Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  August 2015

Vey ou frekantasyon dan sa bann dernyen zour

Vey ou frekantasyon dan sa bann dernyen zour

“Move frekantasyon i gat bann bon labitid.”1 KOR. 15:33NW.

KANTIK: 73, 119

1. Ki letan nou pe viv ladan?

NOU pe viv dan bann letan vreman difisil. Labib i apel sa letan ki ti konmans an 1914 konman “bann dernyen zour.” Nou kapab remark sa bann “letan difisil” par bann kondisyon pli pir ki limanite pa’n zanmen eksperyanse oparavan. (2 Tim. 3:1-5) Deplis, kondisyon lemonn pou kontinyen deteryore parski i annan en profesi Labib ki’n predir ki “bann move dimoun ek bann anbeter, zot pou fer touzour plis progre dan sa ki mal.”2 Tim. 3:13.

2. Ki kalite divertisman laplipar dimoun i kontan? (Vwar portre anler.)

2 Pran par egzanp divertisman, bokou dimoun ozordi i get oubyen fer bann keksoz ki Labib i dekrir konman vyolan, imoral, demonyak e lezot move keksoz ankor. Enternet, progranm televizyon, film, liv ek magazin, i souvan fer nou krwar ki napa nanryen mal avek vyolans ek limoralite seksyel. Deplis, bann pratik ki ti sokan avan i nepli sokan konmela e dan serten pei, i menm ganny aksepte par lalwa. Me sa pa vedir ki Zeova i aksepte sa bann pratik.Lir Romen 1:28-32.

3. Ki bokou dimoun i krwar konsernan bann ki viv annakor avek standar Bondye?

 3 Dan premye syek bann disip Zezi ti evit bann divertisman ki pa apropriye. Vi ki zot ti evit sa bann divertisman e viv dapre bann standar Bondye, zot ti ganny boufonnen e persekite. Zapot Pyer ti ekrir: “Bann payen i trouv sa drol, e kritik zot [bann Kretyen] akoz zot nepli partisip dan sa bann move fason viv.” (1 Pyer 4:4) Ozordi osi, bokou dimoun i krwar ki bann ki viv annakor avek bann standar Bondye i drol. Anfet, Labib i averti nou ki “tou sa ki oule viv en lavi fidel dan Kris Zezi pou ganny persekite.”2 Tim. 3:12.

“MOVE FREKANTASYON I GAT BANN BON LABITID”

4. Ki konsey Labib i donn bann ki anvi fer lavolonte Bondye?

4 Labib i donn sa konsey bann ki anvi fer lavolonte Bondye, pa kontan sa lemonn ek son bann pratik. (Lir 1 Zan 2:15, 16.) Satan, “bondye . . . sa syek” ki pe kontrol sa lemonn. I servi bann larelizyon, gouvernman, lorganizasyon ki fer komers e medya pour tronp bann dimoun. (2 Kor. 4:4; 1 Zan 5:19) I pour sa rezon ki konman Kretyen nou bezwen vey nou frekantasyon. Parol enspire Bondye i dir sa laverite vreman enportan: “Pa les zot ganny anbete. Move frekantasyon i gat bann bon labitid.”1 Kor. 15:33.

5, 6. Lekel ki nou devret evite frekante e akoz?

5 Pour evite gat nou bann bon labitid, nou pa devret vin zanmi avek bann ki fer sa ki mal. Sa pa vedir pa frekant zis bann dimoun ki pa Temwen ki fer sa ki mal, me osi bann ki dir zot bann adorater Zeova me volonterman dezobei son bann lalwa. Si sa bann ki pretann zot Kretyen i fer en pese grav e pa repantir, nou aret frekant zot.Rom. 16:17, 18.

