‘O Zeova, ki bann parol ki sorti dan mon labous i en keksoz agreab pour ou.’PSONM 19:14.

KANTIK: 82, 77

1, 2. Akoz Labib i konpar nou abilite pour koze avek dife?

AN 1871, en dife ti konmanse dan bann lafore Wisconsin, Leta-z-ini. I ti propaz vit e i ti bril apepre de bilyon pye dibwa konpletman. Plis ki 1,200 dimoun ti mor. Anfet, plis dimoun ti perdi zot lavi dan sa dife ki okenn dife ki’n deza annan Leta-z-ini. I paret ki bann pti dife sorti avek larou bann tren ki ti pe pase o bor sa lafore ti konmans sa gro dife. Sa i fer nou rapel sa verse Labib ki dir: “Mazinen konman en pti dife i kapab brile e detri en gran lafore.” (Zak 3:5) Akoz Zak ti dir sa?

2 I eksplike: “Lalang i en dife.” (Zak 3:6) “Lalang” i reprezant nou abilite pour koze. Zis parey en dife, sa ki nou dir i kapab fer en ta dega. Nou parol i kapab annan en gran lefe lo lezot. Labib i menm dir ki sa ki nou dir avek lezot i kapab anmenn lavi oubyen lanmor pour zot. (Proverb 18:21) Me eski sa i vedir ki nou pa devret dir nanryen zis akoz nou kapab dir en keksoz mal? Non. Nou pa pou aret servi dife zis akoz nou kapab ganny brile. O kontrer, nou vey byen mannyer nou servi li. Par egzanp, nou servi dife  pour kwi manze, sof nou oubyen pour ganny lalimyer. Pareyman, si nou vey mannyer nou koze, nou kapab servi sa abilite pour onor Zeova e benefisye lezot.Psonm 19:14.

3. Ki sa trwa keksoz ki pou ed nou ankouraz lezot ler nou koze?

3 Zeova in donn nou sa abilite pour dir lezot sa ki nou panse e santi, swa par koze oubyen fer bann siny avek nou lanmen. Alor ki mannyer nou kapab servi sa zoli kado pour ankouraz lezot? (Lir Zak 3:9, 10.) Nou bezwen konnen kan pour koze, ki pour dir e ki mannyer pour dir li.

KAN KI NOU DEVRET KOZE?

4. Kan ki nou devret reste trankil?

4 Par ler i pli bon pour pa dir nanryen. Labib i dir ki i annan “en letan pour reste trankil.” (Eklezyast 3:7) Par egzanp, nou reste trankil kan lezot pe koze pour montre ki nou respekte zot. (Zob 6:24) Nou osi pa koz konsernan keksoz prive e ki lezot dimoun pa devret konnen. (Proverb 20:19) Osi, ler en dimoun i fer nou ankoler, i ti a byen si nou ti esey kontrol nou lakoler e pa dir nanryen.Psonm 4:4.

5. Ki mannyer nou kapab montre Zeova ki nou apresye ki i’n donn nou sa abilite pour koze?

Me i osi annan en letan kot i bon pour koze. (Eklezyast 3:7) I annan en letan pour loue Zeova, ankouraz lezot, dir sa ki nou santi e sa ki nou bezwen. (Psonm 51:15) Si nou servi nou abilite dan sa fason, nou montre Zeova ki nou apresye ki i’n donn nou sa kado. Apre tou, ler en zanmi i donn nou en zoli kado, nou anvi servi li dan sa pli bon fason.

6. Akoz i enportan pour swazir sa moman apropriye pour koze?

6 Akoz i enportan pour swazir sa moman apropriye pour koze? Proverb 25:11 i dir: “En parol ki ganny dir dan son moman apropriye, i parey ponm lor dan bann skilptir annarzan.” Bann ponm annor i zoli, me zot ti pou pli zoli ankor ler zot ganny mete par devan en keksoz annarzan. Pareyman, i kapab ki nou annan en bon keksoz pour dir avek en dimoun. Me si nou swazir sa bon moman pour koze, nou kapab ed sa dimoun bokou plis. Ki mannyer nou kapab fer sa?

