Ki bann arkeolog in dekouver ki montre ki i pa ti pran bokou letan pour Zeriko ganny kaptire?

Zozye 6:10-15, 20 i dir ki bann solda Izraelit ti mars otour lavil Zeriko en fwa par zour pour sis zour. Lo setyenm zour, zot ti fer letour sa lavil set fwa. Apre Bondye ti fer tonbe sa miray solid ki ti otour Zeriko e bann Izraelit ti kaptir sa lavil. Eski bann arkeolog in vwar okenn keksoz ki montre ki i pa ti pran bokou letan pour anserkle Zeriko zis parey Labib ti dir?

Dan lepase, en lavil ti ganny anserkle kan en larme ti antour son miray pare pour atake. Si en lavil ti ganny anserkle pour bokou letan, bann dimoun dan sa lavil ti pou manz laplipar manze ki zot ti’n stoke. Finalman, ler bann solda ti kaptir sa lavil, zot ti pou pran tou sa ki zot ti anvi, enkli okenn manze ki ti reste. Sanmenm sa bann arkeolog in trouve ki napa bokou oubyen napa ditou manze dan bann debri bann lavil Palestin ki ti ganny atake dan sa fason. Me bann debri Zeriko i diferan. Biblical Archaeology Review i dir: “Sa keksoz ki ti ganny trouve pli annabondans parmi bann debri, apard ki potis, ti bann lagrenn.” I ti azoute: “I drol pour vwar sa kantite lagrenn.”

Labib i dir ki bann Izraelit pa ti pran okenn manze Zeriko akoz Zeova ti’n donn lord pour pa fer li. (Zozye 6:17, 18) I osi dir ki bann Izraelit ti atak Zeriko dan prentan, zis apre larekolt, kan i ti annan en kantite lagrenn ki ti’n ganny stoke dan sa lavil. (Zozye 3:15-17; 5:10) Alor lefet ki i ti ankor annan en kantite lagrenn dan Zeriko apre ki i ti’n ganny anserkle, sa i montre ki i ti’n ganny anserkle pour en ptigin letan, parey Labib i dir.