Skip to content

Al lo konteni

 BIOGRAFI

Mon’n trouv lape avek Bondye e osi avek mon manman

Mon’n trouv lape avek Bondye e osi avek mon manman

MON manman ti demann mwan: “Zis dir mwan akoz ou pa pou ador ou bann zanset? Ou pa realize ki i akoz zot ki ou la ozordi? Kwa, ou pa pou montre zot okenn rekonesans? Ki mannyer ou kapab rezet koutim ki nou’n garde pandan tou sa zenerasyon? Ler ou refize onor nou bann zanset i konmsi ou pe dir ki nou ladorasyon i bet.” Ler Manman ti’n fini dir tousala i ti konmans plere.

Detrwa mwan avan sa, Temwen Zeova ti’n ofer mon manman en letid Labib. I pa ti anvi etidye, me pour pa fer zot kanmi i ti fer laranzman pour zot etidye avek mwan. La aprezan i ti ankoler avek mwan, ki drol, akoz mon ti’n toultan obeir. Par kont, parski mon ti anvi fer Zeova plezir, sa voyaz mon pa ti kapab obei li. I pa ti fasil, me Zeova ti donn mwan lafors.

APRANN LO ZEOVA

Parey laplipar dimoun Zapon, mon fanmir ti Boudis. Me apre ki mon ti’n etidye avek Temwen Zeova pour de mwan, mon ti konvenki ki sa ki Labib i dir i vre. Ler mon ti aprann ki mon ti annan en Papa dan lesyel, mon ti vreman anvi konn li byen. O konmansman, Manman ti kontan koz avek mwan lo sa ki mon ti pe aprann. Mon ti konmans asiste renyon kot Lasal Rwayonm dan Dimans. Anmezir ki mon ti konn plis, mon ti dir Manman ki mon ti pou aret partisip dan bann seremoni Boudis. En sel kou son latitid ti sanze. I ti dir, “I en gran laont pour annan en dimoun dan fanmir ki pa kontan son bann zanset.” I ti demann mwan pour aret etidye Labib e aret asiste bann renyon. Zanmen mon ti krwar ki mon manman ti pou dir en keksoz koumsa! Ou a dire i ti en lot dimoun.

Papa ti tonm dakor avek Manman. Mon ti’n aprann dan Efezyen sapit 6 ki Zeova ti anvi ki mon obei mon paran. Mon ti anvi ki nou reganny lape dan nou fanmir, alor mon ti mazinen ki si mon ti ekout zot, pli tar zot osi zot ti pou ekout mwan. Sa letan, mon ti bezwen prepar mwan pour mon bann legzanmen lekol, alor mon ti dakor pour fer parey mon paran ti dir pour trwa mwan. Me mon ti promet Zeova ki mon ti pou reasiste renyon ankor apre sa trwa mwan.

Mon desizyon pa ti bon pour de rezon. Premyerman, mon ti krwar ki apre trwa mwan  mon ti pou ankor annan en gran dezir pour servi Zeova. O kontrer, i pa ti pran bokou letan pour mon relasyon avek li deteryore. Dezyenmman, Manman ek Papa ti fer plis zefor ankor pour esey fer mwan aret servi Zeova.

LED EK LOPOZISYON

Kot Lasal Rwayonm, mon ti’n zwenn bokou Temwen ki zot fanmir ti opoz zot. Zot ti asir mwan ki Zeova ti pou donn mwan lafors. (Matye 10:34-37) Zot ti eksplik mwan ki si mon reste fidel avek Zeova, mon fanmir ti pou kapab aprann konn Zeova. Mon ti anvi depan lo Zeova, alor mon ti konmans priy bokou.

Mon fanmir ti opoz mwan dan diferan fason. Manman ti sipliy mwan pour aret etidye e esey rezonn avek mwan. Laplipar ditan mon ti reste trankil. Ler mon ti koz en kou, nou ti zis fer kankan akoz nou tou le de nou ti pe esey debat pour nou rezon. Aprezan mon realize ki si mon ti annan plis respe pour santiman ek krwayans Manman, petet keksoz ti pou’n diferan. Mon paran ti donn mwan plis louvraz pour ki mon reste kot lakour. Par ler zot ti tak mwan deor oubyen pa ti kit manze pour mwan.

Manman ti demann lezot pour ed li fer mwan sanz mon nide. I ti koz avek mon ansenyan, me sa pa ti marse. Manman ti anmenn mwan kot son manedyer pour li esey persyad mwan ki tou lezot larelizyon pa bon. An plis ki sa, i ti telefonn nou fanmir e plere anmezir ki i ti sipliy zot pour ed li. Sa ti bles mwan en kantite. Me dan renyon, bann ansyen ti fer mwan rapel ki Manman ti pe rann en temwannyaz ler i ti koz avek lezot lo nou sityasyon.

 Mon paran ti anvi ki mon al liniversite pour ki mon kapab ganny en bon travay. Nou tou nou ti tro ankoler pour koz lo sa size dan en fason kalm, alor mon ti ekri zot plizyer let pour eksplik mon bann lobzektif. Avek en lakoler Papa ti dir, “Si ou krwar ou kapab trouv en plas travay, demen fodre ou’n fini ganny enn oubyen sorti dan mon lakaz.” Mon ti priy Zeova e demann li pour ed mwan. Son landmen menm, ler mon ti dan predikasyon, de ser ti ofer mwan en travay pour ansenny zot zanfan. Papa pa ti kontan sa ditou, alor i ti aret koz avek mwan e konmans inyor mwan. Manman ti dir ki i ti pou’n pli byen si mon ti en kriminel dan plas en Temwen Zeova.

