer li. Timote ti fer en sourir ler i ti mazin lazwa son manman ek granmanman ki ti pe esey kasyet zot sagrinasyon anmezir ki zot ti pe get li kot i ale. Eski i devret vire pour dir en dernyen orevwar?

Tanzantan, zapot Pol ti vire e fer Timote en sourir pour ankouraz li. I ti konnen ki Timote ti ankor en pe timid, me i ti fer li plezir pour vwar lantouzyasm sa zenn onm. Timote ti ankor zenn, petet dan son 19 a 20 an e i ti annan en gran respe ek lafeksyon pour Pol. Aprezan, Timote ti pe al avek sa zonm fidel ki ti ranpli avek lenerzi pour fer en vwayaz plizyer santenn kilomet lwen avek son lakour. Zot ti pou bezwen marse, apre pran bato e fer fas avek bokou danze. Timote pa ti vreman konnen si en zour i ti pou retourn kot li ankor.

Kwa ki ti fer sa zenn onm swazir pour viv sa kalite lavi? Ki rekonpans ki ti pou fer sa sakrifis vo lapenn? Ki mannyer lafwa Timote i kapab annan en lefe lo sa ki pour nou?

“DEPI LANFANS”

Annou retourn de oubyen trwa-z-an an aryer e annou prezimen ki Lis ti landrwa kot Timote ti grandi. Lis ti en pti lavil izole kot ti annan dekwa delo. I kapab ki bann zabitan ti konpran langaz Grek, me zot ti ankor koz zot prop langaz Likaonyen. En zour i ti annan dezord dan sa lavil trankil. Zapot Pol avek son konpanyon Barnabas, de misyonner ti arive sorti Ikonyonm en gran lavil lanmenm o bor. Kan zot ti pe prese an piblik, Pol ti remark en zonm ki ti paralize e ki ti demontre vre lafwa. Alor, Pol ti fer en mirak e i ti geri li.Akt 14:5-10.

Bokou zabitan Lis ti ankor krwar dan bann lezann konsernan bann bondye ki ti pran laform zonm e ki ti vin dan zot rezyon dan lepase. Sa ti fer ki bann dimoun ti konsider Pol konman Ermes ek Barnabas konman Zeis. Sa de Kretyen ki ti annan limilite ti apenn kapab anpes sa bann dimoun ofer zot en sakrifis.Akt 14:11-18.

Pour serten dimoun dan lavil Lis, sa mirak pa ti vedir ki bann bondye payen ti’n vin vizit zot, o kontrer i ti en keksoz merveye. Par egzanp, Enis, en madanm Zwif ki ti’n marye avek en zonm Grek ki pa ti ador Bondye ek son manman Lois, ti sirman ekout Pol avek gran lantouzyasm ek lazwa. Sa nouvel ki tou bann Zwif fidel ti pe espere pour tande ti’n finalman arive. Mesi ti’n vini e i ti’n akonplir bokou profesi ki’n ganny ekrir lo li dan Lekritir.

Mazinen, ki mannyer vizit Pol in annan en lefe lo Timote. ‘Depi son lanfans,’ Timote ti’n ganny ansennyen pour kontan lekritir sakre dan Lekritir Ebre. (2 Timote 3:15) Parey son manman ek granmanman, i ti kapab vwar ki Pol ek  Barnabas ti pe koz laverite konsernan Mesi. Mazin sa zonm paralize ki Pol ti geri. Petet depi son lanfans Timote ti’n kapab vwar sa zonm plizyer fwa dan semen Lis, me la pour premye fwa, i ti kapab vwar li pe marse. I pa etonan ki Enis ek Lois ti vin Kretyen ansanm avek Timote. Menm ozordi, bann granparan ek paran i kapab aprann bokou avek Lois ek Enis. Eski ou kapab vin en bon legzanp pour bann zenn?

“PAS PAR BOKOU SOUFRANS”

Bann dimoun ki ti vin Kretyen dan lavil Lis ti’n bezwen kontan pour aprann konsernan lespwar ki bann disip Kris ti annan. Me zot ti osi aprann ki konman en disip zot ti pou bezwen fer serten sakrifis. Bann Zwif fanatik ki ti bann opozan sorti Ikonyonm ek Antyos ti vin dan lavil e zot ti motiv bann dimoun pour vir kont Pol ek Barnabas. Deswit en lafoul vyolan ti vin kot Pol e konmans saboul li avek ros. Zot ti tap li ziska ki i ti tonm ater. Sa lafoul ankoler ti trenn li an deor lavil e les li la pour mor.Akt 14:19.

