Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  May 2015

Ou kapab lager kont Satan—e ranport laviktwar!

Ou kapab lager kont Satan—e ranport laviktwar!

“Reste ferm dan lafwa e reziste [Satan].”1 PYER 5:9.

1. (a) Akoz nou lager kont Satan i sirtou enportan la konmela? (b) Ki mannyer nou konnen ki i posib pour ranport laviktwar dan nou lager kont Satan?

SATAN pe lager avek bann Kretyen swazir ki ankor lo later e avek “lezot mouton.” (Zan 10:16, NW) Son bi, se pour detri otan serviter Zeova ki i kapab dan sa ptigin letan ki i reste li. (Lir Revelasyon 12:9, 12.) Eski nou kapab ranport laviktwar kont Satan? Wi! Labib i dir: “Reziste kont Dyab e i ava sov lwen avek zot.”Zak 4:7.

2, 3. (a) Akoz Satan i anvi ki dimoun i krwar ki i pa egziste? (b) Ki mannyer ou konnen ki Satan i egziste?

2 Bokou dimoun i vwar li drol pour krwar ki Satan i egziste. Zot mazinen ki Satan ek bann demon i zis bann personnaz ki trouve dan bann liv, film ki fer per ek zwe video. Pour zot, i pa posib pour en dimoun entelizan krwar ki bann move lespri i egziste. Me, eski ou krwar Satan i fatig li lefet ki bann dimoun pa krwar ki li ek bann demon i egziste? Ditou! Apre tou, i pli fasil pour Satan avegle lentelizans bann dimoun ki pa krwar ki i egziste. (2 Kor. 4:4) Alor, en fason ki Satan i tronp bann dimoun se pour fer zot krwar ki bann move lespri pa egziste.

3 Nou bann serviter Zeova, nou pa parmi bann ki ganny  tronpe. Nou konnen ki Dyab i egziste. Ki mannyer nou konn sa? Parski Labib i dir ki Satan ti koz avek Ev atraver en serpan. (Zen. 3:1-5) Satan ti osi koz avek Zeova pour kestyonn motivasyon Zob. (Zob 1:9-12) Se Satan ankor ki ti esey tant Zezi. (Mat. 4:1-10) Nou osi vwar ki apre ki Zezi ti vin Lerwa an 1914, Satan ti konmans “fer lager” avek bann Kretyen swazir ki ankor lo later. (Rev. 12:17) Sa lager i kontinyen anmezir ki Dyab i esey fer bann Kretyen swazir ek lezot mouton perdi zot lafwa. Pour ranport laviktwar, nou bezwen reziste Satan e reste ferm dan lafwa. Sa lartik pou diskit lo trwa fason pour fer sa.

REZET LORGEY

4. Ki mannyer Satan in demontre ki i sa pli bon legzanp enn ki tro fyer?

4 Satan i vreman fyer. An realite, Satan i sa pli bon legzanp enn ki tro fyer e arogan parski i ti annan lodas kestyonn drwa Bondye pour dirize e i ti anvi vin egal avek li. Alor en fason ki nou kapab reziste Satan se pour rezet sa move kalite lafyerte e devlop limilite. (Lir 1 Pyer 5:5.) Me kisisa lafyerte? Eski i touzour mal pour nou fyer?

5, 6. (a) Eski lafyerte i touzour move? Eksplike. (b) Ki kalite lafyerte ki danzere e ki legzanp nou annan dan Labib ki montre sa?

5 Dapre en diksyonner, lafyerte i konfyans ek respe pour nou lekor. I osi “sa satisfaksyon ki ou annan akoz ou oubyen en dimoun ki ou pros avek i’n fer en keksoz ki byen ouswa annan en keksoz ki bon.” I napa nanryen mal avek sa. Zapot Pol ti dir bann Kretyen Tesalonik: “Nou vant nou lekor [oubyen “fyer,” NW] lo zot size dan bann [“kongregasyon,” NW] akoz zot perseverans ek zot lafwa atraver tou bann persekisyon ek bann soufrans ki zot pas ladan.” (2 Tesa. 1:4) Alor pour apresye travay ki lezot i fer e menm annan en serten degre lafyerte pour sa ki nou’n akonpli, sa i kapab benefisye nou menm. Nou pa devret onte akoz nou fanmir, kiltir oubyen landrwa kot nou’n grandi.Akt 21:39.

