Skip to content

Al lo konteni

Zot ti volonterman servi—Larisi

Zot ti volonterman servi—Larisi

AN 1991, apre bokou lannen ki bann Temwen Zeova Larisi ti’n anba lenterdiksyon zot ti kontan pour konnen ki aprezan zot ti’n ganny rekonnet ofisyelman. Sa letan, personn pa ti mazinen ki en zour ti pou annan 170,000 Temwen Larisi ozordi, setadir 10 fwa plis ki avan. Parmi sa bann proklanmater ki pe travay dir i annan bann Temwen ki sorti dan lezot pei ki’n vin ede Larisi dan sa rekolt spirityel. (Mat. 9:37, 38) Annou konn detrwa parmi zot.

BANN FRER KI VOLONTERMAN EDE POUR FORTIFYE KONGREGASYON

Lannen ki sa lenterdiksyon ti ganny tire Larisi, Matthew ki sorti Grannbretanny ti annan 28 an. Pandan en lasanble sa menm lannen i ti annan en diskour ki ti ganny donnen ki ti pe koz lo bann kongregasyon dan Les Lerop ki ti bezwen led. Sa orater ti donn legzanp en kongregasyon St. Petersburg, Larisi ki ti annan zis en asistan ministeryel e ti napa okenn ansyen. Me kantmenm sa bann proklanmater ti pe fer plizyer santenn letid Labib. Matthew i dir: “Apre sa diskour mon pa ti kapab aret mazin Larisi, alor mon ti priy Zeova spesifikman lo sa lanvi ki mon ti annan pour al reste laba.” I ti anmas son larzan, vann preski tou son keksoz e al reste Larisi an 1992. Ki mannyer i ti pase laba?

Matthew

Matthew i dir: “Sa langaz ti difisil, mon pa ti kapab fer bann bon konversasyon spirityel.” En lot keksoz ki ti difisil ti pour trouv en landrwa reste. I dir: “Mon nepli rapel ki kantite fwa mon ti ganny demande pour kit mon apartman avek zis en pti pe letan pour anpakte mon bann zafer e rod en lot landrwa reste.” Malgre tou sa bann lobstak ki i ti gannyen o konmansman Matthew i dir: “I sa pli bon desizyon ki mon’n fer pour vin reste Larisi.” I eksplike: “Kan mon servi isi mon’n aprann pour depan lo Zeova plis e vwar ki mannyer i gid mwan dan bokou fason.” Pli tar, Matthew ti ganny apwente konman ansyen e pionye spesyal e aprezan i pe servi dan biro brans o bor St. Petersburg.

 Hiroo ki ti ganny son diplonm Lekol Formasyon Ministeryel a laz 25 an 1999 Zapon, ti ganny ankouraze par en enstrikter pour servi dan en lot pei. Hiroo ti tande ki i annan en gran bezwen Larisi e i ti konmans aprann langaz Larisi. I ti fer en lot keksoz ankor pour ed li. I dir: “Mon ti al Larisi pour sis mwan. Vi ki i vreman fer fre dan zot liver, mon ti al an Novanm pour gete si mon pou kapab avek sa lafreser.” Apre sa i ti retourn Zapon kot i ti viv en lavi senp pour ki i anmas ase larzan pour retourn Larisi, sa voyaz pour reste laba.

Hiroo ek Svetlana

Aprezan i fer 12 an ki Hiroo pe viv Larisi e i’n servi dan plizyer kongregasyon. Par ler i ti sel ansyen ki ti pe pran swen avek plis ki 100 proklanmater. Dan en kongregasyon, sak semenn i ti fer laplipar size dan Renyon Servis, i ti fer Lekol Minister Teokratik, Letid Latour Veyer e senk diferan Letid Liv Kongregasyon. I ti osi fer bokou vizit pastoral. Ler Hiroo i mazin tou sa bann lannen, i dir: “I ti en gran lazwa pour kapab ed bann frer ek ser vin pli for spirityelman.” Ki lefe servi kot i annan en pli gran bezwen in annan lo li? I dir: “Avan mon ti al Larisi, mon ti servi konman en ansyen ek pionye, me mon santi ki mon’n devlop en nouvo relasyon avek Zeova apre ki mon’n vin isi. Mon’n aprann pour annan plis konfyans dan Zeova dan tou laspe mon lavi.” An 2005, Hiroo ti marye avek Svetlana e ansanm zot pe kontinyen servi konman pionye.