6 Si nou ti zanmi avek bann ki pa obei lalwa Bondye, petet nou ti pou annan sa tandans fer parey zot pour zot aksepte nou. Par egzanp, si nou ti frekant bann dimoun imoral, nou ti kapab ganny tante pour fer bann keksoz imoral. Sa in arive avek serten Kretyen batize e serten in ganny ekskli akoz zot pa’n repantir. (1 Kor. 5:11-13) Si zot pa repantir, zot kapab vin parey bann ki Pyer ti dekrir.Lir 2 Pyer 2:20-22.

7. Lekel ki nou devret swazir konman bann bon zanmi?

7 Menm si nou byen avek tou dimoun, menm bann ki pa swiv lalwa Bondye, nou pa devret vin zot bon dalon. Alor, i ti pou mal pour en Temwen Zeova selibater pwente avek en dimoun ki pa ankor batize, ki pa pe servi Zeova e ki pa ni respekte Son bann standar. I pli enportan pour en Kretyen ganny laprouvasyon Zeova dan plas ganny aksepte par bann ki pa obei lalwa Zeova. Nou bann bon zanmi i devret bann ki fer lavolonte Bondye. Zezi ti dir: “Tou dimoun ki fer lavolonte Bondye, limenm li mon frer, mon ser, mon manman.”Mark 3:35.

8. Ki lefe move frekantasyon ti annan lo nasyon Izrael?

8 Move frekantasyon i anmenn maler. Pran par egzanp sa ki ti arive avek bann Izraelit. Kan Zeova ti delivre zot dan lesklavaz Lezip e ti pe gid zot ver Later Promiz, i ti averti zot konsernan bann dimoun ki ti deza pe viv laba. I ti dir: “Ou pa devret prostern devan zot bann bondye, ni ganny persyade pour servi zot e ou pa devret imit zot  bann pratik. O kontrer, ou devret detri zot e kraz zot bann poto sakre. Zot devret servi Zeova zot Bondye.” (Egz. 23:24, 25) Me a lafen dizour, laplipar bann Izraelit pa ti obei lenstriksyon Bondye. (Ps. 106:35-39) Parski zot ti vin enfidel avek Bondye, pli tar Zezi ti dir zot: “Lala! ou lakaz aprezan in ganny abandonnen.” (Mat. 23:38) Zeova ti rezet nasyon Izrael e donn kongregasyon Kretyen ki ti’n fek ganny formen son benediksyon.Akt 2:1-4.

VEY BYEN SA KI OU LIR E GETE

9. Akoz medya i kapab danzere?

9 Laplipar sa ki ganny prodwir par medya i kapab danzere pour nou spirityalite. Sa bann keksoz pa’n ganny fer pour batir nou lafwa dan Zeova ek son bann promes. O kontrer, i reflekte move lemonn Satan ek son lobzektif. Alor, nou bezwen fer byen atansyon ki nou pa swazir bann keksoz ki kapab eksit “bann move dezir.”Tit 2:12.

10. Ki pou arive avek bann move keksoz ki nou lir e gete dan sa lemonn?

10 Byento, bann move keksoz ki nou lir e gete pou nepli egziste. Tou sa bann keksoz ki reprezant lemonn Satan pou ganny tire kan sa lemonn i ganny detrir. Labib i dir: “Lemonn pou disparet ek tou son bann dezir; me sa ki fer lavolonte Bondye i reste eternelman.” (1 Zan 2:17) Pareyman, sa psalmis ti sante: “Bann mesan pou ganny detrir, me sa bann ki met zot konfyans dan Zeova pou reste lo later. Me bann dimoun ki annan limilite pou posed later e zot pou trouv bokou plezir dan labondans lape.” Pour konbyen letan? “Bann dimoun drwat pou ganny later e zot pou reste lo la pour touzour.”Ps. 37:9, 11, 29.