6 De lot kote, i annan en lot kalite lafyerte ki kapab detrir nou relasyon avek lezot, sirtou nou relasyon avek Zeova. Sa move kalite lafyerte i lorgey. Lorgey i kapab fer nou mepriz e rezet konsey ki nou bezwen olye pour aksepte li avek limilite. (Ps. 141:5) En dimoun ki orgeye i annan en tro gran lopinyon lo li menm e i annan en latitid arogan akoz i krwar ki i pli siperyer ki lezot. Zeova i ay bann dimoun ki arogan. (Ezek. 33:28; Amos 6:8) Me Satan i kontan ler bann dimoun i vant zot lekor akoz zot pe imit son larogans. Pa rode Satan ti byen kontan ler Nimrod, Faraon ek Absalonm ti vant zot lekor e demontre ki zot ti orgeye. (Zen. 10:8, 9; Egz. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Se lorgey menm ki ti fer Kaen perdi son relasyon avek Bondye. I ti ganny konseye par Bondye li menm, me i ti tro fyer pour ekoute. I ti antete, i ti inyor lavertisman Bondye e i pa ti mazin de kou pour komet pese kont Zeova.Zen. 4:6-8.

7, 8. (a) Kisisa rasizm e ki mannyer i relye avek lorgey? (b) Eksplike ki mannyer lorgey i kapab tir lape dan kongregasyon.

7 Dan nou letan, dimoun i demontre lorgey dan plizyer fason ki fer ditor. Par ler, lorgey i mars ansanm avek rasizm. Dapre en diksyonner, rasizm i bann move pwennvi lo dimoun ki sorti dan lezot ras. I osi “sa krwayans ki dimoun dan diferan ras i annan diferan kalite ek abilite ki fer serten ras pli siperyer oubyen enferyer ki lezot.” Rasizm in lakoz plizyer rayot, lager ek zenosid.

8 I vre ki sa bann keksoz pa devret  arive dan kongregasyon Kretyen. Me kantmenm, par ler akoz lorgey, i kapab annan bann konfli ant bann frer ek ser ki kapab al an deor kontrol. I paret ki sa ti arive parmi bann Kretyen dan premye syek e i pour sa rezon ki Zak ti ekri zot e poz zot sa kestyon: “Kote lager ek kerel parmi zot i sorti?” (Zak 4:1) Si nou annan laenn pour lezot e santi ki nou pli siperyer ki zot, sa i kapab fer nou dir oubyen fer en keksoz ki kapab vreman bles zot. (Prov. 12:18) Pa sa i montre ki lorgey i kapab tir lape dan kongregasyon!

9. Ki mannyer Labib i ed nou lager kont rasizm ek lorgey? (Vwar portre lo paz 14.)

9 Si nou tant pour santi ki nou pli siperyer ki lezot, nou bezwen gard antet ki “tou dimoun ki annan lorgey dan son leker i detestab pour Zeova.” (Prov. 16:5) Nou osi bezwen egzamin nou leker e demann nou lekor: ‘Eski mon santi ki mon pli siperyer ki dimoun ki sorti dan en lot ras, annan en lot nasyonalite oubyen kiltir?’ Si nou annan bann santiman rasis oubyen nou fyer pour nou pei, nou pa pe pran kont ki “apartir en sel zonm [Bondye in] kree tou bann nasyon dan lemonn.” (Akt 17:26) Dan en sans, i annan zis en sel ras parski limanite antye i sorti dan Adan. Alor, pa i vreman bet pour krwar ki serten ras i pli siperyer oubyen enferyer ki lezot! Si nou mazin koumsa, nou pe permet Satan pour detrir nou lanmour ek linite Kretyen. (Zan 13:35) Pour lager kont Satan e ranport laviktwar, nou bezwen reziste lorgey.Prov. 16:18.

EVIT MATERYALIZM EK LANMOUR POUR SA LEMONN

10, 11. (a) Akoz i kapab fasil pour devlop lanmour pour sa lemonn? (b) Ki mannyer Demas ti’n kapab demontre lanmour pour sa lemonn?

