Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  May 2015

Imit sa Enn ki promet lavi eternel

Imit sa Enn ki promet lavi eternel

“Zot bann zanfan ki Bondye i kontan, fer tou zot zefor pour fer tou parey li.”EFE. 5:1.

1. Ki abilite ki kapab ed nou imit bann kalite Bondye?

ZEOVA in donn nou sa abilite pour konpran santiman lezot menm si nou pa’n zanmen pas dan zot sityasyon. (Lir Efezyen 5:1, 2.) Ki mannyer nou kapab servi byen sa kado ki Bondye in donn nou? Akoz nou bezwen fer byen atansyon ki mannyer nou servi sa abilite?

2. Ki mannyer Zeova i santi ler nou soufer?

2 Zeova in promet nou en lavenir ere san okenn soufrans. Bann Kretyen swazir ek “lezot mouton” pe esper avek enpasyans pour viv eternelman, ki swa dan lesyel ouswa lo later. (Zan 10:16, NW; 17:3; 1 Kor. 15:53) Byensir, bann soufrans ki nou pe sibir la konmela pou nepli egziste ler nou pou viv eternelman, ki swa dan lesyel ouswa lo later. Zeova i vwar bann soufrans ki nou pas ladan ozordi zis parey i ti vwar soufrans ki bann Izraelit ti pas ladan ler zot ti dan lesklavaz Lezip. Anfet, “pandan ki zot ti pe pas dan soufrans, sa ti fer li soufer.” (Iza 63:9) Plizyer syek pli tar, bann Zwif ti per akoz bann lennmi ki ti pe anpes zot rekonstri tanp, me Bondye ti  dir: “Sa ki tous zot, i tous mon kannet lizye.” (Zeka. 2:8) Zis parey en manman i kontan son pti baba, Zeova i kontan son bann serviter e pare pour ed zot. (Iza. 49:15). Nou imit lanmour Zeova ler nou esey konpran santiman lezot par met nou dan zot plas.Ps. 103:13, 14.

LAFASON KI ZEZI TI IMIT LANMOUR BONDYE

3. Kwa ki montre ki Zezi ti annan konpasyon?

3 Zezi ti konpran ki mannyer dimoun ti santi ler zot ti pe soufer, kantmenm i pa ti’n deza pas dan zot sityasyon. Par egzanp, bann dimoun ordiner ti per bann sef relizye ki ti anbet zot e met en fardo lo zot par fer zot swiv en kantite lareg initil. (Mat. 23:4; Mark 7:1-5; Zan 7:13) Zezi pa ti zanmen per oubyen ganny anbete, me i ti kapab konpran ki mannyer sa bann dimoun ordiner ti santi. I pour sa rezon ki “son leker ti ranpli avek konpasyon pour lafoul ki i ti war, akoz zot ti fatige e dekouraze parey bann mouton ki napa berze.” (Mat. 9:36) Parey son Papa, Zezi ti annan lanmour ek konpasyon pour lezot.Ps. 103:8.

4. Ler Zezi ti vwar lezot pe soufer, ki mannyer i ti santi?

4 Ler Zezi ti vwar bann dimoun pe soufer, i ti ed zot akoz i ti kontan zot. I ti imit lanmour son Papa dan en fason parfe. Apre ki Zezi ek son bann zapot ti’n vwayaz en gran distans pour prese, zot ti fatige e zot ti oule repoze dan en landrwa trankil. Me Zezi ti vwar en kantite dimoun pe esper li e i ti konpran ki zot bezwen son led. Alor, menm si i ti fatige, i ti pran letan pour “ansenny zot bokou keksoz.”Mark 6:30, 31, 34.

IMIT LANMOUR ZEOVA

5, 6. Si nou anvi imit lanmour Zeova, ki mannyer nou devret tret lezot? Donn en legzanp. (Vwar portre lo paz 24.)