Me bann disip ki reste Lis ti rasanble otour Pol. Zot ti’n bezwen soulaze letan i ti leve e avek kouraz retourn ankor Lis. Lannmen, li ek Barnabas ti al Derb pour kontinyen prese. Apre ki zot ti’n fer bann nouvo disip laba, zot ti retourn Lis malgre zot ti pou kapab fer fas avek danze. Avek ki rezilta? Sa resi i dir nou, “Zot ti fortifye leker bann Krwayan e ankouraz zot pour reste ferm dan lafwa.” Mazin Timote pe ekout Pol ek Barnabas atantivman anmezir ki zot ti pe ansenny bann Kretyen akoz i ti vo lapenn fer bann sakrifis pour sa lespwar ki zot ti annan. Zot ti dir: “[Nou] bezwen pas par bokou soufrans pour antre dan Rwayonm Bondye.”Akt 14:20-22.

Timote ti aksepte avek tou son leker bann lansennyman zapot Pol

Timote ti vwar ki Pol ti montre ki i ti viv annakor avek sa parol. Pol ti demontre kouraz ler i ti fer fas avek soufrans pour ki i kapab partaz sa bon nouvel avek lezot. Alor, Timote ti konnen ki si i ti swiv legzanp Pol, bann dimoun Lis ek son prop papa ti riske opoz li. Me Timote pa ti pou les sa bann presyon enfliyans son desizyon pour servi Bondye. Ozordi, i annan bokou zenn parey Timote. Zot azir dan en fason saz par fer zanmi avek bann ki annan en lafwa solid, ki pou ankouraz zot e zot pa les lopozisyon anpes zot kontinyen servi sa vre Bondye.

 “BANN FRER . . . TI DIR BOKOU DIBYEN LO LI”

Parey i ti ganny mansyonnen pli boner, lot vizit Pol ti ganny fer, de oubyen trwa-z-an pli tar. Zis mazin sa leksitasyon ki ti annan dan lakaz Timote ler Pol ti arive, safwasi i ti avek Silas. Sa ti sirman en moman zwaye pour Pol osi. I ti kapab vwar pour li menm rezilta bann lagrenn laverite ki i ti’n senmen Lis. I ti annan Lois ek Enis son fiy ki ti aprezan bann madanm Kretyen fidel ki ti annan en “lafwa senser” ki Pol ti vreman apresye. (2 Timote 1:5) Me ki nou pou dir lo zenn Timote?

Pol ti aprann ki sa zenn onm ti’n vin matir depi son dernyen vizit. Bann frer Lis e osi Ikonyonm en lavil ki apepre 32 kilomet nor les avek Lis “ti dir bokou dibyen lo li.” (Akt 16:2) Ki mannyer i’n kapab annan en sitan bon repitasyon koumsa?

“Lekritir sakre” ki manman ek granmanman Timote ti’n ansenny li ‘depi son lanfans,’ ti enkli bann konsey pratik e rezonnab pour bann zenn. (2 Timote 3:15) La en legzanp: “Mazin ou Gran Kreater letan ou ankor zenn.” (Eklezyast 12:1) Sa parol ti fer plis sans kan Timote ti vin Kretyen. I ti vwar ki pli bon fason pour li mazin son Gran Kreater ti enkli koz lo sa bon nouvel konsernan Zezi, Garson Bondye. Timote ti aprann pour ptitapti sirmont son timidite ki ti anpes li progrese e pour annan kouraz pour koz lo sa bon nouvel konsernan Zezi Kri avek lezot.

Bann zonm ki ti pe diriz kongregasyon ti remark progre Timote. San dout, zot ti ganny touse ler zot ti vwar ki mannyer sa zenn ti pe batir e ankouraz lezot otour li. Me sa ki pli enportan, se ki Zeova osi ti remark Timote. Bondye ti enspir serten profesi konsernan li, petet an rapor avek kalite servis ki i ti pou fer en zour dan bokou kongregasyon. Kan Pol ti fer son vizit, i ti vwar ki Timote ti pou vin en bon konpanyon servis dan son bann vwayaz misyonner. Bann frer Lis ti dakor. Zot ti poz lanmen lo sa zenn onm e par fer sa zot ti montre ki i ti’n ganny apwente pour fer en servis spesyal pour Zeova.1 Timote 1:18; 4:14.

Nou kapab mazinen ki Timote ti enpresyonnen e demontre limilite lefet ki zot in fer li konfyans par donn li serten responsabilite. I ti pare pour ale. * Ki mannyer papa Timote ki pa ti ador Bondye ti reakte ler i ti aprann ki son garson ti pe vin en misyonner? I tre probab ki i ti annan en lot plan antet pour lavenir son garson. Ki nou pou dir konsernan manman ek granmanman Timote? Eski zot ti fyer me an menm tan pe esey kasyet zot lenkyetid pour son sekirite? Sa ti pou toutafe normal.

Sa ki serten se ki Timote ti ale. Sa zour bomaten ki’n ganny dekrir o konmansman sa lartik, Timote ti konmans son lavi misyonner avek zapot Pol. Anmezir Lis ti disparet deryer li, sak tapaz ki son sandalet ti fer lo bann pti gravye e sak son ki i ti fer ler i ti mars lo zerb, sa ti vedir ki i ti pe elwannyen deplizanpli avek son lakour. Apre en gran lazournen marse, sa trwa zonm ti ariv Ikonyonm. Timote ti konmans obzerve ki mannyer Pol ek Silas ti donn bann dernyen lenstriksyon sorti kot konsey direkter Zerizalenm e travay pour batir lafwa bann krwayan Ikonyonm. (Akt 16:4, 5) Me sa ti zis en konmansman.