10 Satan i “sef lemonn,” alor lemonn antye i dan son pouvwar. (Zan 12:31; 1 Zan 5:19) I pour sa rezon ki bokou keksoz ki sa lemonn i promote i kont bann standar Labib. Byensir, pa tou keksoz ki sa lemonn i ofer ki move. Me nou devret ekspekte ki Satan pou servi son lemonn pour pran lavantaz lo nou bann dezir e esey sedwir nou pour komet pese. I kapab osi esey fer nou devlop lanmour pour sa lemonn e negliz nou ladorasyon pour Zeova.Lir 1 Zan 2:15, 16.

11 I paret ki lanmour pour sa lemonn ti afekte serten Kretyen dan premye syek. Par egzanp, Pol ti ekrir: “Demas in abandonn mwan . . . akoz i pli kontan sa monn.” (2 Tim. 4:10) Labib pa dir nou kwa egzakteman ki Demas ti kontan dan sa lemonn ki ti fer li abandonn Pol. I kapab ki Demas ti konmans kontan bann keksoz materyel plis ki bann keksoz spirityel. Si sa ti leka, Demas ti perdi bann zoli privilez dan servis Bondye. Eski i ti vo lapenn? Eski i ti posib ki sa lemonn ti ofer Demas okenn keksoz ki annan plis valer ki bann benediksyon ki Zeova ti’n kapab donn li konman konpanyon Pol?Prov. 10:22.

12. Dan ki fason Satan i kapab eksplwat nou dezir par servi “pyez pouvwar larises”?

12 I kapab ariv menm zafer avek nou. Konman Kretyen, i normal ki nou anvi pran swen avek nou bezwen materyel ensi ki pour nou fanmir. (1 Tim. 5:8) Zeova i anvi ki nou viv en lavi konfortab. Sa i evidan ler nou mazin sa zoli lanvironnman kot Zeova ti met Adan ek Ev. (Zen. 2:9) Me Satan i kapab eksplwat nou bann dezir avek “pyez pouvwar larises.” (Mat. 13:22, NW) Bokou dimoun i krwar ki larzan pou fer zot ere oubyen ki bann keksoz materyel i montre ki zot in reisi dan lavi. Si nou mazin koumsa, nou’n vreman ganny anbete e sa i kapab fer  nou perdi sa keksoz pli presye ki nou annan, sa i nou lanmitye avek Zeova. Zezi ti averti son bann disip: “Personn pa kapab servi de met; parski swa i pou deteste enn e kontan lot; swa i pou devoue anver enn e mepriz lot. Ou pa kapab servi Bondye ek larises an menm-tan.” (Mat. 6:24) Si nou servi zis larises, nou’n aret servi Zeova. Sanmenm sa ki Satan i oule. Annou pa zanmen les larzan oubyen bann keksoz ki nou kapab aste vin pli enportan ki nou lanmitye avek Zeova. Pour lager kont Satan e ranport laviktwar, nou bezwen gard en pwennvi ekilibre lo bann keksoz materyel.Lir 1 Timote 6:6-10.

REZISTE LIMORALITE SEKSYEL

13. Ki mannyer sa lemonn in promot en move pwennvi lo maryaz ek sèks?

13 En lot latrap ki Satan i servi se limoralite seksyel. Bokou dimoun ozordi i nepli vwar fidelite dan maryaz e menm maryaz li menm, konman en keksoz ki aplikab dan nou letan e zot krwar ki i fer zot perdi zot laliberte. Par egzanp, en madanm aktris byen renonmen ti dir ki i enposib pour tou le de msye ek madanm reste fidel avek en dimoun. I kontinyen par dir: “Mon pa konn personn ki fidel oubyen ki anvi fidel.” En msye aktris ti dir: “Mon pa tro krwar ki i dan nou natir pour reste avek en dimoun pour leres nou lavi.” I bezwen ki Satan i byen kontan ler bann dimoun renonmen i kritik maryaz, sa kado ki Bondye in donnen. Dyab pa siport sa laranzman maryaz e i pa anvi ki bann maryaz i reisi. Alor, pour lager kont Satan e ranport laviktwar, nou bezwen annan pwennvi Zeova lo maryaz.

14, 15. Ki mannyer nou kapab reziste limoralite seksyel?

