Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  May 2015

Reste vizilan—Satan i anvi devor ou!

Reste vizilan—Satan i anvi devor ou!

“Vey byen. Zot lennmi, dyab pe pas partou konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore.”1 PYER 5:8.

1. Eksplike ki mannyer en lanz ti vin Satan.

I TI annan en letan kot i ti annan en bon relasyon avek Zeova. Me pli tar, sa lanz ti anvi ki bann imen i ador li dan plas Zeova. Olye rezet sa move dezir, i ti les li devlope ziska ki i ti donn nesans pese. (Zak 1:14, 15) Nou pa konnen ki mannyer i ti apele o konmansman, me aprezan nou apel li Satan. I “ti kit laverite” e rebel kont Zeova, alor i ti vin “papa mansonz.”Zan 8:44NW.

2, 3. Ki sa mo “Satan,” “dyab,” “serpan” ek “dragon” i montre nou lo pli gran lennmi Zeova?

2 Depi son rebelyon, Satan in montre ki i pli gran lennmi Bondye e i pa’n ditou en zanmi pour limanite. Bann tit ki Satan in gannyen i montre ki kantite i koronpi. Satan i vedir “Opozan,” sa i montre ki sa move lanz pa siport souvrennte Bondye. O kontrer, i annan laenn pour son souvrennte e i pe lager en lager feros kont son souvrennte. Plis ki tou keksoz, Satan i anvi met en lafen avek souvrennte Zeova.

3 Remarke ki dan Revelasyon 12:9 Satan i ganny apele Dyab, ki vedir “kalonmni.” Sa i fer nou rapel ki Satan in dezonor Zeova kan i ti dir ki i en manter. Sa lekspresyon,  “serpan lantikite,” i fer nou rapel kan Satan ti servi en serpan pour anbet Ev dan zarden Edenn. Sa lot lekspresyon, “sa gro dragon,” i fer nou mazin en bebet ki fer per ki al byen avek Satan. I kriyel, feros, pa bon e i vreman anvi kas plan Bondye e detri Son pep.

4. Ki nou pou diskit lo la dan sa lartik?

4 I kler alor ki Satan i sa pli gran menas pour nou fidelite. I pour sa rezon ki Labib i ankouraz nou pour: “Reste vizilan e vey byen. Zot lennmi, dyab pe pas partou konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore.” (1 Pyer 5:8) Vi ki nou’n ganny sa lavertisman, dan sa lartik nou pou vwar trwa karakteristik Satan ki montre akoz i enportan pour protez nou kont move lennmi Zeova ek Son pep.

SATAN I PWISAN

5, 6. (a) Donn bann legzanp ki montre ki bann lanz i “annan gran pwisans.” (b) Dan ki sans Satan i “annan pouvwar donn lanmor”?

5 Bann lanz i “annan gran pwisans.” (Ps. 103:20) Zot pli siperyer ki bann imen dan lesans ki zot pli entelizan e zot pli for ki nou. Byensir, bann lanz ki fidel i servi zot lafors pour fer sa ki byen. Par egzanp, en zour en lanz ti touy 185,000 solda Asiryen. I ti pou enposib pour en imen fer sa e menm difisil pour en group larme. (2 Rwa. 19:35) En lot fwa en lanz ti servi son pwisans ekstraordiner ek lentelizans pour larg bann zapot Zezi dan prizon. Sa lanz ti nobou antre dan prizon menm si i ti annan bann mezir sekirite, detak laport, larg bann zapot e retak laport. I ti fer tousala kantmenm i ti annan bann gard ki ti pe veye.Akt 5:18-23.

6 Bann lanz ki fidel i servi zot pwisans pour fer bann bon keksoz, tandis ki Satan li i servi son pwisans pour fer bann move keksoz. Definitivman, Satan i annan en kantite pwisans ek lenfliyans. Labib i dir ki i “sef lemonn” e “bondye . . . sa syek.” (Zan 12:31; 2 Kor. 4:4) Satan i menm “annan pouvwar donn lanmor.” (Ebr. 2:14) Sa pa vedir ki i touy tou dimoun literalman. Me son leta lespri mertriye in ranpli sa lemonn. An plis, vi ki Ev ti krwar mansonz Satan e Adan ti dezobeir Bondye, sa in fer ki pese ek lanmor in pas avek tou dimoun. (Rom. 5:12) I dan sa sans ki Dyab i “annan pouvwar donn lanmor.” Satan i “en mertriye” parey Zezi ti dir. (Zan 8:44, NW) Pa Satan i en lennmi pwisan!

