Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  October 2015

 BIOGRAFI

I pa ti zanmen regret desizyon son zenn tan

I pa ti zanmen regret desizyon son zenn tan

DIRAN bann dernyen lannen lavi mon grantonton, Nikolai Dubovinsky, i ti fer en koleksyon tou bann leksperyans, ki swa bon oubyen move, ki i ti’n gannyen dan son servis pour Zeova. Laplipar son bann leksperyans ti pas dan bann letan ki nou travay ti enterdi dan ansyen Linyon Sovyetik. Malgre bann defi ek difikilte, i ti reste touzour fidel e i ti annan lazwa de viv. Souvan Tonton Nikolai ti dir ki i ti a voudre ki bann zenn i tann son zistwar, alor mon ti a kontan rakont en bout son zistwar. I ti ne an 1926 dan vilaz Podvirivka, ki dan lavil Chernivtsi Oblast, Ikrenn dan en fanmir pov.

NIKOLAI I RAKONTE KONMAN I’N KONN LAVERITE

Tonton Nikolai i konmans son zistwar: “En zour an 1941, mon gran frer Ivan ti anmenn bann liv The Harp of God, The Divine Plan of the Ages, detrwa Latour Veyer ek plizyer pti liv dan lakour. Mon ti lir zot tou. Mon ti sirprann pour aprann ki i pa Bondye, me Dyab ki responsab pour tou sa problenm dan lemonn. Mon ti lir sa bann piblikasyon, ensi ki Levanzil e mon ti realize ki mon ti’n trouv laverite. Avek lantouzyazm mon ti koz avek lezot lo sa ki Rwayonm pou akonpli. Anmezir ki mon ti etidye sa bann piblikasyon, mon ti konpran laverite pli byen e mon ti anvi vin en serviter Zeova.

“Mon ti konpran ki mon ti pou bezwen soufer akoz mon krwayans. I ti letan lager e mon pa ti pare pour touy personn. Pour prepar mwan pour bann tes ki mon ti pou rankontre, mon ti konmans aprann bann verse Labib, tel parey Matye 10:28 ek 26:52, par ker. Mon ti deside ki mon ti pou reste fidel avek Zeova, menm si mon ti pou bezwen mor!

“An 1944 mon ti ganny 18 an e mon ti ganny apele pour fer servis militer. Sa ti premye fwa ki mon ti zwenn bann Temwen Zeova. Bann zenn frer ki ti annan laz pour al dan larme ti’n zwenn ansanm kot biro lanrezistreman. Nou ti dir bann ki ansarz ki nou pa ti pou partisip dan lager. Sa zofisye larme ti byen ankoler alor i ti dir ki swa, nou pou mor lafen, ganny forse pour fouy transe oubyen senpleman ganny fiziye. San okenn lafreyer nou ti reponn li: ‘Nou lavi i dan ou lanmen. Me nenport kwa ki ou fer avek nou, nou pa pou dezobeir lord Bondye, “Ou pa devret komet mert.”’Egz. 20:13.

“Sa ki ti arive, se ki mwan ek de lezot frer ti ganny anvoye Belarus pour travay dan plantasyon e repar bann lakaz ki ti’n ganny andomaze. Mon ankor rapel sa lefe terib ki lager ti anmennen zis an deor Minsk. Partou dan senmen i ti annan bann pye dibwa brile. I ti annan bann dimoun mor ek bann seval  mor ek zot vant gonfle dan rigol ek lafore. Mon ti vwar bann saret ek zarm ki ti’n zis ganny abandonnen e menm en avyon ki ti’n kraze. La devan mwan dan mon de lizye, mon ti kapab vwar konsekans kas bann komannman Bondye.

“Lager ti fini an 1945, me nou ti ankor annan di-z-an pour fer dan prizon akoz nou ti’n refize lager. Pandan sa premye trwa-z-an nou pa ti ganny okenn renyon oubyen piblikasyon. Nou ti kapab kontakte detrwa ser atraver let, me zot osi zot ti ganny arete e ganny kondannen 25 an dan en kan travay.

“An 1950 nou ti ganny gras e mon ti retourn dan lakour. Ler mon ti dan prizon, mon manman ek mon pti ser Maria ti’n vin Temwen Zeova! Mon bann gran frer pa ti ankor batize me zot ti pe etidye Labib. Vi ki mon ti pe prese, gard Sovyetik ti anvi reanvoy mwan dan prizon. Apre sa, bann frer ki ti pe diriz nou travay ti demann mwan pour ede prodwir nou bann piblikasyon an kasyet. Mon ti annan 24 an.”

PREPAR BANN PIBLIKASYON

“Bann Temwen ti kontan dir, ‘Si travay Rwayonm i enterdi lo later, i pou kontinyen anba later.’ (Prov. 28:28) Sa letan, laplipar nou bann piblikasyon ti ganny enprimen an sekre dan bann landrwa anba later. Mon premye landrwa travay ti dan en souteren lo propriyete kot mon gran frer Dmitry ti reste. Par ler, mon pa ti kit sa souteren pour de semenn. Si sa lalanp petrol ti tennyen akoz ti napa ase loksizenn, mon ti alonze e espere ziska sa lasanm ti ranpli avek ler fre.

