Skip to content

Al lo konteni

Eski i touzour posib pour—Marye “selon Senyer”?

Eski i touzour posib pour—Marye “selon Senyer”?

“Mon pa kapab trouv en konzwen dan lasal e mon per ki mon vin vye e mon ankor tousel.”

“Serten msye dan lemonn i zantiy, zot personnalite i atiran e zot konpran bezwen lezot. Zot pa kont mon larelizyon e zot paret pli enteresan ki serten frer.”

Ler pe rod en konzwen serten serviter Bondye in fer sa bann kalite komanter. Kantmenm sa, zot konn sa konsey ki zapot Pol ti donnen pour marye “selon Senyer,” setadir marye zis avek en vre Kretyen. (1 Kor. 7:39) Me alor, akoz zot pas sa bann komanter?

AKOZ SERTEN I ANNAN DOUT?

Bann ki fer sa bann kalite komanter i kapab santi ki i annan plis ser selibater ki frer. Sa i leka dan bokou pei. Annou vwar de legzanp. An Kore, dan 100 selibater Temwen, 57 i bann ser e 43 i bann frer. An Kolonbi, 66 poursan bann Temwen i ser e 34 poursan i frer.

Dan serten pei, i kapab difisil pour bann frer ki napa bokou mwayen marye akoz par ler bann paran ki pa Temwen i demann en gro sonm larzan oubyen kado. Ler en ser i mazin tousala i kapab santi ki i difisil pour li trouv en konzwen “selon Senyer” pour marye avek. Sa i kapab fer li demande, “Eski i posib trouv en bon konzwen dan kongregasyon?” *

I ENPORTAN POUR ANNAN KONFYANS DAN ZEOVA

Si zanmen ou’n deza mazin koumsa, asire ki Zeova i konn ou sityasyon. San dout, i konnen ki mannyer ou santi lo sa size.2 Kron. 6:29, 30.

Kantmenm sa, Zeova in donn sa konsey atraver son Parol pour marye zis selon Senyer. Akoz? Parski i konnen sa ki bon pour son pep.  I pa zis anvi ki nou evit move konsekans bann move swa ki nou fer, me i osi anvi ki nou ere. Dan letan Neemya kan bokou Zwif ti pe marye avek bann etranze ki pa ti ador Zeova, Neemya ti refer avek move legzanp Salomon. Menm si “Bondye ti kontan [Salomon] . . . bann madanm etranze ti fer li fer pese.” (Nee. 13:23-26) Alor Bondye pe ankouraz nou son bann serviter pour marye zis avek bann vre adorater, pour nou prop dibyen. (Ps. 19:7-10; Iza. 48:17, 18) Bann vre Kretyen i apresye sa lanmour ek swen ki Bondye i donn zot e zot depan lo son gidans. Ler zot obeir Zeova konman zot Dirizan zot aksepte ki i annan sa drwa pour dir zot ki pour fer.Prov. 1:5.

Sirman ou anvi evite “asosye . . . avek” en dimoun ki kapab fer ou elwannyen avek Bondye. (2 Kor. 6:14) Bann konsey ki Bondye i donnen i toultan marse e bokou Kretyen denozour in fer sa bon desizyon pour obei Zeova. Me serten in deside pour fer lotreman.

ESKI I TOUZOUR POSIB?

Maggy, * en ser ki reste Lostrali i eksplike ki ti arive ler i ti konmans pwente avek en dimoun ki pa Temwen: “Mon ti mank bokou renyon zis pour pas letan avek li. Mon ti vin feb spirityelman.” Ratana, ki sorti Lenn ti konmans kontan en garson kot lekol ki ti konmans etidye Labib. Me avek letan i ti montre ki i ti zis anvi pwente avek li. Finalman, i ti kit laverite e al dan en lot larelizyon pour li kapab marye avek sa garson.

En lot legzanp i Ndenguè ki reste Kameroun. I ti annan 19 an ler i ti marye. Avan zot marye son fiyanse ti’n promet li ki i ti pou lib pour kontinyen pratik son larelizyon. Me de semenn apre zot maryaz son msye ti anpes li asiste bann renyon. I dir: “Mon ti trouv mon tousel e toultan pe plere. Mon ti realize ki mon ti’n perdi kontrol lo mon lavi. Mon ti viv avek regre.”

Byensir, i annan serten Kretyen ki’n marye avek en dimoun ki pa ador Zeova, me ki ankor zantiy e rezonnab. Me menm si ou konzwen ki pa Temwen ti pou zantiy, ki mannyer ou relasyon avek ou Papa dan lesyel ki kontan ou ti pou ganny afekte? Ki mannyer ou ti pou santi pour konnen ki ou pa’n ekout son konsey ki i’n donn ou pour ou prop dibyen? Me avan tou, ki mannyer Zeova ti pou santi konsernan ou desizyon?Prov. 1:33.