Michael ek Olga avek Marina ek Matthew

Matthew, ki annan 34 an ek son frer Michael, ki annan 28 an i sorti Kanada. Zot tou le de zot ti vizit Larisi e ti etonnen pour vwar lakantite dimoun ki ti enterese ki ti asiste renyon me ti napa bokou frer pour kondwir renyon. Matthew i dir: “I ti annan 200 dimoun ki ti asiste renyon dan sa kongregasyon ki mon ti vizite me renyon ti ganny fer par zis en ansyen aze ek en zenn asistan ministeryel. Ler mon ti vwar sa, sa ti fer mwan anvi al reste laba pour ed sa bann frer.” I ti al reste Larisi an 2002.

Kat-r-an pli tar, Michael ti al reste Larisi e deswit i ti remarke ki zot ti ankor bezwen plis frer. Konman en asistan ministeryel i ti ganny demande pour responsab kont, piblikasyon ek teritwar. I ti osi ganny demande pour fer travay ki normalman ganny fer par sekreter kongregasyon, fer diskour piblik e ede pour organiz bann lasanble ek konstriksyon bann Lasal Rwayonm. Anfet, menm ozordi bann kongregasyon i ankor bezwen en gran led. Menm si Michael ki aprezan pe servi konman en ansyen ti bezwen travay dir pour desarz diferan responsabilite dan kongregasyon, i dir: “Mon ganny satisfaksyon ler mon ed bann frer ek ser. I sa pli bon fason pour viv mon lavi!”

Antretan, Matthew ti marye avek Marina e Michael ti marye avek Olga. Sa de koup ansanm avek bokou lezot volonter, pe kontinyen ed bann kongregasyon ki pe agrandi.

BANN SER DEVOUE KI EDE DAN REKOLT

Tatyana

An 1994 ler Tatyana ti annan 16 an, sis pionye spesyal sorti Repiblik Tyek, Lapolonny e Slovaki ti konmans servi dan son kongregasyon Likrenn. I mazin zot avek lazwa e dir: “Zot ti bann pionye devoue ki ti abordab, zantiy e zot ti konn Labib byen.” I ti vwar ki mannyer Zeova ti beni zot leta lespri sakrifis e i ti mazinen, ‘Mon anvi vin parey zot.’

Lefet ki Tatyana ti’n ganny ankouraze par legzanp sa bann pionye, i ti servi son vakans lekol pour al prese dan bann teritwar elwannyen Likrenn ek Belarus, kot napa okenn Temwen ki ti’n deza prese avan. I ti telman kontan sa bann vwayaz pour al prese ki i ti deside pour fer plis dan son minister par al reste Larisi. Premye kou i ti al laba pour en pti pe letan pour al vizit en ser ki ti’n al reste laba e pour  rod en louvraz ki ti kapab siport son servis pionye. Pli tar, lannen 2000 i ti al reste Larisi. Eski i ti difisil pour fer sa sanzman?

Tatyana i dir: “Vi ki mon ti napa ase larzan pour pey mon prop apartman, mon ti bezwen lwe en lasanm dan lakaz en lot dimoun. I pa ti fasil pour viv koumsa. Par ler mon ti anvi retourn kot mwan. Me Zeova ti toultan ed mwan vwar ki mon ti pou benefisye si mon kontinyen dan mon servis.” Ozordi, Tatyana i en misyonner Larisi. An konklizyon i dir: “Tou sa letan ki mon’n pase lwen avek mon pei mon’n ganny bann zoli leksperyans ek bokou zanmi. Pli enportan ki tou, sa bann lannen in ranforsi mon lafwa.”

Masako

Masako en ser sorti Zapon ki aprezan dan son 50 an, ti’n toultan anvi vin en misyonner, me akoz son problenm lasante i pa ti posib pour li fer sa. Kantmenm sa, ler son lasante ti amelyore, i ti deside pour al reste Larisi pour ede dan sa travay rekolt. Menm si i ti difisil pour trouv en bon landrwa reste ek en bon travay, i ti kapab siport son servis pionye par ansenny langaz Zaponnen e fer bann travay netwayaz. Kwa ki’n ed li pour kontinyen dan son servis?

Ler Masako i mazin sa 14 an ki i’n servi Larisi, i dir: “Sa lazwa ki mon gannyen dan predikasyon i rekonpans tou sa bann moman difisil ki mon rankontre. Mon annan en lavi aktif e gou parski mon pres dan bann landrwa kot i annan en pli gran bezwen pour bann proklanmater Rwayonm.” I azoute: “Pour mwan, mon’n eksperyans en mirak parski tou sa bann lannen Zeova in donn mwan manze, lenz ek landrwa reste.” Apard servi kot i annan en pli gran bezwen Larisi, Masako in osi ede dan sa travay rekolt Kyrgyzstan. An plis, in kapab ed group langaz Angle, Sinwan e Uighur. Aprezan i pe servi konman pionye St. Petersburg.

