Skip to content

Al lo konteni

“Reste ferm dan lafwa”

“Reste ferm dan lafwa”

“Reste ferm dan lafwa . . . e fortifye zot.”1 KOR. 16:13.

KANTIK: 60, 64

1. (a) Ki ti arive avek Pyer pandan sa gro divan lo Lanmer Galile? (Vwar portre anler.) (b) Akoz Pyer ti konmans anfonse?

I TAR dan lannwit e i annan gro divan, zapot Pyer ek serten disip pe ganny difikilte pour pagaye lo Lanmer Galile. En sel kou zot vwar Zezi pe marse lo delo. Pyer i kriy Zezi e demann li si i kapab mars lo delo pour vin kot li. Ler Zezi i dir li vini, Pyer i sorti dan bato e i konmans mars lo sa lanmer azite pour al zwenn Zezi. Me en pti moman apre Pyer i konmans anfonse. Akoz? Parski i ti remark divan e konmans per. Pyer i kriy Zezi e deswit i tyonbo li e dir: “Zonm lafwa feb! akoz ou’n doute?”Mat. 14:24-32, nou ki’n met an italik.

2. Ki nou pou egzaminen aprezan?

2 Annou egzamin trwa keksoz konsernan lafwa ki nou kapab aprann avek leksperyans Pyer: (1) lafason ki o konmansman Pyer ti demontre lafwa ki Bondye ti kapab ed li, (2) akoz Pyer ti konmans perdi lafwa e (3) kwa ki ti ed Pyer reganny son lafwa. Ler nou egzamin sa bann pwen sa pou ed nou vwar ki mannyer nou kapab “reste ferm dan lafwa.”1 Kor. 16:13.

 ANNAN LAFWA KI BONDYE POU ED NOU

3. Akoz Pyer ti sorti dan bato e ki keksoz nou’n fer ki parey sa?

3 Ler Pyer ti sorti dan bato pour mars lo delo i ti fer sa avek lafwa. Zezi ti’n kriy li e Pyer ti annan konfyans ki pwisans Bondye ti pou ed li mars lo delo parey Zezi. Pareyman, ler nou ti dedye nou lavi avek Zeova e batize nou ti fer sa akoz nou lafwa dan li. Zezi ti envit nou pour vin son disip e swiv son legzanp. Nou ti bezwen demontre lafwa dan Zezi ek Bondye e annan konfyans ki zot ti pou ed nou dan diferan fason.Zan 14:1; lir 1 Pyer 2:21.

4, 5. Akoz lafwa i presye?

4 Lafwa i vreman presye. Zis parey lafwa Pyer ti permet li mars lo delo, nou lafwa i permet nou fer bann keksoz ki dapre imen i paret enposib. (Mat. 21:21, 22) Par egzanp, bokou parmi nou in telman sanz nou latitid ek labitid ki bann dimoun ki ti konn nou avan preski pa rekonnet nou. Nou ti fer sa bann sanzman avek led Zeova e akoz nou annan lafwa dan li. (Lir Kolosyen 3:5-10.) Ler nou lafwa ti pous nou pour dedye nou lavi avek Zeova, nou ti vin son zanmi, en keksoz ki nou pa ti pou’n zanmen kapab fer avek nou prop pouvwar.Efe. 2:8.

5 Nou lafwa i fer nou vin pli solid. Par egzanp, i ed nou reziste latak nou lennmi Dyab. (Efe. 6:16) An plis, nou lafwa dan Zeova i ed nou pour pa tro enkyet ler nou pas dan bann letan difisil. Zeova i dir ki ler nou lafwa i pous nou pour met lentere Rwayonm premye i pou donn nou sa ki nou bezwen. (Mat. 6:30-34) An plis ki sa, akoz nou lafwa, nou pou ganny en kado ki okenn imen pa kapab gannyen par zot menm, setadir lavi eternel.Zan 3:16.

PERDI KONSANTRASYON I KAPAB FER NOU PERDI LAFWA

6, 7. (a) Avek kwa nou kapab konpar sa divan ek laroul ki ti otour Pyer? (b) Akoz nou bezwen konpran ki nou kapab perdi lafwa?