7, 8. Ki mannyer nou bann frer ek ser Zapon ti imit legzanp Zezi?

7 Si nou mal swazir letan pour koze, dimoun i kapab pa konpran ouswa pa aksepte sa ki nou dir. (Lir Proverb 15:23. *) (Vwar not.) Par egzanp, an Mars 2011 en tranblemandter ek tsounami ti detri bokou lavil dan les Zapon. Plis ki 15,000 dimoun ti mor. Menm si bokou Temwen Zeova ti’n perdi zot fanmir ek zanmi, zot ti anvi servi Labib pour ed lezot ki ti dan menm sityasyon. Me zot ti konnen ki bokou sa bann dimoun ti Boudis e zot pa ti konn bokou lo Labib. Alor olye koz avek zot lo rezireksyon pandan sa letan, bann frer ek ser ti rekonfort zot e eksplike akoz bann move keksoz koumsa i arive avek bann bon dimoun.

 8 Sa bann frer ek ser ti imit Zezi. I ti konnen kan pour reste trankil, me i ti osi konnen kan pour koze. (Zan 18:33-37; 19:8-11) Zezi ti osi esper sa moman apropriye pour ansenny son bann disip serten keksoz. (Zan 16:12) Bann frer ek ser Zapon ti esper sa moman apropriye pour koz avek bann dimoun lo rezireksyon. De-z-an edmi apre sa tsounami, zot ti ofer bann dimoun sa trak “Eski bann mor i vreman kapab viv ankor?” Bokou ti pran sa trak e zot ti ganny rekonforte avek sa ki zot ti lir. Nou osi nou devret mazin konsernan kiltir ek krwayans dimoun dan nou teritwar pour ki nou kapab trouv sa moman apropriye pour koz avek zot.

Nou bezwen annan pasyans e trouv en letan kot dimoun i pare pour ekoute

9. Dan ki lezot sityasyon ki nou devret esper sa moman apropriye pour koze?

9 Dan ki lezot sityasyon nou devret esper sa moman apropriye pour koze? Petet en dimoun i dir en keksoz ki ofans nou. Dan plas reponn deswit e dir en keksoz bet, i ti pou saz pour nou aret en kou e demann nou lekor: ‘Eski i’n fer par ekspre? Eski mon vreman bezwen koz avek li lo sa ki i’n dir?’ I kapab pli bon pour zis pa dir nanryen. Me si i annan en bon rezon pour koz avek li, nou devret espere ziska ki nou lakoler in apeze. (Lir Proverb 15:28. *) (Vwar not.) Oubyen i kapab ki nou anvi ankouraz nou fanmir ki pa Temwen pour konn Zeova. Nou bezwen annan pasyans, reflesir byen lo sa ki nou pour al dir e trouv en letan kot zot pou pare pour ekoute.

KI NOU DEVRET DIR?

10. (a) Akoz nou devret byen swazir sa ki nou dir? (b) Ki fason koze nou devret evite?

10 Sa ki nou dir i kapab fer lezot santi zot pli byen oubyen fer zot santi zot pli pir. (Lir Proverb 12:18. *) (Vwar not.) Bokou dimoun dan lemonn Satan i servi bann “parol kriyel” ki parey bann “dart” oubyen “lepe” akoz zot anvi bles lezot oubyen fer zot ankoler. (Psonm 64:3) Bokou i aprann koz koumsa dan bann film ek progranm televizyon ki zot gete. Me bann Kretyen pa pou dir bann keksoz blesan, ni menm dan en fars. Fer riye i gou, i fer sa ki nou dir pli enteresan. Me nou pa devret zanmen boufonnen, setadir dir en keksoz ki pou anbaras oubyen ensilte en dimoun zis pour fer lezot riye. Labib i donn lord bann Kretyen pour pa servi bann parol “lensilt.” I osi dir: “Pa les bann move parol sorti dan zot labous, me koz zis bann parol itil ki kapab ed lezot pour progrese dan zot lafwa e kan i neseser pour fer dibyen sa ki ekoute.”Efezyen 4:29, 31.