BANN FANMIR I DONN ZOT SIPOR E GANNY BENEDIKSYON

Inga ek Mikhail

Vi ki i annan bann problenm ekonomik, souvan bann fanmir i al dan lezot pei pour annan en pli bon lavi. Me parey Abraam ek Sara dan lepase, serten fanmir  in al dan lezot pei pour pourswiv bann lobzektif spirityel. (Zen. 12:1-9) Annou pran legzanp Mikhail ek Inga en koup ki sorti Likrenn e ki ti al reste Larisi an 2003. Pa bokou letan apre zot ti zwenn bann dimoun ki ti pe rod laverite sorti dan Labib.

Mikhail i dir: “En fwa nou ti pres dan en teritwar kot okenn Temwen pa ti’n zanmen prese avan. En zonm aze ti ouver laport e demande, ‘Eski zot pe prese?’ Ler nou ti dir wi, i ti dir: ‘Mon ti konnen zot ti pou vini en zour. I pa posib ki parol Zezi pa ganny akonplir.’ Apre sa zonm ti sit Matye 24:14.” Mikhail i azoute: “Dan sa landrwa nou ti osi zwenn en group apepre dis madanm ki ti bann Baptist, zot ti bann dimoun senser ki swaf laverite. Zot ti annan sa liv Live Forever e tou le wikenn zot ti servi sa liv pour etidye Labib. Nou ti reponn zot bann kestyon pour plizyer erdtan, sant kantik avek zot e nou ti manz ansanm. Sa vizit i enn parmi bann pli bon souvenir ki mon annan.” Mikhail ek Inga i dakor ki servi dan en landrwa kot i annan en pli gran bezwen pour bann proklanmater Rwayonm in fer zot vin pli pros avek Zeova, annan plis lanmour pour bann dimoun e zot annan en lavi satisfezan. Ozordi, zot pe fer travay rezyonal.

Oksana, Aleksey ek Yury

An 2007, Yury ek Oksana en koup sorti Likrenn ki aprezan dan zot 30 an ek zot garson Aleksey ki annan 13 an, ti vizit biro brans Larisi. Laba zot ti vwar en map Larisi e en bon bout sa pei pa ti ankor ganny prese. Oksana i dir: “Apre ki nou ti’n get sa map, nou ti realize ki plis ki zanmen oparavan i annan en gran bezwen pour proklanmater Rwayonm. Se sa ki ti fer nou deside pour al reste Larisi.” Kwa ankor ki ti ed zot? Yury i dir: “Par lir bann lartik dan nou bann piblikasyon, tel parey ‘Can You Serve in a Foreign Field?’ ti ede. * Nou ti vizit sa landrwa Larisi kot biro brans ti’n sizere nou al servi e rod en landrwa reste ek en travay.” An 2008, zot ti al reste Larisi.

O konmansman, i ti difisil pour trouv en louvraz e plizyer fwa zot ti bezwen sanz landrwa reste. Yury i dir: “Souvan nou ti priye pour nou pa dekouraze, apre nou ti kontinyen prese e annan konfyans ki Zeova pou siport nou. Nou ti vwar ki mannyer Zeova i pran swen avek nou ler nou met lentere son Rwayonm premye. Sa servis in fer nou fanmir vin pli for spirityelman e fer nou vin pli pros avek kanmarad.” (Mat. 6:22, 33) Ki lefe servi kot i annan en pli gran bezwen in annan lo Aleksey? Oksana i dir: “Sa in ed li en kantite. I ti dedye son lavi avek Zeova e batize a laz nef an. Vi ki i vwar ki i annan en bezwen pour plis proklanmater sa i pous li pour fer pionye asistan pandan son bann vakans lekol. Nou vreman kontan pour vwar son lanmour ek devouman pour predikasyon.” Ozordi, Yury ek Oksana i pionye spesyal.

“SEL REGRE KI MON ANNAN”

Parey sa bann frer ek ser in fer resorti, ler nou al dan en lot landrwa pour fer plis dan nou minister nou bezwen met tou nou konfyans dan Zeova. I vre ki bann ki’n al servi kot i annan en pli gran bezwen in ganny bann difikilte dan zot nouvo teritwar, me zot in osi eksperyans sa gran lazwa ki vin avek partaz sa bon nouvel avek bann dimoun ki pare pour aksepte sa mesaz Rwayonm. Eski ou ti pou kapab ede anmas rekolt dan bann landrwa kot i ankor annan en gran bezwen pour bann proklanmater Rwayonm? Si ou deside pour fer sa, byento ou pou annan menm santiman ki Yury, ki dir sa konsernan son desizyon pour servi kot i annan en pli gran bezwen: “Sel regre ki mon annan se ki mon pa’n fer li pli boner.”

^ par. 20 Vwar Latour Veyer le 15 Oktob 1999 paz 23-27 an Angle.