5 Nou kapab imit lanmour Zeova dan lafason ki nou tret lezot. Annou vwar en legzanp: Meton en zenn Kretyen ki apel Alan pe mazin konsernan en frer aze ki pa vwar byen kler e annan difikilte pour lir. Sa frer i osi annan difikilte pour pres portanport akoz i pa kapab mars byen. Alan i rapel parol Zezi: “Fer pour lezot parey ou ti a kontan, ki lezot i fer pour ou.” (Lik 6:31) Alor Alan i demann son lekor, ‘Ki mon ti a kontan lezot i fer pour mwan?’ I reponn dan en fason fran, ‘Mon ti a kontan ki zot zwe boul avek mwan.’ Me eski sa frer aze pou kapab zwe boul? Sa ki Alan i vreman bezwen demann son lekor i, ‘Si mon ti sa frer, ki mon ti pou anvi lezot i fer pour mwan?’

6 Menm si Alan i ankor zenn, i annan sa abilite pour konpran santiman sa frer aze. I pas letan avek sa frer aze e ekout li avek lentere. Ptitapti, Alan i konpran ki mannyer i difisil pour en dimoun aze lir Labib oubyen marse pour al portanport dan predikasyon. Ler Alan i konpran ki mannyer sa frer aze i santi, i konpran ki led ki i bezwen e i anvi ed li. Nou kapab fer parey. Pour imit lanmour Zeova, nou devret met nou dan soulye lezot.1 Kor. 12:26.

Imit Zeova par demontre lanmour (Vwar paragraf 7)

7. Ki mannyer nou kapab konpran soufrans lezot?

7 I pa toultan ki nou konpran soufrans lezot. En kantite dimoun i fer fas avek difikilte ki nou pa’n zanmen eksperyanse. I en defi pour serten dimoun akoz maladi, aksidan e akoz laz pe antre. Lezot pe fer fas avek depresyon,  lenkyetid oubyen akoz zot in ganny abize dan lepase. I osi annan lezot ki pe elve zot zanfan tousel e ki tousel dan laverite. Sakenn i annan son problenm e souvan i en problenm ki nou menm nou nou pa’n zanmen eksperyanse. Dan sa ka, ki mannyer nou kapab imit lanmour Bondye? Par ekout atantivman e fer nou mye pour konpran ki mannyer sa dimoun i santi. Sa pou pous nou pour imit lanmour Zeova par konble bezwen sa dimoun. Bezwen sak dimoun i diferan, me petet nou pou kapab donn zot lankourazman spirityel e ed zot dan en fason pratik.Lir Romen 12:15; 1 Pyer 3:8.

IMIT LABONTE ZEOVA

8. Kwa ki ti ed Zezi pour demontre labonte?

8 Garson Bondye ti dir: “Bondye Tre-O . . . i bon anver bann dimoun engra e move.” (Lik 6:35) Anfet, Zezi ti imit labonte son Papa. Kwa ki ti ed li fer sa? I ti tret lezot dan en fason zantiy, par reflesir davans ki lefe son parol oubyen aksyon ti kapab annan lo santiman lezot. Par egzanp, en madanm ki ti pe anmenn en move lavi ti apros Zezi, i ti pe plere e mouy son lipye avek son larm. Zezi ti konnen ki sa madanm ti’n repantir e ki leker sa madanm ti pou fermal si i ti pous li. O kontrer, i ti felisit li pour son lafwa e pardonn li. Kan en Farizyen pa ti dakor avek sa ki ti’n arive, Zezi ti zantiy avek li.Lik 7:36-48.

9. Kwa ki kapab ed nou pour imit labonte Bondye? Donn en legzanp.

9 Ki mannyer nou kapab imit labonte Zeova? Zapot Pol ti ekri: “[En] serviter Senyer pa devret en dimoun ki fer kerel. O kontrer, i devre byen avek tou dimoun.” (2 Tim. 2:24) Bann dimoun ki annan bon zizman i konnen ki mannyer pour azir dan bann sityasyon difisil pour evite bles santiman lezot. Reflesir lo ki mannyer nou kapab demontre labonte dan sa bann sityasyon swivan: Kot travay, nou soupervayzer pa pe fer son travay byen. Ki mannyer nou pou reakte? En frer pa’n asiste renyon pour detrwa mwan, ler i vini ki nou pou dir li? Dan predikasyon en met lakour i dir, “Mon napa letan pour koze.” Eski nou pou annan konsiderasyon pour li? Kot lakour nou konzwen i demande, “Akoz ou pa ti dir mwan sa ki ou ti’n plàn pour fer Sanmdi?” Eski nou pou reponn dan en fason zantiy? Si nou met nou dan soulye lezot e esey mazin davans ki mannyer nou parol i kapab afekte zot, nou pou konnen ki mannyer pour koz e azir dan en fason ki montre nou pe imit labonte Zeova.Lir Proverb 15:28. *

IMIT LASAZES ZEOVA

10, 11. Kwa ki kapab ed nou imit lasazes Bondye? Donn en legzanp.