Zeova ti ed mwan koriz mon fason panse e konnen ki pour fer

Par ler mon pa ti asire si Zeova ti anvi mon al kont mon paran sa kantite. Alor mon ti priy Zeova e medit lo sa ki Labib i dir konsernan son lanmour. Sa ti ed mwan pour vin pli pozitif e konpran ki mon paran ti opoz mwan akoz zot ti trakase pour mwan. Zeova ti ed mwan koriz mon fason panse e konnen ki pour fer. Deplis, pli mon ti al dan predikasyon, pli mon ti kontan prese. Prezan, mon ti anvi vin en pionye.

SERVI KONMAN EN PIONYE

Kan serten ser ti tande ki mon anvi fer pionye, zot ti dir mwan ki mon devret espere ziska ki lakoler mon paran i pase. Mon ti priye pour ganny lasazes, fer resers, reflesir lo bann rezon akoz ki mon ti anvi fer pionye e koz avek bann frer ek ser eksperyanse. Apre mon ti deside ki mon ti anvi fer Zeova kontan. Mon ti osi realize ki menm si mon ti esper en pe letan avan fer pionye, i kapab ki mon paran ti pou ankor opoz mwan.

Mon ti konmans fer pionye pandan mon dernyen lannen pos segonder. Apre ki mon ti’n fer pionye pour en pe letan, mon ti anvi al servi kot i annan en pli gran bezwen. Me Manman ek Papa pa ti anvi mon kit lakour. Alor mon ti espere ziska mon ti ganny 20 an. Apre mon ti demann biro brans pour mwan servi dan sid Zapon, pros avek mon fanmir ki reste laba, koumsa Manman pa ti pou tro trakase.

Ler mon ti pe servi laba, mon ti kontan pour vwar plizyer mon bann etidyan Labib batize. Mon ti konmans etidye Angle akoz mon ti anvi fer plis dan mon servis. Apre, ler mon ti vwar devouman de pionye spesyal dan mon kongregasyon e fason ki zot ti ed lezot, mon ti deside ki mwan osi mon ti anvi vin en pionye spesyal. Pandan sa letan, Manman ti tonm malad de fwa e tou le de fwa mon ti retourn dan lakour pour ed li. Sa ti sirprann li e i ti vin en pti pe pli zantiy anver mwan.

BOKOU BENEDIKSYON SORTI KOT ZEOVA

Set an pli tar, Atsushi, enn parmi bann pionye spesyal ki mon ti koz lo la pli boner, ti anvoy mwan en let. I ti anvi marye e i ti anvi konnen ki mannyer mon santi anver li. Mon ti napa santiman romantik pour Atsushi e mon pa ti krwar ki li i ti annan okenn santiman pour mwan. En mwan pli tar, mon ti reponn e dir ki mon ti pare pour aprann konn li plis. Nou ti realize ki nou ti annan menm lobzektif. Nou ti anvi kontinyen dan servis a plen tan e nou ti pare pour aksepte pour al servi dan nenport landrwa. Pli tar nou ti marye. Mon ti byen kontan ki Manman, Papa e lezot nou fanmir ti vin nou maryaz.

Nepal

Pa bokou letan apre, ler nou ti pe servi konman pionye ordiner, Atsushi ti ganny demande pour servi konman en sirveyan rezyonal ranplasan. Pli tar, nou ti konmans servi konman pionye spesyal e apre nou ti fer travay  sirveyan rezyonal. Ler nou ti’n fini vizit tou bann kongregasyon dan nou rezyon pour la premye fwa, biro brans ti telefonn nou. Zot ti demande si nou ti pare pour al reste Nepal e kontinyen fer travay sirveyan rezyonal laba.

Servi dan detrwa pei in ansenny mwan bokou lo Zeova

Mon ti enkyet lo ki mannyer mon paran ti pou santi pour mwan al reste telman lwen. Ler mon ti telefonn zot, Papa ti dir, “Ou pe al en zoli landrwa.” Zis en semenn avan sa, enn son zanmi ti’n donn li en liv ki koz lo Nepal e Papa ti pe menm mazinen ki i ti pou en zoli landrwa pour al vizite.

Nou ti kontan pour viv parmi bann Nepale ki ti byen amikal. Pli tar, nou ti ganny demande pour fer travay sirveyan rezyonal Bangladesh osi. Menm si i ti pros avek Nepal, i ti vreman diferan. Nou ti zwenn diferan kalite dimoun dan predikasyon. Apre senk an, nou ti reganny anvoye Zapon, kot nou ankor pe fer travay sirveyan rezyonal ozordi.

Mon ti aprann bokou lo Zeova ler mon ti pe servi Zapon, Nepal ek Bangladesh. Dimoun dan sa bann pei i annan diferan kiltir, labitid ek koutim. An plis, sak dimoun i inik. Mon’n vwar ki mannyer Zeova i pran swen avek dimoun endividyelman, aksepte, ed e beni zot.

Mon annan en kantite keksoz pour remersye Zeova lo la. I’n permet mwan konn li, fer son travay e i’n donn mwan en bon msye Kretyen. Bondye in ed mwan pour fer bann bon desizyon e la mon annan en bon relasyon avek li ek mon fanmir. Gras a Zeova, mwan ek Manman nou de bon zanmi. Mon vreman rekonesan ki mon’n trouv lape avek Bondye e osi avek mon manman.

Nou ganny bokou lazwa dan travay sirveyan rezyonal