11. Ki mannyer Bondye i donn son pep bann bon nouritir spirityel?

11 Kontrerman avek sa lemonn, lorganizasyon Zeova i prodwir bann keksoz ki ankouraz bann kondwit ki anmenn ver lavi eternel. Dan son lapriyer avek Zeova, Zezi ti dir: “Pour ganny lavi eternel zot bezwen aprann konn ou konman sel vre Bondye ek sa enn ki ou’n anvoye, Zezi Kri.” (Zan 17:3, NW) Atraver son lorganizasyon, nou Bondye dan lesyel pe donn nou bann nouritir spirityel annabondans ki batir nou. Pa sa bann magazin, brosir, liv, video e nou sit Enternet ki promot vre ladorasyon i en benediksyon! Lorganizasyon Bondye i osi fer bann renyon regilyerman dan plis ki 110,000 kongregasyon partou dan lemonn. Dan sa bann renyon ek lasanble, nou egzamin bann piblikasyon baze lo Labib ki ranforsi nou lafwa dan Bondye ek son bann promes.Ebr. 10:24, 25.

MARYE “SELON SENYER”

12. Eksplik sa konsey Labib ki dir marye “selon Senyer.”

12 I pli enportan ankor pour bann selibater ki anvi marye veye lekel ki zot frekante. Labib i donn sa konsey kler: “Pa bezwen asosye zot avek bann non-krwaryan. Ki i annan an komen ant lazistis ek mesanste? Ki linyon i kapab annan ant lalimyer avek fernwanr?” (2 Kor. 6:14) Labib i donn sa konsey bann serviter Bondye ki pe rod en dimoun pour marye avek, pour marye “selon Senyer,” setadir marye avek en serviter Zeova ki’n dedye son lavi, ki’n batize e ki pe viv dapre bann standar Labib. (1 Kor. 7:39) Ler en Kretyen i marye avek en Temwen, i ganny en konpanny  ki’n dedye son lavi avek Zeova e sa pou ed zot reste fidel avek li.

13. Ki lord Zeova ti donn bann Izraelit konsernan maryaz?

13 Zeova i konnen kwa ki pli bon pour son bann serviter e son standar konsernan maryaz pa’n sanze. Remark sa lord kler ki i ti donn bann Izraelit atraver Moiz. Kan Zeova ti averti bann Izraelit konsernan bann zabitan dan zalantour ki pa ti servi li, i ti dir: “Ou pa devret form en lalyans maryaz avek zot. Pa donn ou bann fiy avek zot garson oubyen pa pran zot bann fiy pour ou bann garson. Akoz i pou fer ou garson aret swiv mwan e sirman zot pou servi lezot bondye e Zeova pou vreman ankoler avek ou e san okenn dout i pa pou tarde pour detrir ou.”Det. 7:3, 4.

14, 15. Lefet ki Salomon ti inyor lord Zeova, ki lefe sa ti annan lo li?

14 Pa bokou letan apre ki Salomon, garson David, ti vin lerwa, sa zenn onm ti priy Bondye pour ganny lasazes e Bondye ti donn li annabondans. Alor, Lerwa Salomon ti koni konman en dirizan saz ki son pei ti prospere. Anfet, ler larenn Seba ti vizit Salomon i ti dir: “Mon pa ti krwar sa bann rapor ziska ki mon ti’n vini e vwar avek mon prop lizye. Gete! Zot pa’n dir lanmwatye. Ou annan plis lasazes ek prosperite ki mon’n tande.” (1 Rwa. 10:7) Me legzanp Salomon i montre nou sa ki i arive ler en dimoun i inyor lord Bondye e marye avek en dimoun ki pa servi Zeova.Ekle. 4:13.

15 Malgre tou sa ki Bondye ti’n fer pour Salomon, i ti inyor son lord pour pa marye avek bann madanm ki sorti dan bann nasyon dan zalantour, ki pa ti ador Zeova. Salomon “ti kontan en kantite madanm etranze” e avek letan i ti ganny 700 madanm e 300 konkibin. Me ki ti arive? Dan son vye zour, bann madanm payen Salomon “ti fer son leker swiv lezot bondye, . . .  e Salomon ti fer sa ki mal devan lizye Zeova.” (1 Rwa. 11:1-6) Move frekantasyon ti fer Salomon perdi son lasazes e fer li kit vre ladorasyon. Pa sa i en lavertisman pour bann Kretyen ki kapab pe mazin marye avek en dimoun ki pa kontan Zeova!