Bann frer ek ser partou dan lemonn ki’n obei konsey Zeova pour marye “selon Senyer” i konvenki ki sa i sa pli bon desizyon. Bann ki selibater i determinen pour fer son leker kontan e pare pour marye avek zis en konzwen ki ador Zeova. Michiko, en ser Zapon, ti determinen pour obei Bondye menm si son fanmir ti esey konvenk li pour marye avek en dimoun ki pa kontan Zeova. An plis ki sa bann presyon, i ti difisil pour li ler i ti vwar son bann zanmi trouv en konzwen dan kongregasyon e li i ti tousel. I dir: “Mon ti kontinyelman dir dan mon menm ki Zeova i en ‘Bondye ere,’ alor i pa depan lo si nou’n marye oubyen non pour nou ere. Mon osi krwar ki i satisfer dezir nou leker. Alor si nou anvi marye me nou pa arive trouv en konzwen, i pli bon pour nou reste selibater pour lemoman.” (1 Tim. 1:11, NW) Pli tar, Michiko ti marye avek en bon frer e i kontan ki i ti espere.

I annan serten frer osi ki’n espere pour trouv en bon konzwen. Enn sa bann frer i Bill ki sorti Lostrali. I admet ki par ler i ti atire avek bann madanm ki pa ti Temwen. Me i ti fer sir ki i pa ti vin pros avek zot. Akoz? I pa ti anvi konmans en relasyon ki ti pou fer li “asosye” avek en dimoun ki pa Temwen. Diran bann lannen i ti’n enterese avek detrwa ser me zot pa ti santi parey. Bill ti esper 30 an avan ki i ti zwenn en ser ki i ti kapab marye avek. Bill i dir: “Mon napa okenn regre. I en gran benediksyon akoz nou kapab al predikasyon ansanm, etidye ansanm  e ador Zeova ansanm. Mon kontan pour zwenn e pas letan avek bann zanmi mon madanm akoz zot tou zot bann serviter Zeova. Nou servi bann prensip Labib pour fer nou maryaz reisi.”

ANMEZIR KI OU PE ESPER ZEOVA

Ki ou kapab fer antretan ki ou pe esper Zeova? Ou kapab mazinen akoz ou pa ankor marye. Si ou santi ki i akoz ou anvi obei konmann Zeova pour marye “selon Senyer,” ou kapab asire ki sa i fer Zeova kontan. (1 Sam. 15:22; Prov. 27:11) Ou kapab kontinyen ‘devid ou leker’ avek Bondye dan lapriyer. (Ps. 62:8) Ou lapriyer pou vin pli profon anmezir ki ou kontinyen sipliy li senserman. Ou relasyon avek Bondye pou ganny ranforsi de zour an zour anmezir ki ou reste ferm malgre tantasyon ek ou bann move dezir. Ou kapab asire ki Bondye Tre O i enterese avek sak son bann serviter fidel e ki dan son lizye ou presye. I enterese avek ou bann bezwen ek dezir. I pa promet personn en konzwen. Par kont, si ou vreman anvi marye, Bondye i konn sa pli bon fason pour satisfer ou bann dezir natirel.Ps. 145:16; Mat. 6:32.

Petet par ler ou santi parey sa psalmis David, ki ti dir: “O Zeova, reponn mon deswit, mon lafors in fini. Pa bezwen kasyet ou figir avek mwan.” (Ps. 143:5-7, 10) Dan sa bann moman, donn ou Papa dan lesyel letan pour montre ou ki son lavolonte pour ou. Ou kapab fer sa par pran letan pour lir son Parol e medit lo la. Ou pou konn son bann komannman e vwar ki mannyer i ti azir pour son pep dan lepase. Ler ou ekout li ou pou reganny konfyans ki i saz pour obei li.

Bann selibater i annan en gran valer dan kongregasyon, souvan zot ed bann fanmir ek bann zenn

Kwa ankor ki kapab fer ou bann lannen konman en selibater gou e satisfezan? Ou kapab devlop bann kalite spirityel parey disernman, zenerozite, travay dir, labonte, devosyon anver Bondye ek en bon repitasyon. Tou sa bann kalite i neseser pour annan en lavi fanmir ere. (Zen. 24:16-21; Rit 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Prov. 31:10-27) Par rod plito Rwayonm Bondye par partisip plennman dan travay predikasyon ek lezot aktivite Kretyen, sa pou protez ou. Bill, ki nou’n koz lo la avan, i dir sa konsernan bann lannen avan ki i ti marye: “Zot ti pas vit! Mon ti servi mon letan konman en pionye dan servis Zeova.”

Definitivman i ankor posib pour marye “selon Senyer.” Par obeir sa konmann ou pou onor Zeova e ganny bann benediksyon ki dirab. Labib i dir: “Ere sa zonm ki annan lakrent pour Zeova, ki pran bokou plezir dan son bann komannman. Bann keksoz ki annan valer ek larises i dan son lakaz e son ladrwatir i reste pour touzour.” (Ps. 112:1, 3) Alor reste determinen pour obei konmann Bondye pour marye “selon Senyer.”

^ par. 7 Dan sa lartik nou pe koz konsernan bann ser me selman bann prensip i osi aplik pour bann frer.

^ par. 13 Serten non in ganny sanze.