Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  October 2015

Kontinyen medit lo bann keksoz spirityel

Kontinyen medit lo bann keksoz spirityel

“Pran byen a-ker sa responsabilite e met tou ou zefor ladan, pour ki tou dimoun i a war ou progre.”1 TIM. 4:15.

KANTIK: 57, 52

1, 2. Dan ki fason nou laservel i inik?

LANGAZ i permet bann imen pour lir, ekrir, koze, konpran sa ki nou dir, priye e sant bann louanz pour Zeova. I enkrwayab lafason ki nou laservel i fonksyonnen pour fer sak sa bann keksoz ki sitan konplike ki bann syantis pa ankor kapab konpran. Vi ki nou laservel i inik, nou kapab aprann en langaz. En profeser dan lengwistik i dir: “Sa abilite ki en zanfan i annan pour aprann en langaz, i enn bann kalite ki idantifye [bann imen].”

2 Sa abilite pour servi langaz i en kado spesyal ki’n ganny donnen par Bondye. (Ps. 139:14; Rev. 4:11) Nou laservel ki Bondye in donn nou i inik dan en lot sans enportan. Kontrerman avek bann zannimo, bann imen in ganny kree “dan resanblans Bondye.” Zot annan sa liberte pour swazir e zot kapab servi langaz pour glorifye Bondye.Zen. 1:27.

3. Ki kado merveye Zeova in donnen pour fer nou vin saz?

3 Bondye, Kreater langaz, in donn Labib konman en kado merveye pour tou bann ki annan sa dezir pour onor li. Labib i disponib an antye ouswa an parti dan plis ki 2,800 langaz. Ler ou medit lo Labib, ou pe ranpli ou lespri avek bann panse  Bondye. (Ps. 40:5; 92:5; 139:17) Alor, ou kapab profite pour medit lo keksoz “ki kapab donn ou lasazes ki kondir dan lavi eternel.”Lir 2 Timote 3:14-17.

4. Ki savedir medite e ki kestyon nou pou egzaminen?

4 Medite i vedir konsantre ou bann panse e reflesir lo en keksoz, ki swa i bon oubyen mal. (Ps. 77:12; Prov. 24:1, 2) Sa de pli bon size pour nou medit lo la i Zeova ek son Garson Zezi Kri. (Zan 17:3) Par kont, nou kapab pe mazinen, ki konneksyon i annan ant lir e medite? Ki loportinite nou annan pour medite e ki mannyer nou kapab fer meditasyon vin en bon labitid ki donn nou lazwa?

FER SIR KI OU LETID I PRODIKTIF

5, 6. Ler ou pe lir, kwa ki kapab ed ou pour amelyor ou konprenezon ek ou abilite pour rapel sa ki ou lir?

5 Ou laservel i kapab fer ou fer bann keksoz ekstraordiner, parfwa san ki ou realize. Par egzanp, respire, marse, mont bisiklet ouswa tipe i bann keksoz ki ou fer san ki ou bezwen reflesir. Malerezman, par ler ou kapab lir san reflesir. I enportan alor ki ou konsantre lo sinifikasyon sa ki ou pe lir. Kan ou pe ariv ver lafen en paragraf ouswa avan konmans en nouvo soutit dan en piblikasyon, ou kapab fer poz e reflesir lo sa ki ou’n fek lir pour asire ki ou pe byen konpran. Byensir, bann distraksyon ouswa mank konsantrasyon i kapab fer ou mazin lezot keksoz e ou lektir pa pou prodiktif. Ki mannyer ou kapab evit sa?

6 En resers syantifik i montre ki ler ou dir bann mo aotvwa ler ou pe etidye, sa i fer li pli fasil pour ou rapel. Kreater nou laservel i konn sa. I pour sa rezon ki i ti dir avek Zozye lir Son liv Lalwa “avwabas.” (Lir Zozye 1:8. *) Ou pou kapab remarke ki lir Labib trankil oubyen avwabas, i annan en pli gran lefe dan ou lespri. Sa i kapab ed ou pli byen konsantre.