6 Sa divan ek sa bann laroul ki ti otour Pyer ler i ti pe mars lo delo i kapab ganny konpare avek bann difikilte ek tantasyon ki nou gannyen dan nou lavi. Menm si sa bann difikilte ek tantasyon i sever, nou kapab reste ferm avek sipor Zeova. Rapel ki Pyer pa ti anfonse akoz en gro divan ti soufle en sel kou oubyen akoz en gro laroul. O kontrer, Labib i dir: “Kan i ti remark divan, i ti per.” (Mat. 14:30) Pyer ti’n aret get Zezi e son lafwa ti diminyen. Si nou konmans “remark divan,” konsantre lo son pwisans e doute ki Zeova pou siport nou, nou kapab konmans anfonse.

7 Nou bezwen konpran ki nou kapab perdi lafwa, parski Labib i koz lo lafwa ki pe afebli oubyen perdi lafwa konman en “pese ki anvlop nou si fasilman.” (Ebr. 12:1, nou ki’n met an italik.) Parey leksperyans Pyer i montre, nou lafwa i kapab afeblir vitman si nou konsantre lo bann keksoz ki nou pa devret. Ki mannyer nou kapab konnen si nou lafwa i an danze? Annou vwar detrwa kestyon ki nou kapab servi pour egzamin nou lekor.

8. Ki mannyer bann promes Bondye i kapab nepli reel parey avan?

8 Eski bann promes Bondye i ankor reel pour mwan ozordi parey avan? Par egzanp, Bondye in promet pour detri sa lemonn. Me, eski nou’n telman ganny distrer par diferan divertisman ki sa in afeblir nou lafwa dan bann promes Bondye? Nou kapab konmans doute ki lafen i vreman pros. (Aba. 2:3) Annou pran en lot legzanp. Bondye i promet pour pardonn nou lo baz sakrifis Zezi. Me si nou tro konsantre lo bann fot ki nou’n fer dan  lepase, nou kapab konmans doute si Zeova in vreman “pardonn” tou nou pese. (Akt 3:19) Si nou fer sa, nou kapab perdi nou lazwa dan servis Bondye e vin inaktif.

9. Ki kapab arive si nou konsantre lo bann keksoz personnel?

9 Eski mon ankor pe donn Zeova mon meyer? Zapot Pol ti montre ki ler nou travay dir pour Zeova sa i fer ki nou ‘sir ki nou lesperans pou realize.’ Me ki i kapab arive si nou konmans konsantre lo bann keksoz personnel, tel parey aksepte en travay ki pey byen me ki enterfer avek nou ladorasyon? Nou lafwa i kapab afeblir e nou kapab “vin pares” e fer mwens pour Zeova ki nou sirkonstans i permet.Ebr. 6:10-12.

10. Ki mannyer nou demontre lafwa dan Zeova ler nou pardonn lezot?

10 Eski mon vwar li difisil pour pardonn lezot? Kan en dimoun i ofans oubyen bles nou, nou kapab konsantre lo fason ki nou santi e anvi al dir li de parol oubyen aret koz avek li. De lot kote, si nou pardonn li nou montre ki nou annan lafwa dan Zeova. Dan ki fason? Ler en dimoun i fer pese kont nou, i konmsi i drwa nou en det, zis parey ler nou fer pese kont Bondye, nou drwa li en det. (Lik 11:4, NW) Alor, ler nou pardonn lezot nou bezwen annan konfyans ki nou pou ganny laprouvasyon Zeova e sa i annan plis valer ki fer lezot pey zot det. Bann disip Zezi ti rekonnet ki zot ti bezwen lafwa pour pardonn lezot. Ler i ti dir zot pardonn menm bann ki kontinyen komet pese kont zot, zot ti sipliy li: “Fer nou ganny plis lafwa!”Lik 17:1-5.

11. Kwa ki kapab anpes nou benefisye avek bann konsey sorti dan Labib?

11 Eski mon ankoler ler mon ganny konseye? Dan plas rode ki mannyer sa konsey  i kapab ed nou, nou kapab tant pour konsantre lo serten defo ladan oubyen lo sa dimoun ki’n konsey nou. (Prov. 19:20) Si nou fer sa, nou kapab mank en loportinite pour fer nou fason panse vin annakor avek sa ki pour Bondye.