10 Zeova i vreman saz e i kapab swazir pour vwar sa ki pou arive dan lavenir. Menm si nou pa konn lavenir, nou kapab annan lasazes. Ki mannyer? Avan fer en desizyon, nou kapab mazinen ki mannyer sa pou afekte nou ek lezot. Nou pa devret fer parey bann Izraelit. Zot pa ti mazin konsekans zot dezobeisans anver Zeova. Malgre tou sa ki Bondye ti’n fer pour zot, Moiz ti konnen ki zot ti pou fer sa ki mal dan lizye Zeova. I ti dir devan tou bann Izraelit sa bann parol en kantik: “Zot en nasyon ki pa ekout konsey e i napa konprenezon parmi zot. Si selman zot ti annan lasazes!  Zot ti pou reflesir lo sa. Zot ti pou mazin lo bann konsekans.”Det. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Pour imit lasazes Bondye, i ti a bon ki nou mazin e menm imazin lo konsekans nou bann aksyon. Par egzanp, ler nou pe frekante nou bezwen rapel ki i difisil pour kontrol nou dezir seksyel. Alor, annou pa fer okenn keksoz ki kapab andomaz nou bon relasyon avek Zeova! O kontrer, annou azir an armoni avek sa parol enspire: “En dimoun pridan i al kasyet li ler i’n vwar maler, me en dimoun ki mank leksperyans in pase e i a bezwen sibir konsekans.”Prov. 22:3.

KONTROL SA KI OU MAZIN LO LA

12. Ki mannyer sa ki nou mazin lo la i kapab fer nou ditor?

12 En dimoun ki annan lasazes i kontrol sa ki i mazin lo la. Nou panse i kapab ed nou oubyen fer nou ditor, zis parey dife i kapab ed nou oubyen fer nou ditor. Par egzanp, nou kapab servi byen dife pour kwi manze. Me si nou pa kontrol dife i kapab bril nou lakaz e menm touy nou. Pareyman, i byen ki nou mazin lo bann keksoz ki pou ed nou imit Zeova. Par kont, i kapab en danze pour nou si sa ki nou mazin lo la i fer nou devlop bann move dezir. Par egzanp, si nou kontinyen mazin lo limoralite seksyel, nou pou anvi satisfer sa move dezir e finalman nou pou komet limoralite seksyel. Wi, si nou kontinyen mazin lo nou move dezir, sa i kapab gat nou relasyon avek Zeova.Lir Zak 1:14, 15.

13. Ki Ev ti kontinyen mazin lo la?

13 Annou vwar ki mannyer Ev, sa premye madanm, ti devlop en dezir pour manz sa fri lo sa “pye konnesans bon e move.” (Zen. 2:16, 17) Sa serpan ti dir li: “Sirman, zot pa pou mor. Akoz Bondye i konnen, ki sa zour menm ki zot pou manz sa fri, zot lizye pou sirman ouver e sirman zot pou vin parey Bondye, zot pou konn sa ki bon ek sa ki move.” Ev “ti vwar ki fri dan sa pye ti bon pour manze e i ti en keksoz ki son lizye ti anvi gete.” Ki ti arive apre? “I ti kas sa fri e i ti manze. Apre sa i ti donn son msye en bout kan i ti avek li e i ti konmans manze.” (Zen. 3:1-6) Ev ti vwar sa ki Satan ti’n dir li atiran. Alor, dan plas les li ganny dir kwa ki bon e kwa ki move, i ti swazir pour desid sa pour li menm. Vi ki i ti kontinyen mazin lo sa ki Satan ti’n dir li, ki rezilta sa ti anmennen? Atraver son msye, Adan, “pese in antre dan lemonn . . . e pese in anmenn lanmor.”Rom. 5:12.