7. Ki pli bon moman pour medit lo Parol Bondye? (Vwar portre lo paz 23.)

7 I pa demann bokou zefor pour lir, me meditasyon i demann konsantrasyon. Sa i rezon akoz laservel imen enparfe i tant pour konsantre plito lo bann latas pli senp. Alor, pli bon moman pour medite i ler ou’n repoze e dan en landrwa trankil kot napa bokou distraksyon. Sa psalmis ti vwar ki en bon moman pour medite ti ler i ti pe alonze lo son lili aswar. (Ps. 63:6) Zezi, ki ti annan en lespri parfe, ti konn lavantaz ki annan pour priye e medite dan en landrwa trankil.Lik 6:12.

BANN BON KEKSOZ POUR MEDIT LO LA

8. (a) An plis ki Parol Bondye, kwa ki nou kapab medit lo la? (b) Ki mannyer Zeova i santi lo letan ki nou pase pour koz lo li?

8 Ler ou reflesir lo sa ki ou lir dan Labib, sa i en fason enportan pour medite, me i annan lezot fason. Par egzanp, ler ou pe obzerv bann mervey dan kreasyon, pran en poz e reflesir. Definitivman sa pou pous ou pour loue Zeova pour son labonte e si i annan en dimoun avek ou, partaz sa santiman lapresyasyon avek li. (Ps. 104:24; Akt 14:17) Eski Zeova i apresye sa bann lapriyer byen reflesir ek bann zoli parol lo li? Les son Parol presye reponn. Konsernan sa bann  dernyen zour difisil, nou annan sa promes: “Sa letan, bann ki annan lakrent pour Zeova ti koz avek kanmarad, sakenn avek son konpanyon e Zeova ti kontinyen port latansyon e ekoute. En liv souvenir ti ganny ekrir devan li pour bann ki annan lakrent pour Zeova e pour bann ki medit lo son non.”Mal. 3:16.

Eski ou medit lo bann bezwen ek sirkonstans ou etidyan? (Vwar paragraf 9)

9. (a) Ki Pol ti demann Timote pour medit lo la? (b) Ki mannyer nou kapab aplik konsey Pol ler nou pe prepare pour nou minister?

9 Zapot Pol ti dir avek Timote “pran byen a-ker [ouswa “medit lo,” not NW]” lefe ki son parol, kondwit ek lansennyman i kapab annan lo lezot. (Lir 1 Timote 4:12-16.) Parey Timote, nou annan bokou keksoz spirityel pour nou mazin lo la. Par egzanp, nou bezwen letan pour medite ler nou pe prepare pour kondwir en letid Labib. Avek sak etidyan antet ou kapab mazin en legzanp oubyen en kestyon ki pou ed ou konn pwennvi sakenn parmi zot pour ed zot progrese. Sa pou annan en bon lefe lo ou akoz anmezir ki ou medit lo sa bann keksoz ou lafwa pou vin pli solid e sa pou ed ou ansenny Labib dan en fason pli efikas avek bokou lantouzyasm. Sa i osi aplik pour letan nou pe prepar nou leker pour al dan predikasyon. (Lir Ezra 7:10. *) Si nou lir en sapit dan liv Akt sa pou “gard vivan” nou lantouzyasm pour nou minister. Medit lo bann verse Labib ek piblikasyon ki nou pe mazin pour ofer, pou motiv nou dan nou servis. (2 Tim. 1:6) Mazin bann dimoun dan teritwar e kwa ki pou evey zot lentere. Tou sa bann preparasyon pou pous nou pour vin pli efikas ler nou pe rann temwannyaz “avek en  demonstrasyon pwisans Lespri Bondye” sorti dan Labib.1 Kor. 2:4.