12. Si en dimoun i toultan konplent kont bann ki Zeova pe servi pour gid son pep, ki sa i montre?

12 Eski mon mirmire kont bann frer ki’n ganny apwente dan kongregasyon? Ler bann Izraelit ti konsantre lo move rapor sa dis espyon ki ti napa lafwa, zot ti konmans mirmire kont Moiz ek Aaron. Apre Zeova ti demann Moiz: “Konbyen letan ankor zot pa pou met lafwa dan mwan?” (Nom. 14:2-4, 11) Vi ki bann Izraelit ti mirmire, sa ti montre ki zot ti napa ase konfyans dan Bondye, ki ti’n apwent Moiz ek Aaron. Pareyman, si nou toultan pe konplent kont bann ki Bondye pe servi pour gid son pep, eski pa sa i montre ki nou lafwa dan Bondye in afeblir?

13. Akoz nou pa devret dekouraze si nou vwar ki nou lafwa in afebli?

13 Me pa bezwen dekouraze si apre ki ou’n egzamin ou lekor ou vwar ki ou lafwa in afebli. Menm zapot Pyer ti per e doute. Anfet, par ler Zezi ti menm reprimann tou son bann zapot akoz zot ti annan “lafwa feb.” (Mat. 16:8) Gard antet ki atraver leksperyans Pyer nou kapab tir en leson enportan avek sa ki i ti fer apre ki son lafwa ti’n diminyen e i ti konmans anfonse dan lanmer.

KONSANTRE LO ZEZI POUR FORTIFYE OU LAFWA

14, 15. (a) Ki Pyer ti fer ler i ti konmans anfonse? (b) Vi ki nou pa kapab vwar Zezi, ki mannyer nou kapab “gard nou regar fikse” lo li?

14 Ler Pyer ti get sa divan e konmans anfonse, i ti’n kapab esey naze ziska kot bato. I ti en bon nazer, i kapab ki sa ti premye keksoz ki i ti mazinen pour fer. (Zan 21:7) Me, dan plas depan lo li menm, i ti rekonsantre lo Zezi e aksepte son led. Si nou santi ki nou lafwa pe afeblir, nou devret imit legzanp Pyer. Me ki mannyer nou kapab fer sa?

15 Zis parey Pyer ti rekonsantre lo Zezi, nou osi nou devret “gard nou regar fikse lo Zezi, sa enn ki linisyater nou lafwa, e ki anmenn li ziska perfeksyon.” (Lir Ebre 12:2, 3. *) I vre ki nou pa kapab literalman vwar Zezi parey Pyer ti vwar li. O kontrer, nou “gard nou regar fikse” lo Zezi ler nou egzamin son lansennyman ek aksyon e imit son legzanp. Annou vwar serten keksoz ki Zezi ti fer e ki mannyer nou kapab imit li. Si nou fer sa, nou pou ganny sa led ki nou bezwen pour fer nou lafwa solid.

Ler nou konsantre lo legzanp Zezi e swiv son legzanp, sa pou ed nou reste ferm dan lafwa (Vwar paragraf 15)

16. Ki mannyer nou kapab etidye Labib dan en fason ki pou fortifye nou lafwa?

16 Ranforsi ou konfyans dan Labib. Zezi ti konvenki ki Labib i Parol Bondye e sa pli bon gid pour nou. (Zan 17:17) Pour swiv legzanp Zezi nou bezwen lir Labib tou le zour, etidye li e medit lo sa ki nou’n aprann. Nou osi bezwen etidye bann topik ki nou pa tro konpran. Par egzanp, ler ou etidye o profon bann laprev sorti dan Labib ki montre ki nou pe vreman viv dan bann dernyen zour, ou kapab pli konvenki ki lafen i pros. Ou osi kapab ranforsi ou konfyans dan bann promes sorti dan Labib lo lavenir par egzamin bann profesi ki’n deza fini ganny  akonplir. Oubyen devlop plis konfyans ki Labib i ankor itil par egzamin bann legzanp lo ki mannyer Labib in amelyor lavi bann dimoun. *1 Tesa. 2:13.

