Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  March 2015

Eski ou pou kontinyen veye?

Eski ou pou kontinyen veye?

“Veye alor, akoz zot pa konn ni zour ni ler.”MAT. 25:13.

1, 2. (a) Ki Zezi ti dir konsernan bann dernyen zour? (b) Ki bann kestyon nou pou egzaminen?

ESEY mazin Zezi pe asize lo Montanny Zoliv avek kat son bann zapot, Pyer, Andre, Zak ek Zan. La kot zot ete zot kapab vwar tanp Zerizalenm. Zezi pe koz avek zot lo en profesi eksitan konsernan lavenir e zot pe ekout li atantivman. I dir zot sa ki pou arive dan bann dernyen zour sa move lemonn ler i pou rennyen dan Rwayonm Bondye. I osi azoute ki pandan sa moman eksitan, son “lesklav fidel e pridan” pou reprezant li lo later e pou donn son bann disip manze spirityel kan i ler.Mat. 24:45-47NW.

2 Dan sa menm profesi, Zezi i rakont sa parabol dis zenn fiy. (Lir Matye 25:1-13.) Annou konsantre lo sa bann kestyon swivan: (1) Ki mesaz sa parabol? (2) Ki mannyer bann Kretyen swazir ki fidel in aplik sa konsey dan sa parabol e avek ki rezilta? (3) Ki mannyer sakenn de nou i kapab benefisye avek parabol Zezi ozordi?

 KI MESAZ SA PARABOL?

3. Dan lepase, ki mannyer nou bann piblikasyon ti eksplik sa parabol dis zenn fiy e ki rezilta petet sa in anmennen?

3 Dan sa premye lartik, nou ti aprann ki pli resaman, lesklav fidel in nepli eksplik serten resi Labib parey avan. Aprezan, lesklav fidel i met lanfaz plis lo bann leson pratik, olye donn lezot leksplikasyon senbolik. Pran par egzanp, parabol Zezi konsernan sa dis zenn fiy. Dan lepase nou bann piblikasyon ti dir ki bann lalanp, delwil ek bann fyol ti reprezant en keksoz oubyen en dimoun. Eski i posib ki nou ti pe met tro bokou lanfaz lo bann detay ki sa ti fer nou perdi sa mesaz senp e irzan dan sa parabol? Parey nou pou vwar, i enportan pour konn larepons sa kestyon.

4. Dan sa parabol, ki mannyer nou konnen (a) lekel sa nouvo marye? (b) lekel sa bann zenn fiy?

4 Annou egzamin sa mesaz dan parabol Zezi. Premyerman, annou reflesir lo sa bann personnaz dan sa parabol dis zenn fiy. Lekel sa nouvo marye? I kler ki Zezi ti pe koz konsernan li menm. Nou konn sa akoz pli boner, Zezi ti refer avek li menm konman sa nouvo marye. (Lik 5:34, 35) Lekel sa bann zenn fiy? Zot sa “pti troupo,” setadir bann Kretyen swazir. Ki mannyer nou konn sa? Dan sa parabol, sa dis zenn fiy ti’n bezwen pare avek zot lalanp alimen ler nouvo marye i arive. Aprezan, remarke ki Zezi ti dir avek son bann disip swazir: “Met zot sang dan zot leren e gard zot lalanp alimen e zot, fer parey bann zonm ki pe esper zot met ariv dan lakour apre festen maryaz.” (Lik 12:32, 35, 36) Zapot Pol ek zapot Zan, tou le de ti konpar bann Kretyen swazir avek bann zenn fiy vyerz. (2 Kor. 11:2; Rev. 14:4) Alor nou kapab vwar ki sa konsey ek lavertisman ki Zezi ti donn avek sa dis zenn fiy dan Matye 25:1-13 i aplik pour son bann disip swazir.

5. Ki mannyer Zezi ti montre avek ki letan son parabol ti pou refer avek?

5 Aprezan, annou vwar avek ki letan konsey Zezi ti pe refer avek. Sa ki Zezi ti dir ver lafen sa parabol i ed nou pour konn sa. I ti dir: “Nouvo marye ti arive.” (Mat. 25:10, nou ki’n met an italik.) Dan Latour Veyer le 15 Zilyet 2013, nou’n aprann ki profesi Zezi dan Matye sapit 24 ek 25 i mansyonn wit fwa ki Zezi i “vini” ouswa “arive” me an Grek menm mo i ganny servi dan sak sa bann verse. Kan Zezi ti refer avek sa letan kot i “arive,” i ti pe refer avek sa letan pandan gran ladetres ler i pou vini pour ziz e detri sa move lemonn. Alor nou kapab dir ki parabol Zezi i refer avek bann dernyen zour e ki i pou vini pandan gran ladetres.