11. Kwa ki kapab ed nou swazir bann mo apropriye?

11 Zezi ti ansennyen ki “labous i koz sa  ki deborde dan leker.” (Matye 12:34) Sa i vedir ki sa ki nou dir i kapab montre ki mannyer nou vreman santi. Alor si nou kontan dimoun e vreman enterese avek zot, i tre probab ki nou pou swazir bann mo apropriye ler nou koz avek zot. Sa ki nou dir pou pozitif e ankourazan.

12. Kwa ankor ki kapab ed nou swazir bann mo apropriye?

12 I pa fasil pour trouv bann mo apropriye pour dir. Menm Lerwa Salomon avek tou son lasazes ti bezwen “reflesir e fer bokou resers” pour ki sa ki i ti ekri ti egzakt e gou pour lir. (Eklezyast 12:9, 10) Kwa ki kapab ed nou konnen ki pour dir? Nou kapab get dan Labib e dan nou bann piblikasyon pour trouv bann nouvo fason pour dir sa ki nou santi e panse. Nou kapab rode ki savedir bann mo ki nou pa konpran. Nou osi kapab etidye legzanp Zezi pour aprann ki mannyer pour koz dan en fason ki pou ed lezot. I ti konn egzakteman ki pour dir parski Zeova ti ansenny li “konman pour reponn sa enn ki fatige avek sa bon parol.” (Izai 50:4) I osi enportan pour reflesir lo ki lefe nou parol i kapab annan lo lezot. (Zak 1:19) Nou kapab demann nou lekor: ‘Si mon dir sa, eski sa dimoun pou konpran ki mon pe esey dir li? Ki mannyer i pou santi?’

13. Akoz nou devret koz dan en fason ki fasil pour konpran?

13 An Izrael, son tronpet ti ganny servi pour donn sinyal. Enn parmi sa bann son ti vedir ki bann dimoun ti devret zwenn ansanm. En lot son ti vedir ki bann solda ti devret atake. Zis mazinen ki ti pou’n arive avek sa larme si son tronpet pa ti kler! Labib i konpar sa son kler ki en tronpet i fer avek bann mo ki fasil pour konpran. Si nou pa eksplik keksoz dan en fason kler, dimoun i kapab konfize oubyen krwar en keksoz ki pa vre. Menm si nou anvi eksprim nou lekor dan en fason kler, nou bezwen fer atansyon ki nou pa dir okenn keksoz ki pa poli oubyen mank respe pour lezot.Lir 1 Korentyen 14:8, 9.

14. Ki legzanp ki montre ki Zezi ti koz dan en fason ki fasil pour konpran?

14 Dan Matye sapit 5 a 7 nou trouv en bon legzanp lo konman Zezi ti swazir bann mo ki ti fasil pour konpran. Dan sa diskour, i pa ti esey enpresyonn bann dimoun par servi bann gran gran mo oubyen koz en ta. An plis ki sa, i pa ti dir bann keksoz ki ti pou bles lezot. Zezi ti ansenny bann keksoz vreman enportan ki ti annan en gran sinifikasyon, me sa ki i ti dir ti fasil pour konpran. Par egzanp, Zezi ti anvi asir son bann disip ki zot pa bezwen trakase lo ki zot ti pou manze sak zour. Alor i ti eksplike ki Zeova i toultan donn manze bann zwazo. Apre i ti demann zot: “Eski pa zot annan plis valer ki bann zwazo?” (Matye 6:26) Avek sa bann parol senp, Zezi ti ed zot pour konpran en leson enportan e sa ti ankouraz zot.

KI MANNYER NOU DEVRET KOZ AVEK LEZOT?