14 Ki swa nou’n marye oubyen non, nou bezwen lager pour reziste tou sort kalite limoralite seksyel. Eski sa i fasil pour fer? Ditou! Par egzanp, si ou en zenn, i kapab ki ou tann ou bann kanmarad lekol pe vant zot lekor akoz zot fer sèks avek nenport ki ki zot anvi. I kapab ki zot osi vant zot lekor konsernan sexting, setadir anvoy bann mesaz ek portre seksyel lo telefonn kanmarad. Anfet, dan serten pei sexting i ganny konsidere konman pe distribye pornografi zanfan. Labib i dir: “En dimoun ki livre li dan limoralite i fer pese kont son prop lekor.” (1 Kor. 6:18) Bann maladi ki ganny propaze atraver relasyon seksyel in anmenn bokou soufrans ek lanmor. Deplis, laplipar bann zenn ki pa ankor marye ki’n fer sèks, i dir ki zot regret sa ki zot in fer. Sa ki arive ler en dimoun i komet limoralite seksyel i konpletman diferan avek lafason ki lendistri divertisman i prezant li. Sa lemonn i anvi fer nou krwar ki i napa okenn konsekans ler nou kas bann lalwa Bondye, me si nou krwar sa bann mansonz, nou kapab “ganny tronpe par pese.”Ebr. 3:13.

15 Si ou ganny tante pour komet limoralite seksyel, ki ou kapab fer? Rekonnet ki ou annan en febles. (Rom. 7:22, 23) Priy Bondye pour donn ou lafors. (Fili. 4:6, 7, 13) Evit bann sityasyon ki kapab fer ou komet limoralite seksyel. (Prov. 22:3) Ler ou ganny tante, rezet sa tantasyon deswit.Zen. 39:12.

16. Ki Zezi ti dir ler Satan ti esey tant li e ki nou kapab aprann atraver sa legzanp?

16 Zezi i en bon legzanp en dimoun ki ti reziste tantasyon. I pa ti ganny anbete par bann promes Satan e i pa ti ni menm pran letan pour vwar lavantaz ek dezavantaz. O kontrer, deswit i ti dir: “Dan Lekritir i’n dir.” (Lir Matye 4:4-10.) Zezi ti konn Parol Bondye, alor i ti kapab azir  deswit e sit Lekritir ler Satan ti esey tant li. Pour lager kont Satan e ranport laviktwar, nou bezwen evite les nou ganny tante pour komet limoralite seksyel.1 Kor. 6:9, 10.

ANDIRE E OU POU RANPORT LAVIKTWAR

17, 18. (a) Ki lezot latrap Satan i servi e akoz sa pa devret sirprann nou? (b) Ki pou arive avek Satan e ki mannyer sa i ankouraz ou pour andire?

17 Lorgey, materyalizm ek limoralite seksyel i zis trwa parmi bann latrap Satan. I annan bokou plis ankor. Par egzanp, bokou Kretyen i annan fanmir ki opoz zot oubyen bann kanmarad lekol ki sikann zot. Lezot i viv dan bann pei kot gouvernman i esey anpes zot prese. Sa bann difikilte pa sirprann nou, parski Zezi ti averti son bann disip: “Tou dimoun pou ay zot akoz mwan. Me sa ki persevere [oubyen “andire,” NW] ziska lafen pou ganny sove.”Mat. 10:22.

Satan pou ganny detrir pour touzour (Vwar paragraf 18)

18 Ki mannyer nou kapab lager kont Satan e ranport laviktwar? Zezi ti dir avek son bann disip: “Par zot perseverans [oubyen “landirans,” NW] zot a sov zot lavi.” (Lik 21:19) Napa okenn ditor ki en imen i kapab fer nou ki pou dire pour touzour. Personn pa kapab gat nou lanmitye avek Bondye amwen ki nou permet sa arive. (Rom. 8:38, 39) Menm si serten serviter Zeova i mor, sa pa vedir ki Satan in ranport laviktwar parski Zeova pou resisit zot. (Zan 5:28, 29) De lot kote, Satan li, i napa en lavenir. Apre ki sa move lemonn i ganny detrir, Satan pou ganny zete dan labim pour 1,000 an. (Rev. 20:1-3) A lafen sa Mil An kot Kris pou dirize, limanite pou’n vin parfe e Satan “pou ganny large dan son prizon.” Pour la dernyen fwa e zis pour en pti pe letan i pou esey tronp limanite. Apre sa, Satan pou ganny detrir. (Rev. 20:7-10) Menm si Satan napa en lavenir, ou ou annan! Reste ferm dan lafwa e reziste Satan. Ou kapab lager kont Satan e ranport laviktwar!