6. Dapre konteks, ki mesaz sa parabol?

6 Ki mesaz i annan dan sa parabol dis zenn fiy? Mazinen dan ki konteks sa ti ete. Zezi ti fek diskit lo lesklav fidel e pridan. Sa lesklav ti pou en pti group frer swazir ki ti pou diriz bann Kretyen pandan bann dernyen zour. Zezi ti averti sa bann zonm ki zot bezwen reste fidel. Apre sa, i ti donn sa parabol pour ankouraz tou bann Kretyen swazir dan bann dernyen zour pour “veye” pour ki zot pa perdi zot rekonpans. (Mat. 25:13) Aprezan annou repas lo sa parabol e vwar ki  mannyer bann Kretyen swazir in aplik sa konsey.

KI MANNYER BANN KRETYEN SWAZIR IN APLIK SA KONSEY DAN SA PARABOL?

7, 8. (a) Akoz sa bann zenn fiy saz ti pare? (b) Ki mannyer bann Kretyen swazir i montre ki zot in prepare?

7 Parabol Zezi ti fer resorti ki konpare avek bann zenn fiy fol bann zenn fiy saz ti pare pour larive nouvo marye. Akoz? I annan de rezon: zot ti prepare e zot ti vizilan. Sa bann zenn fiy ti bezwen reste alert e gard zot lalanp alimen pandan lannwit ziska larive nouvo marye ki ti pou sa moman pli eksitan. Me konpare avek sa bann zenn fiy fol sa bann zenn fiy saz ti prepare akoz zot ti anmenn ase delwil dan zot fyol ansanm avek zot lalanp. Eski bann Kretyen swazir fidel in montre ki zot osi zot in prepare?

8 Byensir! Pandan bann dernyen zour bann Kretyen swazir in azir parey sa bann zenn fiy saz, zot in prepare pour desarz zot responsabilite fidelman ziska ki lafen i arive. Zot realize ki dan zot servis pour Bondye zot bezwen kit deryer serten konfor materyel ki i annan dan sa lemonn Satan, me zot pare pour fer li. Zot determinen pour servi Zeova fidelman pa akoz lafen i pros me akoz zot kontan li ek son Garson. Zot gard zot lentegrite e refize annan menm leta lespri ki sa lemonn materyalis, imoral e egois. Parey bann zenn fiy saz ki ti pare avek zot lalanp, bann Kretyen swazir i kontinyen briye konman lalimyer e esper avek pasyans larive Nouvo Marye, menm si i paret ki i pe tarde.Fili. 2:15.

9. (a) Ki lavertisman Zezi ti donnen konsernan sa tandans pour asoupi? (b) Ki mannyer bann Kretyen swazir in reazir kan zot in tann kriye: “La nouvo marye”? (Vwar not anba lo paz.)

9 Dezyenm kalite ki ti ed sa bann zenn fiy pour pare i zot vizilans. Eski i kapab arive ki en Kretyen swazir i tonm dormi pandan ki i pe veye? Byensir. Remarke ki Zezi ti dir konsernan sa dis zenn fiy, zot “ti asoupi e zot ti dormi” kan zot ti pe esper nouvo marye ki paret ti pe tarde. Zezi ti konn byen ki menm en dimoun ki anvi e ki determinen pour reste eveye i kapab ganny distrer akoz son laser i feb. Bann Kretyen swazir fidel in pran aker sa lavertisman e travay pli dir ankor pour reste vizilan e eveye. Dan sa parabol tou sa bann zenn fiy ti reazir kan zot ti tann kriye: “La nouvo marye!” Me zis sa bann ki ti vizilan ki ti andire ziska lafen. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Ki nou pou dir lo bann Kretyen swazir fidel ozordi? Pareyman, pandan bann dernyen zour zot in reazir kan zot in ganny levidans ki montre ki “La nouvo marye!” pros pour vini. Zot in osi andire e pare pour larive Nouvo Marye. * Me lafen sa parabol i met lanfaz lo en peryod letan spesifik. Ki mannyer sa?

