Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  September 2015

Eski ou konsyans i en bon gid?

Eski ou konsyans i en bon gid?

“Sa lord i annan pour bi prodwi lanmour ki sorti dan en leker pir, [ek] en bonn konsyans.”1 TIM. 1:5.

KANTIK: 57, 48

1, 2. Lekel ki’n donn nou en konsyans e akoz nou devret rekonesan ki nou annan sa abilite?

ZEOVA in kree imen avek sa liberte pour swazir. Bondye ti donn sa premye msye ek madanm, ensi ki zot fitir desandans en bon gid. Sa i en konsyans, setadir sa abilite ki Zeova in donn nou pour ed nou konnen kwa ki byen e kwa ki mal. Ler nou servi byen nou konsyans, sa i kapab ed nou fer sa ki byen e evite fer sa ki mal. Nou konsyans i prouve ki Bondye i kontan nou e ki i anvi nou reisi.

2 Menm si bokou dimoun pa pe swiv standar Labib lo lafason ki nou devret konport nou, i annan serten ki souvan fer sa ki byen e deteste sa ki mal. (Lir Romen 2:14, 15.) Serten dimoun pa fer bann keksoz ki vreman move akoz zot konsyans pa permet zot. Zis mazinen ki mannyer lemonn ti pou ete si ti napa personn ki ti annan en konsyans! I tre probab ki nou ti pou tann plis lo bann move keksoz ki nou deza pe tande. Granmersi Bondye in donn nou en konsyans!

3. Akoz nou konsyans i kapab ede gard linite dan kongregasyon?

 3 Kontrerman avek lezot dimoun, bann serviter Zeova i anvi antrenn zot konsyans. Zot anvi zot konsyans i tonm dakor avek Parol Bondye lo sa ki byen ek mal. En konsyans ki’n ganny byen antrennen i ede gard linite dan kongregasyon. Par kont, pour antrenn e servi nou konsyans, nou pa devret zis aprann sa ki Labib i dir. Nou osi bezwen kontan bann standar Bondye e annan lafwa ki zot pour nou prop dibyen. Pol ti ekrir: “Sa lord i annan pour bi prodwi lanmour ki sorti dan en leker pir, en bonn konsyans ek en lafwa senser.” (1 Tim. 1:5) Anmezir ki nou antrenn e servi nou konsyans, nou lanmour pour Zeova e nou lafwa dan li pou vin pli for. Anfet, lafason ki nou servi nou konsyans i montre ki kalite relasyon nou annan avek Zeova, ki kantite nou anvi fer li plezir e sa ki nou vreman ete.

4. Ki mannyer nou kapab antrenn nou konsyans?

4 Me ki mannyer nou kapab antrenn nou konsyans? Nou bezwen etidye Labib regilyerman, medit lo sa ki nou lir e demann Zeova led pour met an pratik sa ki nou’n aprann. Byensir, i pa ase pour zis konn Labib par ker. Nou letid Labib i devret ptitapti fer nou konn plis lo Zeova, son personnalite, son bann kalite e sa ki i kontan oubyen pa kontan. Anmezir ki nou aprann plis lo Zeova, avek letan nou konsyans pour rekonnet vitman sa ki Zeova i vwar byen ouswa mal. Sa i devret tous nou leker e pous nou pour anvi vin pli parey Zeova.

5. Ki nou pou diskite dan sa lartik?

5 Par kont, nou kapab demande: Ki mannyer en konsyans ki’n byen ganny antrennen i kapab ed nou ler nou bezwen pran bann desizyon? Ki mannyer nou kapab respekte konsyans nou bann frer ek ser? Ki mannyer nou konsyans i kapab pous nou pour fer bann bon travay? Avek sa bann kestyon antet, annou vwar trwa domenn kot nou bezwen en konsyans ki’n ganny byen antrennen: (1) medikal, (2) detant e (3) predikasyon.

VIN REZONNAB

6. Dan ki domenn bokou kestyon i ganny demande?

6 Labib i ankouraz nou pour evite fer bann keksoz danzere e pour annan en bon balans, par egzanp lo sa ki nou manze e bwar. (Prov. 23:20; 2 Kor. 7:1) Ler nou obei konsey Labib, sa i kapab ed nou protez nou lasante dan serten fason. Me kantmenm sa, nou tonm malad e vin vye. Dan serten pei i annan tou le de, latizann dokter ek bann latizann ki’n ganny fer zis avek plant. Bann biro brans i regilyerman ganny bann let sorti kot bann frer ek ser ki pe demann lenformasyon lo serten tretman. Bokou i demande, “Eski en serviter Zeova i kapab aksepte sa kalite tretman?”

7. Ki mannyer nou kapab fer bann desizyon konsernan bann zafer medikal?

7 Ni biro brans, ni okenn ansyen napa drwa dir ki kalite tretman en Temwen i devret aksepte, menm si i ganny demande ki i pou fer. (Gal. 6:5) Par kont, zot kapab partaz sa ki Labib i dir avek sa Kretyen pour ed li fer en desizyon ki saz. Par egzanp, en Kretyen i bezwen rapel ki Labib i dir “pa manz disan.” (Akt 15:29) Sa i fer li kler ki nou pa devret pran bann tretman medikal ki enplik disan oubyen son kat konponan prensipal. Sa i menm kapab enfliyans  konsyans en Kretyen kan i pe deside si i pou aksepte bann pti fraksyon ki sorti dan sa kat konponan prensipal. * Me ki lezot konsey sorti dan Labib ki kapab gid nou kan nou pe deside ki tretman medikal nou pou aksepte?