7. Ki mannyer bann demon in montre ki zot pwisan?

7 Ler nou opoz Satan, nou pa zis opoz li, me nou osi opoz tou bann ki siport li pour al kont souvrennte Bondye. Sa i enkli en kantite lanz rebel oubyen bann demon. (Rev. 12:3, 4) Plizyer fwa zot in montre ki zot pli for ki bann imen e zot in fer en ta mizer bann ki zot in tourmante. (Mat. 8:28-32; Mark 5:1-5) Alor, pa zanmen souzestim pwisans sa bann move lanz oubyen sa enn ki “sef demon.” (Mat. 9:34) San led Zeova, nou pa pou zanmen kapab ranport laviktwar lo Satan.

SATAN I KRIYEL

8. (a) Ki lobzektif Satan i annan? (Vwar portre lo paz 9.) (b) Dapre sa ki ou menm ou’n obzerve, ki mannyer sa lemonn i reflekte en leta lespri kriyel parey Satan?

8 Zapot Pyer ti konpar Satan avek “en lyon ki kriye.” Dapre en referans, sa mo Grek ki’n ganny tradwir konman “kriye” i vedir “en zannimo ki pe irle akoz i pe mor lafen.” Pa sa i en bon fason pour dekrir Satan ki kriyel! Menm si lemonn antye i deza dan pouvwar Satan, i ankor lafen pour ganny plis viktim. (1 Zan 5:19)  Pour li, lemonn i zis konmsi en senp pti snak. Anfet, Satan in tourn son latansyon ver son pla prensipal, sa i bann Kretyen swazir ki ankor lo later ansanm avek “lezot mouton.” (Zan 10:16, NW; Rev. 12:17) Satan i anvi devor pep Zeova. Lefet ki bann vre Kretyen depi dan premye syek ziska nou lepok in ganny persekite, sa i montre ki kantite Satan i kriyel.

9, 10. (a) Ki mannyer Satan ti target nasyon Izrael? (Donn legzanp.) (b) Pour ki rezon Satan ti tourn son latansyon lo nasyon Izrael? (c) Ki mannyer ou krwar Dyab i santi ler en serviter Zeova i komet en pese grav ozordi?

9 En lot fason ki Satan in montre ki i kriyel se atraver bann zefor ki i’n fer pour esey kas plan Bondye. En lyon ki pe mor lafen, napa okenn pitye pour sa zannimo ki i pe al touye. I napa okenn konpasyon avan ki i touy sa zannimo ni okenn remor apre. Dan menm fason, Satan napa en sou pitye pour bann ki i esey devore. Par egzanp, ki mannyer ou krwar Satan ti bezwen santi sak fwa ki i ti vwar bann Izraelit komet pese, tel parey limoralite seksyel ek vorasite? Eski ou kapab imazin Satan pe rezouir son laviktwar ler i ti vwar bann konsekans tris ki limoralite seksyel Zimri e vorasite Geazi ti anmennen?Nom. 25:6-8, 14, 15; 2 Rwa. 5:20-27.

Satan i kontan ler en serviter Zeova i komet en pese (Vwar paragraf 10)

10 Satan ti annan en rezon pour tourn son latansyon ver nasyon Izrael. Rapel ki Mesi ti pou sorti dan sa nasyon, i ti pou sa enn ki ti pou detrir Satan e montre ki Zeova i annan sa drwa pour dirize. (Zen. 3:15) Satan pa ti anvi ki bann Izraelit i ganny laprouvasyon Zeova, alor i ti fer tou sa ki i ti kapab pour kontamin zot avek pese. Pa krwar ki Satan ti pran lapenn pour David ler i ti komet adilter oubyen annan okenn konpasyon pour Moiz ler sa profet ti perdi sa loportinite pour antre dan Later Promiz. O kontrer, san dout Satan i kontan ler en serviter Zeova i komet en pese grav. Anfet, sa bann laviktwar i kapab parmi bann keksoz ki Satan i servi pour provok Zeova.Prov. 27:11.