REKONPANS POUR BANN SAZ E PINISYON POUR BANN FOL

10. Ki kestyon sa konversasyon ant bann zenn fiy saz ek bann zenn fiy fol i fer demande?

10 Petet bout pli difisil pour konpran dan sa parabol i sa konversasyon ver  lafen ant bann zenn fiy fol ek bann zenn fiy saz. (Lir Matye 25:8, 9.) Sa konversasyon i fer nou demann sa kestyon: “Kan dan listwar pep Bondye ki bann Kretyen swazir fidel ti refize donn led bann ki demande?” Nou trouv larepons kan nou reegzamin sa letan ki konsey Zezi ti pe refer avek. Rapel ki nou ti ganny leklersisman ki Zezi, setadir sa Nouvo Marye i vin ver lafen gran ladetres pour egzekit zizman. Eski pa i ti pou fer sans alor ki sa bout dan sa parabol i refer avek sa ki pou arive zis avan sa zizman? I paret, parski ler sa i arive bann Kretyen swazir pou’n fini ganny zot dernyen sele.

11. (a) Ki pou arive zis avan gran ladetres i konmanse? (b) Ki bann zenn fiy saz ti pe esey dir ler zot ti dir bann zenn fiy fol pour al aste delwil?

11 Alor, avan gran ladetres i konmanse, tou bann Kretyen swazir fidel lo later pou’n fini ganny sa dernyen sele. (Rev. 7:1-4) Apartir sa moman i en garanti ki zot pou al dan lesyel. Me mazin sa bann lannen avan ki gran ladetres i konmanse. Ki ti pou arive avek bann Kretyen swazir ki pa reste eveye e ki pa gard zot lentegrite? Zot ti pou perdi zot rekonpans pour al dan lesyel. Definitivman, zot pa ti pou ganny zot dernyen sele avan gran ladetres i konmanse. A sa moman lezot dimoun fidel ti pou’n ganny swazir. Ler gran ladetres i konmanse i kapab ki bann ki pou ganny konsidere konman fol pou soke pour vwar Gran Babilonn ganny detri. I kapab ki i zis a sa moman ki zot realize ki zot pa pare pour larive Nouvo Marye. Si la, ler in tar zot demann led, ki ti pou arive? Nou trouv larepons dan sa parabol. Bann zenn fiy saz ti refize donn bann zenn fiy fol zot delwil, o kontrer zot ti dir zot al aste kot i vann. Me selman rapel ki i ti “dan milye lannwit.” Eski zot ti pou kapab trouv bann ki vann delwil sa ler? Non. I ti pou tro tar.

12. (a) Pandan gran ladetres ki pou arive avek bann Kretyen swazir ki pa’n gard zot lentegrite avan zot ganny sa dernyen sele? (b) Ki pou arive avek bann ki parey bann zenn fiy fol?

12 Pareyman, pandan gran ladetres bann Kretyen swazir fidel pa pou kapab ed okenn dimoun ki pa’n reste fidel. Zot pa pou ganny okenn led. I pou tro tar. Alor ki pou arive avek sa bann dimoun? Zezi i eksplike ki ti arive avek sa bann zenn fiy fol ki ti al rod delwil: “Nouvo marye ti arive. Sa senk zenn fiy ki ti’n pare ti antre dan festen maryaz, e laport ti fermen.” Ler Zezi i vini dan son laglwar ver lafen gran ladetres i pou rasanble son bann Kretyen swazir fidel pour al dan lesyel. (Mat. 24:31; 25:10; Zan 14:1-3; 1 Tesa. 4:17) Alor laport pou sirman fermen lo bann ki enfidel, ki azir parey bann zenn fiy fol. Petet zot a kriye parey bann zenn fiy fol: “Senyer, senyer ouver laport!” Me malerezman i pou donn zot sa menm larepons ki i donn sa bann ki resanble kabri: “An verite mon dir zot, mon pa konn zot.”Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Akoz nou pa devret krwar ki bokou bann Kretyen swazir pou vin enfidel? (b) Akoz nou kapab dir ki lavertisman Zezi i montre son konfyans dan bann Kretyen swazir? (Vwar portre lo paz 12.)