8. Ki mannyer Filipyen 4:5 i kapab ed nou dan bann zafer medikal?

8 Proverb 14:15 i dir: “En dimoun bet i krwar dan tou parol, me sa enn pridan i get byen kot i met son lipye.” I annan serten maladi ki napa gerizon. Alor, i byen pour fer atansyon bann tretman ki dimoun i dir i geri en maladi me ki napa okenn laprev ki sa i vre. Pol ti ganny enspire pour ekri: “Montre zot bon [oubyen “rezonnab,” NW] anver tou dimoun.” (Fili. 4:5) Ler nou rezonnab nou pou osi evite pas tro bokou letan dan bann zafer medikal ki kapab fer nou met bann keksoz spirityel de kote. Si nou les bann zafer medikal vin sa keksoz prensipal dan nou lavi, nou riske mazin zis nou prop lekor. (Fili. 2:4) Nou konnen ki nou pa pou ganny en lasante parfe dan sa lemonn. Alor, fer sir ki servi Zeova i sa keksoz pli enportan dan ou lavi.Lir Filipyen 1:10. *

Eski ou enpoz ou pwennvi lo lezot? (Vwar paragraf 9)

9. Ki mannyer Romen 14:13, 19 i ed nou fer bann desizyon dan bann zafer medikal? Ki mannyer linite kongregasyon i kapab ganny met an danze?

9 En Kretyen ki rezonnab pa enpoz son pwennvi lo lezot. Dan en pei Lerop, en koup marye ti pe ankouraz lezot pour pran serten pilil e swiv en ladyet. Serten ti ganny persyade pour servi sa bann pilil, me i annan ki pa ti oule. Avek letan, zot pa ti vwar rezilta ki zot ti pe ekspekte e bokou ti ankoler. Sa koup ti annan drwa swazir pour zot menm si zot ti pou swiv en serten ladyet e pran sa bann pilil, me eski i ti rezonnab pour met linite kongregasyon an danze zis akoz bann zafer medikal? Dan lepase bann Kretyen Ronm ti annan diferan lopinyon konsernan serten selebrasyon e kwa ki zot kapab manze. Ki konsey Pol ti donn zot? An rapor avek bann selebrasyon, i ti dir: “En dimoun i konsider en zour pli enportan ki en lot; tandis ki en lot i konsider tou zour parey. Fodre ki sak dimoun i annan lasirans dan son prop lespri.” I ti enportan pour pa met en lobstak devan lezot.Lir Romen 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Akoz nou devret respekte desizyon lezot? (Vwar portre lo paz 8.)

10 Si nou pa konpran desizyon ki serten i pran lo bann keksoz personnel, nou pa devret taye pour ziz li oubyen santi ki nou bezwen met presyon lo li  pour li sanz son nide. I kapab ki son konsyans i ankor “feb” e i bezwen antrenn son konsyans plis oubyen ki i tro sansib lo serten size. (1 Kor. 8:11, 12) De lot kote, i kapab ki nou bezwen egzamin nou prop konsyans ki petet i bezwen ganny antrennen plis dapre bann prensip Labib. Sakenn ant nou i devret pare pour fer son prop desizyon konsernan bann zafer medikal e aksepte bann responsabilite ki vin avek.

KONTAN BANN DETANT KI ANKOURAZAN

11, 12. Kan nou pe swazir en detant, ki konsey Labib nou devret gard antet?

11 Zeova in kree imen dan en fason ki permet zot kontan e profit byen bann moman detant. Salomon ti ekri ki i annan “en letan pour riye” e “en letan pour danse.” (Ekle. 3:4) Me pa tou pastan ki anmenn byenfe, ki fer nou rilaks oubyen ed nou refer. I pa byen osi pour pas tro bokou letan dan detant oubyen fer li tro souvan. Ki mannyer nou konsyans i kapab ed nou kontan e profit byen bann detant?

12 Labib i averti nou kont bann “aktivite natir imen.” Sa bann aktivite i enkli “aksyon imoral, lenpirte, vis, ladorasyon zidol, siperstisyon, laenn, diskord, zalouzi, lakoler, egois, divizyon an diferan parti opoze, groker, soulezon, parti bwar, ek lezot bann tel aksyon ankor.” Pol ti ekri ki “bann ki pratik sa bann keksoz koumsa pa pou erit Rwayonm Bondye.” (Gal. 5:19-21) Anliny avek sa nou kapab demann nou lekor: ‘Eski mon konsyans i pous mwan pour evit bann sport ki agresif, konpetitif, nasyonalis oubyen vyolan? Eski mon konsyans i averti mwan ler mon ganny tante pour get en film ki annan bann senn pornografi oubyen ki promot limoralite seksyel, soular oubyen bann pratik demonyak?’