Apre ki zot ti’n vizit bann kongregasyon Galasi, sa bann misyonner ti kit bann gran semen Romen e zot ti mars plizyer santenn kilomet atraver gran rezyon Frizi, anmezir zot ti al ver direksyon nor apre was. Anba direksyon lespri sen Bondye, zot ti pran en bato Troas e al Masedwann. (Akt 16:6-12) Pandan sa letan, Pol ti vwar konman Timote ti itil pour li. Pol ti kapab kit Timote avek Silas Bere. (Akt 17:14) I ti menm anvoy sa zenn onm li tousel Tesalonik. Ler i ti laba, Timote ti imit bann legzanp ki i ti’n byen obzerve e i ti fortifye lafwa bann Kretyen.1 Tesalonisyen 3:1-3.

 Pli tar, Pol ti ekri konsernan Timote e dir: “Personn pa’n partaz mon gran preokipasyon parey li, e pran sousi vreman pour zot byennet.” (Filipyen 2:20) I pa ti ganny sa repitasyon par azar. Timote ti travay dir, i ti akonpli son servis avek limilite e i’n reste fidel anba bann sityasyon difisil, se sa ki ti fer li ganny sa repitasyon. Pa sa i en legzanp remarkab pour bann zenn ozordi! Pa zanmen bliye ki repitasyon ki ou annan i depan antyerman lo ou. Si ou en zenn, ou annan en zoli loportinite pour ganny en bon repitasyon par met Zeova premye dan ou lavi e tret lezot avek labonte ek respe.

‘FER TOU OU POSIB POUR VIN KOT MWAN’

Byen zenn, Timote ti konmans montre son devouman dan predikasyon

Pandan plis ki katorz an, Timote ti pas en bon pe son letan pour travay avek zapot Pol ki ti son zanmi. I ti partaz bann bon osi byen ki move moman avek Pol dan son travay. (2 Korentyen 11:24-27) I menm annan en letan kot Timote ti ganny met dan prizon akoz son lafwa. (Ebre 13:23) I ti osi demontre sa menm lanmour ek konsern ki Pol ti annan pour son bann frer ek ser Kretyen. Pol ti ekri Timote: “Mon rapel ou larm.” (2 Timote 1:4) Parey Pol, i paret ki Timote ti aprann pran “lapenn avek sa ki dan lapenn” pour pli byen ankouraz e rekonfort zot. (Romen 12:15) Nou tou annou aprann pour fer parey.

I pa etonan ki avek letan Timote ti vin en sirveyan remarkab. Pol ti konfye li sa responsabilite pour vizit bann kongregasyon, pa zis pour fortifye e ankouraz zot, me osi pour apwent bann zonm kalifye pour servi konman ansyen ek asistan ministeryel.1 Timote 5:22.

Pol ti vreman kontan Timote e i ti donn li bann bon konsey parey en papa. I ti ankouraz Timote pour devlop son bann kado spirityel e pour kontinyen grandi e fer progre. (1 Timote 4:15, 16) I ti ankouraz Timote pour pa zanmen les son zenes oubyen son timidite anpes li defann sa ki byen kan i neseser. (1 Timote 1:3; 4:6, 7, 11, 12) Vi ki Timote ti souvan malad avek en problenm lestoman, Pol ti donn li konsey ki mannyer pour fer fas avek son maladi.1 Timote 5:23.

I ti ariv sa letan kot Pol ti konnen ki i ti pros pour mor, san dout i ti pou ganny egzekite. I ti anvoy en dernyen let enspire pour Timote. Ladan i annan sa bann mo tousan ki dir: “Fer tou ou posib [pour] vin kot mwan pli vit.” (2 Timote 4:9) Pol ti vreman kontan Timote, i ti apel li “mon Garson byenneme e fidel dan Senyer.” (1 Korentyen 4:17) I pa sirprenan ki i ti anvi ki son zanmi i la akote li anmezir zour son legzekisyon ti pe aprose! Nou tou nou bezwen demande, ‘Eski lezot i rod mwan pour rekonfort zot kan zot dan difikilte?’

Eski Timote ti reisi ariv kot Pol a tan? Nou pa konnen. Sa ki nou konnen se ki i ti touzour fer son mye pour donn Pol ek lezot rekonfor ek lankourazman. I ti viv annakor avek son non Timote, ki vedir “Enn ki onor Bondye.” I’n kit en legzanp lafwa remarkab pour zenn konman vye imite.

^ par. 20 Timote ti pare pour les li ganny sirkonsi kan Pol ti demann li. Sa pa akoz i ti en lobligasyon pour bann Kretyen me akoz Pol pa ti oule ki bann Zwif i annan okenn rezon pour rezet sa zenn onm ki son papa pa ti ador Bondye.Akt 16:3.