14. Ki konsey Labib i donn nou konsernan limoralite seksyel?

 14 I vre ki pese ki Ev ti komet dan zarden Edenn ti napa nanryen pour fer avek limoralite seksyel. Me Zezi ti averti nou pour pa kontinyen imazin bann keksoz imoral. I ti dir: “En dimoun ki get madanm en lot zonm avek dezir in deza komet adilter avek li dan son leker.” (Mat. 5:28) Deplis, Pol ti donn sa lavertisman: “Pa bezwen fer plan davans pour satisfer bann move dezir.”Rom. 13:14NW.

15. Ki kalite trezor ki nou devret anmase e akoz?

15 Labib i met nou an gard kont en lot danze. Sa se sa dezir pour vin ris olye konsantre lo fer plezir Bondye. Anfet, larises en dimoun ris ‘i parey en miray proteksyon dan son limazinasyon.’ (Prov. 18:11) Zezi ti rakont en zistwar pour montre ki arive avek en dimoun ki “ranmas en trezor pour li menm, me ki pa ris devan Bondye.” (Lik 12:16-21) Zeova i kontan ler nou fer keksoz pour fer li plezir. (Prov. 27:11) Pa nou kontan ler nou ganny son laprouvasyon akoz nou’n anmas “larises dan lesyel”! (Mat. 6:20) En bon relasyon avek Zeova i definitivman sa larises ki annan plis valer.

ARET ENKYET

16. Kwa ki kapab ed nou ler nou enkyet?

16 Zis mazinen ki kantite lenkyetid nou ti pou annan si nou ti zis konsantre lo anmas “larises lo later.” (Mat. 6:19) Zezi ti servi en legzanp pour montre ki “traka plezir lavi” ek “pyez pouvwar larises” i kapab touf parol konsernan Rwayonm. (Mat. 13:18, 19, 22, NW) Ki swa konsernan larzan oubyen non, serten dimoun i toultan imazin bann move keksoz ki kapab arive. Me si nou pa arive kontrol nou bann lenkyetid sa i kapab fer nou ditor fizikman e spirityelman. O kontrer, nou devret annan konfyans dan Zeova e rapel ki “traka dan leker en zonm, se sa ki fer li sagren, me en bon parol i fer li rezouir.” (Prov. 12:25) Bann parol ankourazan ki ou gannyen avek en dimoun ki konpran ou i kapab fer ou leker rezouir. Alor si ou enkyet konsernan en keksoz, koz avek en dimoun ki servi Zeova e ki konn ou byen. Par egzanp, ou paran, msye oubyen madanm ouswa en bon zanmi i kapab ankouraz ou pour annan konfyans dan Zeova e ed ou pour aret enkyet.

17. Ki mannyer Zeova i ed nou fer fas avek lenkyetid?

17 Napa personn ki pli byen konpran nou lenkyetid ki Zeova. Pol ti ekri: “Pa bezwen enkyet pour nanryen, me dan tou sirkonstans par lapriyer ek siplikasyon demann Bondye tou sa ki zot bezwen avek en leker rekonnesan. Ki lape Bondye ki depas tou konpreansyon imen i ava gard zot leker ek zot lespri dan Kris-Zezi.” (Fili. 4:6, 7) Alor ler ou enkyet, mazin led ki Zeova i donn ou pour gard en bon relasyon avek li, par egzanp, ou bann frer ek ser Kretyen, bann ansyen, lesklav fidel, bann lanz e Zezi.

18. Ki mannyer sa ki nou mazin lo la i kapab ed nou?

18 Parey nou’n aprann, sa ki nou mazin lo la i kapab ed nou imit bann kalite Bondye, enkli son lanmour. (1 Tim. 1:11; 1 Zan 4:8) Nou pou ere si nou demontre vre lanmour, mazin lo konsekans nou bann aksyon e pa les lenkyetid fer nou perdi nou lazwa. Annou touzour mazinen ki mannyer lavi pou ete anba dominasyon Rwayonm Bondye e fer nou mye pour imit Zeova.Rom. 12:12.

^ par. 9 Proverb 15:28: “Leker sa enn ki drwat i reflesir avan i reponn, me labous sa enn move i dir bann move keksoz san reflesir.”