13. Ki mannyer sa konsey dan 1 Timote 4:8 ek Proverb 13:20 i kapab ed nou dan nou bann detant?

13 Labib i osi donn nou bann prensip ki kapab ed nou antrenn nou konsyans konsernan detant. Par egzanp, Labib i dir ki “legzersis fizik i bon, me i napa en gran valer.” (1 Tim. 4:8) Bokou i dakor ki ler nou fer legzersis souvan, sa i ede pour rafresi nou lekor ek lespri e gard nou an bonn sante. Si nou anvi fer legzersis avek en group dimoun, eski nou devret fer li avek nenport ki? Proverb 13:20 i dir: “Sa ki mars avek dimoun saz pou vin saz, me sa ki frekant en lenbesil pou mal pase.” Eski pa sa i montre ki nou devret les nou konsyans ki ganny antrennen dapre Labib gid nou ler nou pe swazir avek ki nou pou detann?

14. Ki mannyer en zenn ti azir an armoni avek Romen 14:2-4?

14 Christian ek Daniela i annan de fiy adolesan. Christian i dir: “Pandan nou Ladorasyon Fanmir nou ti koz lo detant. Nou ti dakor ki serten lanmizman i bon e serten pa bon. Lekel ki bon pour frekante? Enn nou fiy ti konplent ki pandan ler goute lekol serten zenn Temwen ti pe konport zot dan en fason ki i pa ti vwar apropriye. I ti osi santi li anba presyon pour fer parey. Nou ti ed li konpran ki sakenn i annan en konsyans e nou devret les nou konsyans gid nou ler nou pe swazir sa ki nou fer e avek lekel nou fer li.”Lir Romen 14:2-4.

Ou konsyans ki’n ganny byen antrennen dapre Labib i kapab ed ou evit danze (Vwar paragraf 14)

15. Ki mannyer Matye 6:33 i kapab ed ou ler ou pe plàn pour detann?

15 Ki kantite letan ou pase dan detant? Eski ou met bann aktivite teokratik tel parey renyon, predikasyon ek  letid personnel avan detant? Oubyen eski ou vwar ou pe lager pour rod en pti letan pour fer bann aktivite teokratik akoz ou telman pe diverti kontan? Kwa ki pli enportan pour ou? Zezi ti dir: “Rod plito Rwayonm Bondye ek son lazistis, e limenm i a donn zot anplis tou lezot keksoz osi.” (Mat. 6:33) Eski ou konsyans i pous ou pour servi ou letan dan en fason ki annakor avek konsey Zezi?

NOU GANNY MOTIVE POUR PRESE

16. Ki mannyer nou konsyans i ankouraz nou pour prese?

16 En bon konsyans pa zis averti nou kont sa ki mal. I pous nou pour fer bann bon travay. Predikasyon port an port e letan nou pran linisyativ pour fer temwannyaz enformel i enn parmi sa bann bon travay. Konsyans Pol ti pous li pour fer sa. I ti ekrir: “Mon trouv mwan dan lobligasyon. Maler pour mwan si mon pa anons Levanzil!” (1 Kor. 9:16) Anmezir ki nou imit Pol, nou konsyans pou fer nou konnen ki nou pe fer sa ki byen. Ler nou anons sa bon nouvel, nou atir konsyans bann ki nou pres avek pour fer sa ki byen. Pol ti dir: “An pibliyan Laverite, nou fer fason ganny konfyans tou dimoun devan Bondye.”2 Kor. 4:2.

17. Ki mannyer en zenn ser ti azir an armoni avek son konsyans?

17 Ler Jacqueline ti annan 16 an i ti etidye biolozi lekol. Sa teori lo levolisyon ti ganny eksplike an detay. Jacqueline i dir: “Mon konsyans pa ti permet mwan partisipe dan laklas parey mon ti abitye fer. Mon pa ti kapab siport sa teori lo levolisyon. Mon ti apros sa ansenyan e eksplik li mon pwennvi lo sa size. Mon ti sirprann ki i ti konpran mwan e i ti donn mwan sans pour koz avek laklas lo kreasyon.” Jacqueline ti byen kontan ki i ti’n ekout e azir an armoni avek son konsyans ki ti’n ganny antrennen dapre Labib. Pareyman, eski ou konsyans i pous ou pour fer sa ki byen?

18. Akoz nou devret anvi en bon konsyans?

18 Pa sa lobzektif pour viv an armoni avek standar Zeova ek son fason fer i en bon keksoz! Nou konsyans i kapab ed nou fer sa. Ler nou regilyerman etidye Labib o profon, medit lo sa ki nou’n aprann e fer zefor pour met li an pratik, nou pe antrenn nou konsyans. Alor sa zoli kado pou vin en bon gid dan nou lavi konman Kretyen!

^ par. 7 Vwar “Kestyon lekter” dan Latour Veyer le 15 Zen 2004 paz 29-31 an Angle.

^ par. 8 Filipyen 1:10 (NW): “Pour ki zot kapab verifye sa ki pli enportan, pour ki zot vin san defo e zot pa fer lezot tonbe ziska zour Kris.”