“En dimoun bet i enn ki pa zanmen lir zournal, enn pli bet ankor i sa enn ki krwar sa ki i lir zis akoz i dan zournal.”—August von Schlözer, en istoryen e ekriven Lalmanny (1735-1809).

PLIS ki 200 an pase dimoun pa ti kapab krwar tou sa ki ti ganny ekrir dan zournal. Ozordi osi nou pa kapab krwar tou sa ki nou lir oubyen vwar lo Enternet. I annan en kantite lenformasyon ki vre, fo, itil, initil, danzere, pa danzere ki nou kapab ganny akse avek gras a teknolozi modern. Nou bezwen swazir byen bann ki merit nou latansyon. Bann ki fek konmans servi Enternet, zot kapab krwar dan en rapor oubyen en nouvel zis akoz i lo Enternet oubyen akoz en zanmi in anvoy li dan en imel. Zot kapab krwar dan en zistwar menm si i vreman drol. I pour en bon rezon ki Labib i averti nou: “En dimoun bet i krwar dan tou parol, me sa enn malen i get byen kot i met son lipye.”Prov. 14:15.

Ki mannyer nou kapab vin “malen” e idantifye bann trik, lezann, riz ek lezot fo lenformasyon ki kapab aparet lo lekran nou konpiter? Premyerman, demann ou lekor: ‘Eski sa zistwar i sorti lo en sit ofisyel? Oubyen eski i sorti lo en sit kot nenport ki i kapab ekrir son lopinyon oubyen ou menm pa konnen kot i sorti? Eski en sit ofisyel in fini montre ki sa zistwar i fo?’ * Alor, servi “bon zizman.” (Prov. 7:7) Si en nouvel i paret difisil pour krwar, i tre probab ki i pa vre. An plis, ler ou lir bann keksoz negatif lo lezot, mazin lo lekel ki ti pou benefisye si sa zistwar ti ganny fannen e akoz en dimoun ti kapab anvi fann sa.

ESKI OU TOULTAN REANVOY BANN IMEL?

Serten dimoun i telman anvi ganny rekonnet konman sa enn ki’n konn sa lenformasyon premye, ki zot taye pour anvoy bann mesaz san verifye si sa lenformasyon i vre, san pran kont ki lefe sa i kapab fer lo lezot. (2 Sam. 13:28-33) Me si nou “malen,” nou pou mazin lo move lefe ki sa i kapab annan lo repitasyon en dimoun oubyen en lorganizasyon.

 I demann zefor pour verifye si en nouvel i vre. Sanmenm sa serten i mazinen i a les sa dimoun gete pour li menm si i vre. Me ki kantite letan pour pran pour li fer sa? Letan i presye. (Efe. 5:15, 16, NW) Alor si ou annan okenn dout, olye anvoy lezot pour ganny zot pwennvi, i ti pou pli bon ki ou pa anvoye.

Demann ou lekor: ‘Eski mon annan sa manni pour toultan reanvoy bann imel? Eski mon’n deza bezwen anvoy en mesaz pour demann pardon akoz mon’n anvoy en lenformasyon ki pa korek oubyen ki pa vre? Eski en dimoun in deza demann mwan pour aret reanvoy li bann imel?’ Rapel ki tou ou bann kontak imel i annan akse avek Enternet alor zot kapab rod bann keksoz ki enteres zot san ou led. Zot pa bezwen ganny saboule avek bann zistwar, video, oubyen portre ki fer riye. I osi pa saz pour reanvoy bann diskour ki’n ganny rikorde oubyen bann not ki ou’n pran. * Deplis, rapel ki si sak dimoun i fer son prop resers, rod bann verse Labib oubyen prepar son prop komanter pour renyon, i pou pli benefisye ki si ou anvoy li sa lenformasyon.

Eski mon devret reanvoy en imel eksitan pour en lot dimoun?

Ki ou devret fer si ou vwar bann lenformasyon ki pa vre lo lorganizasyon Zeova lo Enternet? Sa bann lenformasyon i bezwen ganny rezete. Serten i krwar ki zot devret dir lezot pour ganny zot lopinyon, me sa i zis fann sa move lenformasyon. Si nou’n vwar en keksoz lo Enternet ki fatig nou, nou devret demann Zeova lasazes e koz avek bann frer matir lo la. (Zak 1:5, 6; Zid 22, 23) Dimoun ti koz manti lo Zezi e i ti averti son bann disip ki son bann lennmi ti pou persekit zot e “koz manti pour dir tou sort keksoz mal kont zot.” (Mat. 5:11; 11:19; Zan 10:19-21) Nou bezwen servi nou “abilite pour reflesir” ek “disernman” pour idantifye “sa zonm ki pe dir bann keksoz ki pa vre” ek bann “ki tou sa ki zot fer i malonnet.”Prov. 2:10-16.

 RESPE DRWA LEZOT

Nou bezwen osi fer atansyon konsernan bann nouvel lo nou bann frer ek ser oubyen bann leksperyans ki nou’n tande. Menm si en keksoz i vre, i pa neseserman bezwen ganny rakonte. I kapab annan letan kot i pa ti pou byen ouswa i pa ti pou en fason pour demontre lanmour si nou ti rakont bann keksoz ki’n arive avek lezot. (Mat. 7:12) Par egzanp, nou pa pe demontre lanmour ni ankouraz lezot ler nou fann bann rimer, menm si sa lenformasyon i kapab vre. (2 Tesa. 3:11; 1 Tim. 5:13) Serten nouvel i konfidansyel e nou bezwen respekte drwa lezot pour devwal sa lenformasyon pli tar e dan zot fason. Ler ou partaz en lenformasyon avan ler, sa i kapab fer en ta dega.

Ozordi i posib pour fann bann nouvel parey dife brousay, ki swa vre, fo, itil, initil, danzere pa danzere. Menm si ou anvoy en mesaz pour zis en dimoun, sa dimoun i kapab reanvoy sa mesaz pour lezot dimoun partou dan lemonn dan zis detrwa segonn. Alor annou arete reanvoy lenformasyon vitman e kot nenport ki. Menm si lanmour “i krwar tou” e i pa doute, nou pa bezwen bet e krwar sak nouvo zistwar eksitan. (1 Kor. 13:7) Deplis, nou pa ti pou zanmen krwar bann mansonz oubyen move keksoz ki ganny dir lo lorganizasyon Zeova ek nou bann frer ek ser ki nou byen kontan. Rapel ki bann ki konmans e propaz sa bann mansonz pe fer plezir Satan, “papa mansonz.” (Zan 8:44, NW) Nou abilite pour reflesir ek disernman pou ed nou vin “malen” e reflesir byen lo ki mannyer nou pou servi sa kantite lenformasyon ki nou gannyen tou le zour. Parey Labib i dir, “en dimoun bet pou montre ki i en lenbesil me bann ki malen pou ganny kouronnen avek konnesans.”Prov. 14:18.

^ par. 4 Detanzaot en zistwar i kapab reaparet menm si i’n fini ganny devwale konman fo dan lepase. I kapab ki i’n ganny modifye pour fer li paret vre.

^ par. 8 Vwar “Kwen kestyon” dan Nou Minister Rwayonm Avril 2010.