16. Ki konsey Labib i donn en serviter Bondye ki’n marye avek en dimoun ki pa Temwen?

16 Me si en dimoun i vin en adorater Bondye apre ki’n fini marye avek en dimoun ki pa Temwen? Labib i dir: “Zot bann madanm, soumet sakenn avek son msye, pour ki, par zot kondwit, si serten parmi zot msye pa obei parol Bondye, zot a kapab kanmenm aksepte lafwa san laparol.” (1 Pyer 3:1) Sa verse i aplik avek bann madanm Kretyen, me osi avek bann msye ki’n vin en adorater Zeova apre ki zot in fini marye avek en dimoun ki pa Temwen. Konsey Labib i kler: Vin en bon konzwen e viv dapre standar Zeova lo maryaz. Bokou konzwen ki pa Temwen in aksepte laverite akoz zot in vwar sanzman ki zot msye oubyen madanm in fer apre ki zot in met an pratik bann standar Bondye.

FREKANT BANN KI KONTAN ZEOVA

17, 18. Akoz Noe ek bann Kretyen dan premye syek ti sirviv lafen sa lemonn ki zot ti pe viv ladan?

17 Move frekantasyon i gat bann bon labitid, me bon frekantasyon i anmenn bon rezilta. Pran par egzanp Noe, i ti viv dan en move lemonn me i pa ti enterese pour vin zanmi avek sa bann  dimoun. Sa letan, “Zeova ti vwar sa kantite lemal ki zonm ti pe fer lo later e tou sa ki zot ti panse dan zot leker ti toultan move.” (Zen. 6:5) Alor Bondye ti deside pour detri sa move lemonn ek bann move dimoun par en deliz. Par kont, “Noe ti en zonm drwat. I ti montre ki i san defo parmi son bann kontanporen. Noe ti mars avek sa vre Bondye.”Zen. 6:7-9.

18 Nou kapab asire ki Noe pa ti rod fer zanmi avek bann dimoun ki pa ti kontan Zeova. Li ek set manm son fanmir ti konsantre dan sa travay ki Bondye ti donn zot, sa ti enkli konstri en lars. Antretan, Noe ti osi “en predikater lazistis.” (2 Pyer 2:5) Sa travay predikasyon, konstriksyon lars ek lasosyasyon avek son fanmir ti gard Noe okipe dan bann bon keksoz ki ti fer plezir Bondye. Sa ti fer ki Noe ek son fanmir ti sirviv sa Deliz. Nou tou ozordi nou zot desandans, alor nou devret rekonesan ki Noe, son madanm, son bann garson ek zot madanm ti obei Zeova. Pareyman, bann Kretyen fidel e obeisan dan premye syek ti reste separe avek bann dimoun ki pa ti kontan Zeova e zot ti sirviv destriksyon Zerizalenm ek sistenm Zwif lannen 70 N.L.Lik 21:20-22.

Bon frekantasyon avek nou bann frer ek ser i donn nou en avangou lavi dan nouvo lemonn (Vwar paragraf 19))

19. Ki nou bezwen fer pour ganny laprouvasyon Bondye?

19 Konman bann serviter Zeova, nou bezwen imit legzanp Noe, son fanmir ek bann Kretyen obeisan dan premye syek. Nou bezwen reste separe avek sa move lemonn e rod bann zanmi parmi sa plizyer milyon frer ek ser fidel ki batir nou. Ler nou reste atase avek bann ki les zot ganny gide par lasazes Bondye, sa pou ed nou “reste ferm dan lafwa” pandan sa bann letan difisil. (1 Kor. 16:13; Prov. 13:20) Zis mazin sa zoli lespwar ki nou annan! Si nou vey nou frekantasyon dan sa bann dernyen zour, nou pou kapab sirviv ler sa move lemonn i ganny detri e antre dan nouvo lemonn Zeova kot pou annan lazistis, ki pros pour vini!