15. Akoz nou devret koz dan en fason zantiy?

15 I pa zis sa ki nou dir ki enportan, me lafason ki nou koz avek lezot osi i enportan. Dimoun ti kontan ekout Zezi akoz i ti servi “bann parol ekstraordiner [oubyen parol agreab],” setadir i ti koz  dan en fason dous. (Lik 4:22) Ler nou koz dan en fason zantiy, i tre probab ki lezot pou kontan ekout nou e aksepte sa ki nou dir. (Proverb 25:15) Nou pou koz avek lezot dan en fason zantiy si nou annan respe pour zot e pran zot santiman aker. Sanmenm sa ki Zezi ti fer. Par egzanp, ler i ti vwar en lafoul pe fer en ta zefor pour ekout li, i ti kontan pour pas letan avek zot e ansenny zot. (Mark 6:34) Menm ler dimoun ti ensilte Zezi, i pa ti ensilte zot an retour.1 Pyer 2:23.

16, 17. (a) Ki mannyer nou kapab imit Zezi ler nou koz avek nou fanmir ek zanmi? (Vwar portre lo paz 17.) (b) Ki mannyer en manman ti fer bokou dibyen ler i ti koz dan en fason zantiy?

16 Menm si nou kontan nou fanmir ek zanmi, akoz nou konn zot byen, i kapab ki nou dir bann keksoz ki pa byen avek zot. Nou kapab mazinen ki nou pa bezwen fer atansyon lo fason ki nou koz avek zot. Me Zezi pa ti zanmen koz brit avek son bann zanmi. Ler serten parmi zot ti dispit lo lekel ki pli enportan, i ti koriz zot zantiman e servi legzanp en zenn manrmay pour ed zot sanz zot fason panse. (Mark 9:33-37) Bann ansyen i kapab imit legzanp Zezi par konsey lezot dan en fason zantiy.Galat 6:1.

17 Menm kan en dimoun i dir en keksoz ki fer nou ankoler, nou kapab fer bokou dibyen ler nou reponn dan en fason zantiy. (Proverb 15:1) Par egzanp, en manman tousel ti annan en garson adolesan ki ti pe fer bann move keksoz anmezir ki i ti pe fer krwar ki i ti pe servi Zeova. En ser dan kongregasyon ti pran lapenn pour sa manman e dir li: “Domaz ou pa’n reisi elve ou zanfan.” Sa manman ti aret en kou e reflesir, apre i ti dir: “I vre ki keksoz pa pe tro tro mars byen pour le moman, me son formasyon pa ankor fini. Koz avek mwan apre Armagedon, la nou a konnen.” Vi ki manman sa garson ti’n reste kalm e ti zantiy anver sa ser, zot ti reste zanmi. Deplis, sa garson ti tann sa ki son manman ti’n dir e realize ki son manman ti ankor krwar ki i kapab sanze. Alor i ti aret marsaye avek son bann move dalon, batize e pli tar servi dan Betel. Ki swa nou pe koz avek nou frer ek ser, nou fanmir oubyen dimoun ki nou pa konnen, nou parol i devret toultan “agreab e enteresan.”Kolosyen 4:6.

18. Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zezi dan lafason ki nou koze?

18 Sa abilite pour dir lezot sa ki nou panse e santi i vreman en zoli kado sorti kot Zeova. Si nou swiv legzanp Zezi, nou pou swazir sa moman apropriye pour koze, nou pou vey sa ki nou dir e nou pou toultan fer nou mye pour zantiy. Alor annou servi nou parol pour ankouraz lezot e fer Zeova kontan.

^ par. 7 Proverb 15:23: “En zonm i zwaye ler i’n donn en bon larepons. Pa i vreman bon en parol ki’n ganny dir dan en moman apropriye!”

^ par. 9 Proverb 15:28: “Leker sa enn ki drwat i reflesir avan i reponn, me labous sa enn move i dir bann move keksoz san reflesir.”

^ par. 10 Proverb 12:18: “Bann parol san reflesir i parey bann kou lepe, me lalang en dimoun saz i en gerizon.”