10. Ki lezot loportinite nou annan pour medit lo bann keksoz spirityel?

10 Eski parfwa ou pran bann not pandan bann diskour ek lasanble? Ler ou pe repas lo sa bann not sa i en bon moman pour medite, anmezir ki ou mazin lo sa ki ou’n aprann dan Parol Bondye e avek son lorganizasyon. Bann nimero Latour Veyer ek Awake! tou le mwan e osi bann nouvo piblikasyon ki sorti dan bann lasanble i donn nou bann nouvo lenformasyon ki nou kapab lir e medit lo la. Ler ou lir Yearbook, ou pou pli benefisye si ou fer poz apre ki ou’n lir en leksperyans avan ki ou lir en lot. Sa pou donn ou letan pour reflesir lo sa ki ou pe lir e pour les sa leksperyans tous ou leker. Petet ou pou anvi souliny bann pwen kle ouswa pran not dan bor, ki kapab ed ou ler ou pe prepare pour fer en retourn vizit, en vizit pastoral ouswa en size pli tar. Sa ki pli enportan, se ki ler ou fer poz pour medite tanzantan anmezir ou pe lir bann piblikasyon baze lo Labib, sa pou ed ou konpran sa lenformasyon e donn ou letan pour fer lapriyer pour remersye Zeova, pour tou sa bann bon keksoz ki ou pe aprann.

MEDIT LO PAROL BONDYE TOU LE ZOUR

11. Kwa ki pli enportan pour medit lo la e akoz sa? (Vwar not.)

11 Byensir, Parol Bondye i devret sa keksoz pli enportan ki nou devret medit lo la. Meton ou dan en sityasyon kot ou napa en Labib. * Personn pa pou kapab anpes ou servi ou abilite pour medit lo sa ki ou’n aprann, tel parey ou verse Labib prefere ek bann kantik. (Akt 16:25) Lespri sen Bondye i kapab fer ou rapel tou bann bon keksoz ki ou’n aprann.Zan 14:26.

12. Ki mannyer ou kapab fer en progranm pour lir Labib sak zour?

12 Ou kapab pran detrwa zour pour lir e medit lo lektir Labib pour Lekol Minister Teokratik. Lezot zour i kapab ganny servi pour medit lo sa ki Zezi in dir e fer. Ou pou dakor ki parmi bann liv ki pli byen koni dan Labib i bann Levanzil lo lavi Zezi ek son minister. (Rom. 10:17; Ebr. 12:2; 1 Pyer 2:21) Pep Bondye in menm ganny en piblikasyon ki met bann leksperyans Zezi ek letan ki i’n pase lo later dan en lord kronolozik. Sa i en bon led, espesyalman si nou lir e medit atantivman lo bann pasaz Levanzil ki ganny mansyonnen dan sak sapit.Zan 14:6.

AKOZ MEDITASYON I SITAN ENPORTAN?

13, 14. Akoz i sitan enportan pour nou kontinyen medit lo bann keksoz spirityel e ki sa pou motiv nou pour fer?

13 Sa enn ki medit lo bann keksoz spirityel i vin en Kretyen matir. (Ebr. 5:14; 6:1) En dimoun ki pa tro pran letan pour mazin lo Zeova ek Zezi son lafwa pou afebli. Sa dimoun i an danze ganny antrennen oubyen tourn son ledo avek laverite. (Ebr. 2:1; 3:12) Zezi ti averti ki si nou pa tann oubyen aksepte Parol Bondye avek “en leker onnet e bon,” nou pa pou “gard” li. O kontrer, nou kapab fasilman pran “traka larzan ek plezir lavi . . . e [nou] fri pa zanmen mir.”Lik 8:14, 15.

14 Alor, annou kontinyen medit lo Parol Bondye. Sa pou motiv nou pour reflekte laglwar Zeova, son bann kalite e osi son personnalite parey i’n ganny  revele dan Labib. (2 Kor. 3:18, NW) Nou kapab kontinyen aprann plis lo nou Papa ki dan lesyel e imit li pour touzour. I napa en pli gran loner! Kwa ankor ki nou kapab demande?Ekle. 3:11.

15, 16. (a) Ki mannyer nou benefisye ler nou medit lo bann keksoz spirityel? (b) Akoz i kapab difisil parfwa pour medite, me akoz nou bezwen persiste?