11. Akoz Satan ti target Sara?

11 Satan ti sirtou annan en gran laenn  pour sa laliny desandans ki Mesi ti pou sorti ladan. Par egzanp, reflesir lo sa ki ti arive pa bokou letan apre ki Zeova ti’n dir Abraam ki i ti pou vin “en gran nasyon.” (Zen. 12:1-3) Ler Abraam ek Sara ti Lezip, Faraon ti pran Sara e anmenn li kot son lakour pour fer li vin son madanm. Par kont, Zeova ti protez e sov Sara dan sa sityasyon difisil. (Lir Zenez 12:14-20. *) Zis avan Izaak ti ne, en sityasyon parey ti arive dan lavil Gerar. (Zen. 20:1-7) Eski Satan ti responsab pour sa bann lensidan? Eski i ti pe swete ki Sara, ki ti’n kit Our, en lavil byen ris, ti pou les li ganny sedwir par bann gran pale Faraon ek Abimelek? Eski Satan ti pe mazinen ki Sara ti pou trai son msye ek Zeova e marye avek enn sa bann lerwa? Labib pa dir nou, me nou annan bon rezon pour krwar ki Dyab ti pou’n kontan si Sara ti’n perdi sa loportinite pour form parti laliny desandans Mesi. Satan pa ti pou’n santi li koupab pour kas maryaz e gat repitasyon ek relasyon en bon madanm avek Zeova. Pa Satan i kriyel!

12, 13. (a) Ki mannyer Satan ti montre ki i kriyel apre ki Zezi ti ne? (b) Ki mannyer ou krwar Satan i santi konsernan bann zenn ki kontan Zeova e ki pe esey zot mye pour servi Li ozordi?

12 Zezi ti ne plizyer syek apre Abraam. Pa krwar ki Satan ti vwar sa pti baba konman en zoli pti keksoz. I ti konnen ki sa pti baba ki ti’n fek ne ti pou grandi e vin sa Mesi ki ti’n ganny promet. Zezi ti premye parti sa desandans Abraam, sa enn ki pli tar ti pou “detri bann travay dyab.” (1 Zan 3:8) Eski Satan ti pou mazinen ki i tro kriyel pour touy en pti baba? Satan pa fatig li avek sa ki byen ek sa ki mal. Satan ti azir deswit pour touy Zezi ler i ti ankor ptipti. Ki mannyer i ti fer sa?

13 Ler bann savan ti demann Lerwa Erod konsernan “sa lerwa pep Zwif ki fek ne,” i ti vreman ankoler e i ti anvi touy li. (Mat. 2:1-3, 13) Pour fer sir ki sa ti arive, i ti donn lord pour touy tou bann garson de-z-an e mwens dan Betleenm ek dan zalantour. (Lir Matye 2:13-18.) Zezi ti sirviv sa gran versman disan, me ki sa i dir nou konsernan nou lennmi Satan? I evidan ki lavi en imen napa okenn valer pour Dyab. I pa ni menm enterese avek bann zanfan. Satan i vreman “en lyon ki [pe] kriye.” Pa zanmen bliye ki Satan i kriyel!

SATAN I ANBET DIMOUN

14, 15. Ki mannyer Satan i ‘avegle lentelizans’ bann non krwayan?

14 Sa sel fason ki Satan i kapab detourn bann imen kont Zeova, sa Bondye lanmour, i par anbet zot. (1 Zan 4:8) I anbet bann dimoun pour ki zot pa “konsyan zot bezwen spirityel.” (Mat. 5:3, NW) Alor i’n “avegle . . . lentelizans [bann non krwayan, NW] pour ki zot pa vwar lalimyer Bonn Nouvel, konsernan laglwar Kris, ki zimaz Bondye.”2 Kor. 4:4.

15 En fason pli efikas ki Satan i servi pour anbet dimoun, i fo larelizyon. Pa i en plezir pour Satan vwar bann dimoun  ador nenport dimoun oubyen keksoz, par egzanp, zot zanset, lanatir oubyen zannimo apard Zeova, ki “demann en devosyon zis pour [li] tousel”! (Egz. 20:5) Menm si bokou dimoun i krwar ki Bondye i aksepte zot ladorasyon, an realite zot prizonnyen bann fo lansennyman ek seremoni relizye ki napa okenn valer. Zot fer lapenn, zis parey sa bann dimoun ki Zeova ti sipliye, an dizan: “Akoz zot kontinyen depans larzan pour sa ki pa dipen e akoz zot depans zot saler pour sa ki pa anmenn satisfaksyon? Ekout mwan byen e manz sa ki bon e zot pou ganny bokou plezir dan sa ki vre larises.”Iza. 55:2.

16, 17. (a) Akoz Zezi ti dir avek Pyer: “Ale! Sorti la Satan”? (b) Ki mannyer Satan i anbet nou pour ki nou nepli vizilan?