17. Akoz Zezi ti kapab reste fidel malgre bann tes sever e ki mannyer ou kapab imit li?

17 Konsantre lo bann benediksyon ki Zeova in promet. Ler Zezi ti konsantre lo “lazwa ki i merite,” setadir bann benediksyon ki i ti pou gannyen a lavenir, i ti kapab reste fidel menm si i ti bezwen fer fas avek bann tes sever. (Ebr. 12:2) I pa ti zanmen les li ganny distrer avek sa ki lemonn ti annan pour ofer. (Mat. 4:8-10) Ou kapab imit Zezi par medit lo bann zoli promes ki Zeova in fer pour ou. Mazin ou dan nouvo lemonn, ekri oubyen desin sa ki ou ti a kontan fer ler Bondye i detri sa move lemonn. Fer en lalis bann dimoun ki ou ti a kontan zwenn ler zot resisite e kwa ki ou ti a kontan koz lo la avek zot. Pa vwar sa bann promes konman senpleman bann promes ki’n ganny fer avek limanite me pour ou personnelman.

18. Ki mannyer lapriyer i kapab ed ou ranforsi ou lafwa?

18 Priye pour ganny plis lafwa. Zezi ti dir son bann disip demann Zeova son lespri sen. (Lik 11:9, 13) Anmezir ki ou fer sa, priye pour ganny plis lafwa, ki en laspe fri lespri. Dan ou lapriyer demann Bondye led pour fer fas avek okenn tre ki ou’n trouve ki montre ki ou lafwa in afebli, tel parey si ou pa tro pare pour pardonnen.

19. Ki nou devret rode dan en zanmi?

19 Asosye avek bann dimoun ki annan lafwa. Zezi ti swazir byen son bann zanmi, sirtou bann ki i ti pas plis letan avek. Son bann pli bon zanmi, setadir bann zapot, ti demontre zot lafwa ek fidelite lefet ki zot ti obei son bann komannman. (Lir Zan 15:14, 15.) Alor ler ou pe rod en zanmi, swazir en dimoun ki demontre son lafwa par son lobeisans anver Zezi. Bann vre zanmi i kapab onnet avek kanmarad, menm ler zot bezwen donn konsey ouswa aksepte konsey.Prov. 27:9.

20. Ki byenfe nou gannyen ler nou ed lezot batir zot lafwa?

20 Ed lezot batir zot lafwa. Zezi ti batir lafwa son bann disip par sa ki i ti dir e fer. (Mark 11:20-24) Nou bezwen swiv son legzanp parski ler nou ed lezot batir zot lafwa sa i osi fortifye sa ki pour nou. (Prov. 11:25) Ler ou prese e ansennyen, montre ki Bondye i egziste, ki i enterese avek nou e ki Labib i son Parol enspire. Ed ou bann frer ek ser osi pour ranforsi zot lafwa. Si ou remarke ki en frer oubyen en ser pe konmans konplent kont bann frer apwente, pa bezwen vitman evit li. O kontrer, avek bon zizman ed li ptitapti pour ki i reganny son lafwa. (Zid 22, 23) Si ou ankor pe lekol e teori lo levolisyon pe ganny diskite, defann ou lafwa dan kreasyon avek lardyes, ou pa zanmen konnen ki lefe ou parol i kapab annan lo lezot.

21. Ki promes Zeova in fer avek sakenn de nou konsernan nou lafwa?

21 Zeova ek Zezi ti ed Pyer sirmont son lafreyer ek dout e i ti vin en bon legzanp lafwa pour bann Kretyen dan premye syek. Dan menm fason, Zeova in promet pour ed sakenn de nou pour reste ferm dan lafwa. (Lir 1 Pyer 5:9, 10.) I demann zefor pour batir en lafwa solid me Zeova pou rekonpans nou plennman ler nou fer sa zefor.

^ par. 15 Ebre 12:2, 3: 2 Annou gard nou regar fikse lo Zezi, sa enn ki linisyater nou lafwa, e ki anmenn li ziska perfeksyon. [“Akoz,” NW] lazwa ki i merite, i’n sibir lanmor lo [“en poto martir,” NW] san pran kont laont e la i’n asiz dan kote drwat tronn Bondye. 3 Mazin en pe, ki mannyer i’n siport sitan lopozisyon delapar bann peser. E pa dekouraze, ni dezespere.”

^ par. 16 Par egzanp, vwar sa seri lartik “Labib i sanz lavi” dan Latour Veyer edisyon piblik.