Desen en souteren dan kasyet anba lakaz kot Nikolai ti fer kopi bann piblikasyon

“En zour, en frer ki mon ti travay avek ti demann mwan, ‘Nikolai, ou’n batize ou?’  Menm si mon ti’n servi Zeova pour 11 an, mon pa ti ankor batize. Alor i ti diskit sa avek mwan e sa zour swar, a laz 26 an, mon ti batize dan en lak. Trwa-z-an pli tar, mon ti ganny plis responsabilite konman en manm Komite Pei. Sa letan, bann frer ki ti lib ti ganny demande pour ranplas bann ki ti’n ganny arete e travay Rwayonm ti kontinyen.”

DIFIKILTE TRAVAY DAN KASYET

“Sa travay pour enprim bann piblikasyon an kasyet ti bokou pli difisil ki prizon! Pour set an, pour mwan pa ganny tyonbo avek KGB, mon pa ti kapab asiste renyon e mon ti bezwen pran swen avek mon prop spirityalite. Mon ti vwar mon fanmir dan rar, zis ler mon ti kapab al vizit zot. Kantmenm sa, zot ti konpran mon sityasyon e sa ti ankouraz mwan. Lefet ki mon ti touzour strese e ti bezwen fer atansyon, sa ti pran tou mon lenerzi. Nou ti bezwen pare pour nenport kwa. Par egzanp, en zour swar de zofisye lapolis ti vin kot sa lakaz kot mon ti pe reste. Mon ti sot par lafnet deryer lakaz e tay dan lafore. Mon ti tonm kot en laplenn e mon ti tann bann tapaz drol, konmsi en nespes soufle. Ler mon ti tann tapaz fizi mon ti realize ki sa soufle ti bann bal fizi ki ti pe ganny tire! Enn sa gard ti sot lo son seval e ti kontinyen fiziye lo mwan ziska ki i ti nepli annan bal. Enn ti tap mwan dan mon lebra. Alafendefen, apre ki zot ti’n tay deryer mwan pour 5 kilomet, mon ti kasyet dan lafore e apre mon ti ganny sans sove. Pli tar ler mon ti pas ankour, mon ti ganny dir ki zot ti’n fiziye lo mwan 32 fwa!

“Vi ki mon ti pas en ta letan anba later mon ti vreman pal. Sa ti fer li fasil pour dimoun konnen ki mon ti pe fer. Alor mon ti pas pli bokou letan posib dan soley. Viv anba later ti osi afekte mon lasante. En fwa mon pa ti ni menm kapab asiste en renyon enportan avek bann frer parski mon nennen ek labous ti pe sennyen.”

NIKOLAI I GANNY ARETE

Kot kan travay, Mordvinia an 1963

“Le 26 Zanvye 1957 mon ti ganny arete. Sis mwan pli tar Lakour Siprenm Ikrenn ti anons zot desizyon. Mon ti ganny kondannen pour ganny fiziye amor, me vi ki santans lanmor ti’n ganny aboli dan sa pei, mon ti ganny  kondannen 25 an dan prizon. Wit nou ti ganny kondannen en total 130 an dan bann kan travay. Nou ti ganny anvoye kot bann kan Mordvinia, kot ti annan apepre 500 Temwen. Nou ti zwenn an sekre dan bann pti group pour etidye Latour Veyer. Apre ki en gard ti’n egzamin serten nou bann magazin ki ti’n ganny konfiske i ti dir: ‘Si ou kontinyen lir zot, personn pa pou kapab afeblir ou lafwa!’ Nou ti touzour travay sa kantite letan ki nou ti sipoze e souvan menm fer plis ki nou ti’n ganny demande pour fer. Kantmenm sa, komander ti konplent: ‘Sa travay ki zot fer la pa enportan pour nou. Sa ki nou bezwen se zot fidelite ek sipor.’”

“Nou ti touzour travay sa kantite letan ki nou ti sipoze e souvan menm fer plis ki nou ti’n ganny demande pour fer”

I PA TI PERDI SON LENTEGRITE

Lasal Rwayonm, Velikiye Luki

Tonton Nikolai ti ganny large dan kan travay kot i ti ete an 1967 e apre sa i ti ede organiz bann kongregasyon Lestoni ek St. Petersburg, Larisi. Konmansman lannen 1991, sa desizyon ki ti’n ganny pran an kour an 1957 ti ganny kennsel akoz ti napa ase levidans ki en krim ti’n ganny fer. Pandan sa letan, bokou Temwen ki ti’n soufer akoz zot ti’n ganny maltrete avek lotorite ti ganny pardonnen ofisyelman. An 1996, Nikolai ti al reste dan lavil Velikiye Luki, Pskov Oblast, ki apepre 500 kilomet avek St. Petersburg. I ti aste en pti lakaz e an 2003 en Lasal Rwayonm ti ganny konstrir lo son propriyete. Ozordi, i annan de kongregasyon ki zwenn laba.

Mwan ek mon msye nou servi kot biro brans Temwen Zeova Larisi. An Mars 2011, zis detrwa mwan avan Tonton Nikolai i mor, i ti vizit nou pour la dernyen fwa. Nou ti ganny touse en kantite par son parol ki i ti dir nou anmezir i ti get nou avek en pti lizye kler: “Dapre tou sa ki pe arive, mon kapab vwar ki dan en sans, sa setyenm zour lamars otour Zeriko in konmanse.” (Zoz. 6:15) I ti annan 85 an. Menm si son lavi pa ti fasil, i ti dekrir son lavi koumsa: “Mon byen kontan ki ler mon ti zenn mon ti deside servi Zeova! Mon napa en sou regre!”