15 Par kontinyen medit lo bann keksoz spirityel, nou pou gard nou lantouzyasm pour laverite. Nou pou vin en lankourazman pour nou bann frer ek ser e bann dimoun enterese ki nou zwenn dan predikasyon. Ler nou medit o profon lo pli gro kado ki Bondye in donn nou, setadir sakrifis Zezi, sa pou ed nou apresye sa privilez pour annan en relasyon pros avek nou Papa, Zeova. (Rom. 3:24; Zak 4:8) Mark, en Sid Afriken ki ti pas trwa-z-an dan prizon akoz son lafwa, ti dir: “Meditasyon i kapab ganny konpare avek en lavantir eksitan. Pli nou medit lo bann keksoz spirityel, pli nou aprann bann nouvo keksoz lo nou Bondye Zeova. Parfwa, ler mon santi mwan en pti pe dekouraze oubyen enkyet pour lavenir, mon pran Labib e medit lo en verse. Mon santi ki sa i vreman kalme mwan.”

16 I vre ki lavi dan sa lemonn i ranpli avek distraksyon, ki parfwa i vreman difisil pour medit lo bann keksoz spirityel. Patrick, en lot frer Afriken fidel, i admet: “Mon lespri i parey en bwat ki met let ladan, ki ranpli avek en varyete lenformasyon, sa ki bon ek sa ki pa bon, ki bezwen ganny met annord tou le zour. Anmezir mon analiz sa ki dan mon lespri, mon vwar souvan bann ‘panse ki pe fatig mwan’ e mon bezwen priy Zeova lo la avan ki mon kapab medit avek en lespri anpe. Malgre ki sa i kapab pran en pti pe letan avan mon konmans medit lo bann keksoz spirityel, mon santi mwan pli pre avek Zeova. Sa i ouver mon lespri pour konpran laverite pli byen.” (Ps. 94:19) Wi, nou benefisye dan bokou fason ler nou lir e medit lo Labib sak zour.Akt 17:11.

KI MANNYER OU POU FER LETAN?

17. Ki mannyer ou fer letan pour medite?

17 Serten i leve granmaten pour lir, medite e priye. Lezot i fer sa pandan zot ler manze. Petet boner dan aswar oubyen avan ou al dormi i sa pli bon moman pour ou. Serten i plifere lir Labib dan bomaten ek aswar avan al dormi. Alor zot “lir li . . . lizour konman aswar” ouswa regilyerman. (Zoz. 1:8) Sa ki enportan se ki nou servi byen nou letan pour ki sak zour nou medit lo Parol Bondye.Efe. 5:15, 16NW.

18. Ki Labib i dir lo tou bann ki medit lo Parol Bondye sak zour e fer zefor pour aplik sa ki zot aprann?

18 Labib i promet ki Zeova pou beni tou bann ki medit lo son Parol e fer zefor pour aplik sa ki zot aprann. (Lir Psonm 1:1-3. *) Zezi ti dir: “Ere . . . dimoun ki ekoute e obei parol Bondye.” (Lik 11:28) Sa ki pli enportan, se ki ler nou medit lo bann keksoz spirityel sak zour, sa pou ed nou anmenn loner lo nou Gran Kreater ki’n kree nou laservel merveye. Ler nou fer sa, Zeova pou fer nou ere depi konmela menm e donn nou lavi eternel dan son nouvo lemonn kot pou annan lazistis.Zak 1:25; Rev. 1:3.

^ par. 6 Zozye 1:8: “Sa liv Lalwa pa devret elwannyen avek ou labous, ou devret lir li avwabas lizour konman aswar, pour fer sir ki ou fer tou dapre sa ki’n ganny ekrir, si ou fer sa ou pou reisi dan tou sa ki ou fer e ou pou azir avek lasazes.”

^ par. 9 Ezra 7:10: “Ezra ti’n prepar son leker pour egzamin Lalwa Zeova, pour met li an pratik e pour ansenny son bann regilasyon ek zizman an Izrael.”

^ par. 11 Vwar sa lartik Our Fight to Stay Spiritually Strongdan Latour Veyer le 1 Desanm 2006 an Angle.

^ par. 18 Psonm 1:1-3: 1 Byennere sa zonm ki pa’n swiv konsey bann move dimoun, ki pa’n debout dan semen bann peser e ki pa’n asiz avek bann ki kontan sikannen. 2 Me i pran plezir dan lalwa Zeova e i lir Son lalwa avwabas lizour konman aswar. 3 I pou parey en pye dibwa ki’n ganny plante o bor bann pti larivyer, ki raport son fri pandan son sezon e ki son fey pa fletri e tou sa ki i fer pou reisi.”