13 Anliny avek sa ki nou’n diskite, ki konklizyon nou kapab tonm lo la? Eski Zezi ti pe dir ki bokou son bann serviter swazir ti pou vin enfidel e alor zot bezwen ganny ranplase? Non.  Rapel ki i ti’n fek averti son “lesklav fidel e pridan” pour pa zanmen vin en move lesklav, me sa pa ti vedir ki i ti ekspekte ki sa i arive. Pareyman, sa parabol i annan en konsey serye. Zis parey i ti annan senk zenn fiy fol e senk saz, sak Kretyen swazir i annan sa abilite pour swazir, swa pour prepare e vizilan ouswa vin bet e enfidel. Zapot Pol ti ganny enspire pour donn en lavertisman parey ler i ti pe ekri bann Kretyen swazir. (Lir Ebre 6:4-9; konpar Deterononm 30:19.) I vre ki son lavertisman ti ferm me i ti osi montre ki i ti annan konfyans ki son bann frer ek ser Kretyen ti pou dan “meyer kondisyon” a lavenir. Sa lavertisman dan parabol Zezi i montre ki i ti annan menm konfyans dan bann Kretyen swazir. I konnen ki sak son bann serviter swazir i kapab reste fidel e ganny sa zoli rekonpans.

KI MANNYER “LEZOT MOUTON” KRIS I KAPAB BENEFISYE?

14. Akoz “lezot mouton” osi i kapab benefisye avek sa parabol dis zenn fiy?

14 Vi ki Zezi ti dir sa parabol konsernan dis zenn fiy avek bann Kretyen swazir, eski sa i vedir ki nou devret krwar ki i napa okenn byenfe pour “lezot mouton”? (Zan 10:16, NW) Ditou! Rapel ki mesaz sa parabol i senp: “Veye.” Eski sa i aplik zis avek bann Kretyen swazir? Zezi ti dir: “Sa ki mon dir avek zot, mon dir avek tou dimoun: Veye.” (Mark 13:37, nou ki’n met an italik.) Zezi i ekspekte ki tou son bann disip i prepar zot leker pour reste fidel e ki zot tou zot reste eveye. Alor tou Kretyen i swiv bon legzanp bann Kretyen swazir e fer ki zot minister i sa keksoz pli enportan dan zot lavi. Nou tou nou osi bezwen gard antet ki bann zenn fiy fol ti demann bann zenn fiy saz pour donn zot en pe zot delwil. Sa i fer nou rapel ki personn pa kapab fidel pour nou, reste dan laverite pour nou ouswa reste eveye pour nou. Sakenn de nou pou bezwen rann kont avek sa Ziz drwat ki Zeova in apwente. Nou bezwen pare. I pe vini byento!

Sa demann pour al aste zot prop delwil i rapel nou ki personn pa kapab fidel oubyen reste eveye dan nou plas

15. Akoz maryaz Kris avek son nouvel marye i eksitan pour tou vre Kretyen?

15 Tou Kretyen i kapab benefisye avek sa levennman prensipal dan parabol Zezi. Apre tou, lekel parmi nou ki kapab dir ki i pa eksite pour sa maryaz ki pou ganny fer? Bann Kretyen swazir pou dan lesyel e apre lager Armagedon zot pou vin nouvel marye Kris. (Rev. 19:7-9) Tou dimoun ki pou lo later sa letan pou benefisye atraver sa maryaz dan lesyel parski i pou garanti en gouvernman parfe pour tou dimoun. Nenport lespwar ki nou annan pour lavenir, ki swa dan lesyel oubyen lo later, annou reste determinen pour gard antet sa leson enportan dan sa parabol dis zenn fiy. Annou montre ki nou pare par prepar nou leker e reste fidel e vizilan pour ki nou kapab profit sa zoli lavenir ki Zeova i annan pour nou!

^ par. 9 Dan sa parabol i annan en peryod letan ant sa kriye “La nouvo marye!” (verse 6) e larive nouvo marye (verse 10). Pandan bann dernyen zour bann Kretyen swazir ki vizilan in rekonnet siny prezans Zezi. Alor zot konnen ki i “la” pe rennyen dan Rwayonm Bondye. Zot fer fas avek sa difikilte pour andire ziska son larive.