16 Satan i menm kapab anbet bann serviter Zeova. Par egzanp, annou vwar ki ti arive ler Zezi ti dir avek son bann disip ki i ti pou ganny touye. San dout, Pyer ti annan bon lentansyon kan i ti anmenn li akote e dir li: “Zanmen Senyer! [Oubyen “Ou bezwen bon avek ou lekor.” NW] Sa pa pou zanmen ariv ou.” Larepons ki Zezi ti donn Pyer ti ferm: “Ale! Sorti la Satan!” (Mat. 16:22, 23) Akoz Zezi ti apel Pyer “Satan”? Parski Zezi ti konnen kwa ki ti pe al arive. Sa letan kot i ti pou donn son lavi konman sakrifis e prouve ki Dyab i en manter ti pe aprose. I ti en moman enportan dan listwar imen, alor i pa ti lemoman pour Zezi bon avek son lekor. I ti pou en plezir pour Satan si Zezi pa ti reste vizilan akoz sanmenm ki i ti pe ekspekte li fer.

17 Sa move lemonn i pros pour ariv ver son lafen, alor nou osi nou pe viv dan bann letan difisil. Satan i anvi ki nou bon avek nou lekor par konsantre lo konman pour reisi dan sa lemonn, koumsa nou ava nepli vizilan. Pa les sa arive avek ou! O kontrer, ou devret kontinyen “veye.” (Mat. 24:42) Pa zanmen les Satan anbet nou par fer nou krwar ki lafen pa pou ariv konmela oubyen pa pou zanmen arive.

18, 19. (a) Ki mannyer Satan i kapab anbet nou e fer nou krwar ki Zeova pa kontan nou? (b) Ki mannyer Zeova i ed nou reste vizilan e vey byen?

18 Satan i esey anbet nou dan en lot fason ankor. I anvi fer nou krwar ki Bondye pa kontan nou e ki nou pese pa kapab ganny pardonnen. Tou sa bann mansonz i sorti kot Satan. Apre tou, lekel ki Zeova i vreman pa kontan? Be Satan. Lekel ki vreman pa merit pardon Zeova? Ankor en fwa i Satan. Me Labib i asir nou: “Bondye pa enzis pour li oubliy travay ki zot in fer, ni lanmour ki zot in montre pour li.” (Ebr. 6:10) Zeova i apresye zefor ki nou fer pour fer li plezir e nou servis pour li pa anven. (Lir 1 Korentyen 15:58.) Alor annou pa les nou ganny anbete par bann propagann Satan.

19 Parey nou’n vwar, Satan i pwisan, kriyel e i anbet dimoun. Ki mannyer nou kapab ranport laviktwar kont sa kalite lennmi? Zeova pa’n les nou san okenn led. Son Parol i ansenny nou konsernan bann taktik Satan, parski “nou konn byen son bann lentansyon.” (2 Kor. 2:11) Ler nou konpran bann taktik Satan, i pli fasil pour nou reste vizilan e vey byen. Me i pa sifi pour zis konn bann taktik Satan. Labib i dir: “Reziste kont Dyab e i ava sov lwen avek zot.” (Zak 4:7, nou ki’n met an italik.) Dan sa lartik swivan nou pou diskit lo trwa domenn dan nou lavi kot nou kapab lager kont Satan e ranport laviktwar.

^ par. 11 Zenez 12:14-20: 14 Dek ki Abram ti ariv Lezip, bann Ezipsyen ti remarke ki sa madanm ti vreman zoli. 15 Bann prens Faraon osi ti vwar li e zot ti konmans koz lo li an byen avek Faraon. Alor sa madanm ti ganny anmennen kot lakaz Faraon. 16 Akoz sa madanm, i ti tret Abram byen e i ti ganny mouton, kabri, bef, bourik mal ek femel, serviter msye konman madanm ek samo. 17 Apre Zeova ti frap Faraon ek son fanmir avek bann fleo terib akoz Sarai, madanm Abram. 18 Alor Faraon ti apel Abram e dir li: ‘Ki ou’n fer? Akoz ou pa ti dir mwan ki i ou madanm? 19 Akoz ou’n dir, “I mon ser”? Ou ti pros pour fer mwan pran li konman mon madanm. La ou madanm. Pran li e ale!’ 20 Alor Faraon ti donn son bann zonm lord konsernan li e zot ti fer li ek son madanm ale avek tou sa ki i ti annan.”